Đội ngũ giảng dạy


Hình ảnh Họ Và Tên Chức vụ Văn Phòng Phone Email
Nguyễn Xuân Dũng Phó VT phụ trách cơ sở vật chất Phòng 412 - Nhà C9 dung.nguyenxuan_at_hust.edu.vn
Trương Thu Hương Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật thông tin Phòng 412 - Nhà C9 huong.truongthu_at_hust.edu.vn
Phạm Văn Tiến Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật thông tin Phòng 412 - Nhà C9 tien.phamvan1_at_hust.edu.vn
Nguyễn Hữu Thanh Viện trưởng Phòng 405 - Nhà C9 thanh.nguyenhuu_at_hust.edu.vn
Nguyễn Đức Minh Phó VT phụ trách KHCN & PR Phòng 405 - Nhà C9 minh.nguyenduc1_at_hust.edu.vn
Nguyễn Xuân Quyền Phó VT phụ trách đào tạo Phòng 405 - Nhà C9 quyen.nguyenxuan_at_hust.edu.vn
Phạm Doãn Tĩnh Trưởng Bộ môn Điện tử và kỹ thuật máy tính Phòng 408 - Nhà C9 tinh.phamdoan_at_hust.edu.vn
Hàn Huy Dũng Phó trưởng bộ môn Điện tử và kỹ thuật máy tính Phòng 618 - Tòa nhà thư viện Tạ Quang Bửu dung.hanhuy_at_hust.edu.vn
Nguyễn Thái Hà Giảng viên Phòng 405 - Nhà C9 ha.nguyenthai_at_hust_edu_vn
Nguyễn Thanh Bình Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 binh.nguyenthanh2@set.hust.edu.vn
Trần Quang Vinh Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 vinh.tranquang1_at_hust.edu.vn
Nguyễn Thu Nga Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 thunga.nguyen1_at_hust.edu.vn
Nguyễn Hoàng Dũng Giám đốc trung tâm thực hành Phòng 406 - Nhà C9 dung.nguyenhoang_a_hust.edu.vn
Trần Thị Ngọc Lan Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 lan.tranthingoc_at_hust.edu.vn
Nguyễn Tiến Dũng Viện Trưởng Viện Đào tạo Liên tục Phòng 406 - Nhà Cp dzung.nguyentien@hust.edu.vn
Nguyễn Văn Đức Giám đốc trung tâm ngôn ngữ và trao đổi học thuật Phòng 412 - Nhà C9 duc.nguyenvan1_at_hust.edu.vn
Nguyễn Huy Hoàng Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 hoang.nguyenhuy@hust.edu.vn
Tạ Thị Kim Huệ Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 hue.tathikim_at_hust.edu.vn
Nguyễn Quốc Khương Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 khuong.nguyenquoc_at_hust.edu.vn
Phạm Nguyễn Thanh Loan Phó trưởng bộ môn ĐT&KTMT, PGĐ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Điện tử Viễn thông Phòng 406 - Nhà C9 loan.phamnguyenthanh@hust.edu.vn
Nguyễn Quang Minh Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 minh.nguyenquang_at_hust.edu.vn
Trần Ngọc Tuấn Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 tuan.tranngoc_at_hust.edu.vn
Nguyễn Tài Hưng Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 hung.nguyentai_at_hust.edu.vn
Hoàng Mạnh Thắng Giảng viên Room 406 -Block C9 thang.hoangmanh_at_hust.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Thoa Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 thoa.nguyenthikim@hust.edu.vn
Vũ Song Tùng Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 tung.vusong@hust.edu.vn
Ngô Vũ Đức Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 duc.ngovu_at_hust.edu.vn
Nguyễn Hồng Anh Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 anh.nguyenhong@hust.edu.vn
Hoàng Phương Chi Phó trưởng bộ môn Hệ thống Viễn thông Phòng 406 - Nhà C9 0934275 550 chi.hoangphuong_at_hust.edu.vn
Phạm Thành Công Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 cong.phamthanh_at_hust.edu.vn
Phùng Thị Kiều Hà Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 ha.phungthikieu_at_hust.edu.vn
Nguyễn Hoàng Hải Trưởng bộ môn Hệ thống viễn thông Phòng 407 - Nhà C9 hai.nguyenhoang_at_hust.edu.vn
Vương Hoàng Nam Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 nam.vuonghoang_at_hust.edu.vn
Nguyễn Anh Quang Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 quang.nguyenanh_at_hust.edu.vn
HÀ DUYÊN TRUNG Phó trưởng Bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ Phòng 410 - Nhà C9 84 0903459480 trung.haduyen_at_hust.edu.vn
Nguyễn Hữu Trung Trưởng Bộ môn Điện tử Hàng không vũ trụ, Phó trưởng phòng Cớ sở vật chất Phòng 410 - Nhà C9 trung.nguyenhuu_at_hust.edu.vn
Nguyễn Vũ Thắng Phó trưởng phòng đào tạo Phòng 407 - Nhà C9 thang.nguyenvu_at_hust.edu.vn
Nguyễn Khắc Kiểm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà nội Phòng 410 - Nhà C9 kiem.nguyenkhac_at_hust.edu.vn
Vũ Văn Yêm Trưởng phòng tổ chức cán bộ Phòng 407 - Nhà C9 yem.vuvan_at_hust.edu.vn
Nguyễn Thành Chuyên Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển Điện tử Viễn thông Phòng 407 - Nhà C9 chuyen.nguyenthanh_at_hust.edu.vn
Nguyễn Nam Phong Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 phong.nguyennam_at_hust.edu.vn
Phan Xuân Vũ Phó trưởng bộ môn Hệ thống Viễn thông Phòng 407 - Nhà C9 vu.phanxuan_at_hust.edu.vn
Phương Xuân Quang Giảng viên Phòng 410 - Nhà C9 quang.phuongxuan_at_hust.edu.vn
Nguyễn Thúy Anh Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 anh.nguyenthuy1_at_hust.edu.vn
Hán Trọng Thanh Giảng viên Phòng 410 - Nhà C9 thanh.hantrong_at_hust.edu.vn
Đặng Quang Hiếu Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 hieu.dangquang_at_hust.edu.vn
Nguyễn Tiến Hòa Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 hoa.nguyentien_at_hust.edu.vn
Trần Mạnh Hoàng Trưởng bộ môn Mạch và xử lý tín hiệu Phòng 408 - Nhà C9 hoang.tranmanh_at_hust.edu.vn
Dương Tấn Nghĩa Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 nghia.duongtan_at_hust.edu.vn
Nguyễn Hữu Phát Phó trưởng bộ môn Mạch và xử lý tín hiệu Phòng 408 - Nhà C9 phat.nguyenhuu_at_hust.edu.vn
Đào Lê Thu Thảo Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 thao.daolethu_at_hust.edu.vn
Nguyễn Ngọc Văn Phó trưởng phòng cơ sở vật chất Phòng 408 - Nhà C9 van.nguyenngoc_at_hust.edu.vn
Trần Thị Thanh Hải Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 hai.tranthithanh_at_hust.edu.vn
Lê Thị Lan Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 02438683087 lan.lethi1_at_hust.edu.vn
Nguyễn Bích Huyền Giảng viên Phòng 410 - Nhà C9 huyen.nguyenbich_at_hust.edu.vn
Trần Anh Vũ Phó trưởng bộ môn Công nghệ Điện tử & Kỹ thuật Y sinh Phòng 418 - Nhà C9 vu.trananh_at_hust.edu.vn
Phạm Phúc Ngọc Phó trưởng bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh Phòng 411 - Nhà C9 ngoc.phamphuc_at_hust.edu.vn
Vũ Duy Hải Phó trưởng phòng tuyển sinh Phòng 411 - C9 hai.vuduy_at_hust.edu.vn
Nguyễn Phan Kiên Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 kien.nguyenphan_at_hust.edu.vn
Nguyễn Thu Vân Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 van.nguyenthu_at_hust.edu.vn
Trịnh Quang Đức Giảng viên Phòng 402 - Nhà C9411 - Nhà C9 duc.trinhquang_at_hust.edu.vn
Phạm Mạnh Hùng Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Phòng 411 - Nhà C9 hung.phammanh_at_hust.edu.vn
Đinh Thị Nhung Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 nhung.dinhthi_at_hust.edu.vn
Nguyễn Minh Đức Giảng viên Phòng 411- Nhà C9 duc.nguyenminh2_at_hust.edu.vn
Đào Việt Hùng Giảng viên Phòng 411 - C9 hung.daoviet_at_hust.edu.vn
Dương Trọng Lượng Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 luong.duongtrong_at_hust.edu.vn
Nguyễn Việt Dũng Trưởng Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh Phòng 411 - Nhà C9 dung.nguyenviet1_at_hust.edu.vn
Hoàng Quang Huy Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 huy.hoangquang_at_hust.edu.vn
Đỗ Trọng Tuấn Giảng viên Phòng 410 - Nhà C9 tuan.dotrong_at_hust.edu.vn
Vũ Hải Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 hai.vu_at_hust.edu.vn
Nguyễn Trung Dũng Tổng giám đốc BKHoldings Phòng 408 - Nhà C9 dung.nguyentrung1_at_hust.edu.vn
Nguyễn Minh Đức PGĐ Trung tâm đào tạo thực hành Điện tử Viễn thông Trung tâm thực hành duc.nguyenminh3@hust.edu.vn
Nguyễn Văn Khang Chủ tịch Hội đồng Viện Nhà C9 - Phòng 406 khang.nguyenvan1_at_hust.edu.vn
Phạm Văn Bình Giảng viên Nhà C9 - Phòng 409 binh.phamvan_at_hust.edu.vn