Giới Thiệu

Họ và tên:Phạm Văn Bình

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Nhà C9 - Phòng 409

Email:

  

Các môn giảng dạy

  

Hướng nghiên cứu

  

Các công trình nghiên cứu

Các sách đã xuất bản