Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Tài Hưng

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 412 - Nhà C9

Email:

PGS.TS. Nguyễn Tài Hưng là giảng viên cao cấp tại bộ môn KTTT, Viện ĐTVT, ĐHBK-HN từ năm 1998. Với kinh nghiệm hơn 20 năm giảng dạy và nghiên cứu cũng như các hoạt động trong ngành công nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin, TS. Nguyễn Tài Hưng có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm cao về các lĩnh vực mạng (networking), kiến trúc và các giao thức trong mạng viễn thông (NGN, IMS, Diameter, SS7/Sigtran, vv..), an ninh mạng (DDoS, backdoor, firewall, IDS/IPS), mạng thế hệ mới (5G Core, SDN/NFV), kiến trúc đảm bảo chất lượng mạng và dịch vụ (QoS/QoE). Trong lĩnh vực nghiên cứu, TS. Nguyễn Tài Hưng đã xuất bản gần 50 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế cũng như các hội nghị khoa học chuyên nghành.  

 

Các môn giảng dạy

Bậc Đại học: 

 • - Mạng máy tính 
 • - Cơ sở truyền số liệu 
 • - Truyền thông đa phương tiện 
 • - Qui hoạch và tổ chức mạng viễn thông 

 

Bậc Thạc sỹ 

 • - Mạng Internet thế hệ mới (future internet) 
 • - An ninh mạng 
 • - Điện toán đám mây và điện toán biên 

 

Bậc Tiến Sỹ 

 • - Mạng Internet thế hệ mới (future internet) 
 • - An ninh mạng 
 • - Điện toán đám mây và điện toán biên 

Hướng nghiên cứu

Các định hướng phát triển nghiên cứu chính bao gồm: 

 • 1. Các công nghệ mạng thế hệ mới (future Internet) 
 • 2. An ninh mạng (phát hiện và giảm thiểu các hình thức tấn công mạng phức tạp như DDoS, phát tán mã độc, lấy cắp thông tin, cài cửa sau, vv…) 
 • 3. Mạng điều khiển bằng phần mềm và ảo hóa mạng (SDN/NFV) 
 • 4. Kiến trúc và mô hình đánh giá QoS/QoE 

 

Thông tin tuyển sinh thạc sỹ, NCS vào lab 

 • Học viên quan tâm các chủ đề nghiên cứu ở trên có thể đăng ký làm đề tài thạc sỹ và tiến sỹ với giảng viên.

 

Điền thông tin về các đề tài đã và đang thực hiện :

 • 1. Nghiên cứu, phát triển nền tảng Internet kết nối vạn vật (IoT) ứng dụng trong quản lý các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Mã số: KC.01.17/16-20 
 • 2. Nghiên cứu, phát triển hệ thống thiết bị giám sát lưu lượng và phát hiện tấn công từ chối dịch vụ dựa trên công nghệ mạng điều khiển bằng phần mềm Software-Defined Networking (SDN). Đề tài độc lập cấp nhà nước 
 • 3. Thiết kế và phát triển Nền tảng cung cấp dịch vụ đa phương tiện và trị giá gia tăng cho các mạng 3G/4G và Internet băng rộng. Đề tài độc lập cấp NN. Mã số: ĐTĐLCN.38/15 
 • 4. Nghiên cứu triển khai phần mềm thông tin đa phương tiện trên nền Internet. Đề tài cấp trường 

 

 

Các công trình nghiên cứu

 1. Doan Van Tung, Nguyen Huu Thanh, Tran Manh Nam, Nguyen Tai Hung, Nguyen Xuan Dung,Joint Vertical Handoff and Resource Allocation in OFDMA/TDD Systems based on Software-Defined Wireless Network, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication 2016 .
 2. Nguyễn Tài Hưng,Toward a Comprehensive Platform for IoTApplications in Vietnam Using Machine to MachineCommunication, Journal on information and communications technology ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 1859-3534) .
 3. Nguyễn Tài Hưng,Toward a network and traffic monitoring and management platform for software defined networks (SDN), Tạp chí KHCN các trường đại học kỹ thuật (JST) ,Pages 19-26 , Issue 136 , (ISSN 0868-3960) .
 4. Nguyen Quang Hieu, Truong Thu Huong, Ngo Quynh Thu, Nguyen Tai Hung, and Nguyen Huu Thanh,A Low-Power, High Reliable Data Collection Scheme for Wireless Sensor Networks, ATC 2019 ,Pages 258-263 , (ISSN Electronic ISSN: 2162-1039) .
 5. Ha Duyen Trung, Nguyen Tai Hung, and Nguyen Huu Trung,Opensource Based IoT Platform and LoRa Communications with Edge Device Calibration for Real-Time Monitoring Systems, the 6th International Conference on Computer Science and Applied Mathematics and Applications (ICCSAMA) ,Pages 412-423 , (ISSN 978-3-030-38363-3) .

Các sách đã xuất bản

1. Nền tảng cung cấp dịch vụ mạng thế hệ mới, nhà xuất bản bách khoa