Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ:Viện Trưởng Viện Đào tạo Liên tục

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 406 - Nhà Cp

Email:

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1970 tại Hà Nội, Việt Nam. Ông nhận bằng đại học năm 1996 chuyên ngành Công nghệ Điện tử tại Trường Đại học kỹ thuật Sô-phia, Bulgaria; nhận bằng thạc sỹ năm 2000 chuyên ngành điện tử viễn thông tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam; nhận bằng tiến sỹ năm 2005 chuyên ngành Điện tử tại Trường Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn quốc. Từ năm 1997, ông bắt đầu làm việc tại Khoa Điện tử Viễn thông, nay là Viện Điện tử Viễn thông, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2010, ông được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn PGS và được Trường Đại học Bách Khoa bổ nhiệm học hàm PGS. Hướng nghiên cứu chính của PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng tập trung vào xử lý ảnh và video, ứng dụng trong các lĩnh vực điện tử y sinh, giao thông thông minh, hệ thống định vị dẫn đường hỗ trợ robot cứu hộ cứu nạn …

-    Định hướng phát triển 

 • + Xử lý ảnh và video
 • + Xử lý ảnh y tế
 • + Phát triển các ứng dụng thực tế ảo tăng cường

-    Các giải thưởng thành tích đạt được

 • Ultrasound imaging system and method for forming a 3D ultrasound image of a target object: US patent No. 2007/0167760 A1, 19/7/2007

-    Thông tin tuyển sinh thạc sỹ, NCS vào lab

 • Tiếp nhận các SV đại học, thạc sỹ và NCS có niềm đam mê khoa học và làm nghiên cứu theo các định hướng sau: 

+ Xử lý ảnh và ứng dụng trong giám sát giao thông và hỗ trợ robot cứu hộ cứu nạn

+ Xử lý tín hiệu y sinh học

 • Yêu cầu: Tiếng Anh TOEIC 500 hoặc tương đương trở lên, có khả năng lập trình C/C++
 • Quyền lợi: Được tham gia các đề tài nghiên cứu và nhận kinh phí thuê khoán chuyên môn, có tên trong các bài báo tham gia thực hiện, tham dự các hội nghị hội thảo chuyên ngành …

Các môn giảng dạy

Bậc Đại học

 • 1. Kỹ thuật điện tử ET2012, ET2010, ET3102, ET2015, ET2011E
 • 2. Cơ sở xử lý ảnh số ET4590
 • 3. Kiến trúc máy tính ET4040

Bậc Thạc sỹ

 • 1. Xử lý ảnh số 
 • 2. Bậc Tiến Sỹ
 • 3. Computer vison
 • 4. Pattern recognition 
 • 5. Visual communications

Hướng nghiên cứu

 • 1. Ứng dụng xử lý ảnh trong các hệ thống giao thông thông minh. 
 • 2. Ứng dụng xử lý ảnh trong các hệ thống hỗ trợ dẫn đường cho robot phục vụ cứu hộ, cứu nạn
 • 3. Xử lý tín hiệu và xử lý ảnh trong điện tử y sinh học phục vụ chẩn đoán và điều trị.

Các đề tài đã và đang thực hiện

 • 1. Tự động xác định nhịp tim thai nhi trong các hệ thống ảnh y tế 4 chiều. Medison Co. Ltd., Korea, 2-2005.
 • 2. Hệ thống tự động tách bề mặt trong tạo hình siêu âm thai nhi 3 chiều sử dụng phương pháp vector trợ giúp (SVM), Đề tài cấp Bộ, Chủ trì đề tài, 2006-2008. 
 • 3. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân loại và nhận dạng vùng nghi ngờ ung thư trong ảnh mammo, Đề tài trọng điểm cấp Bộ, Thành viên tham gia, 2008-2009.
 • 4. Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng giảng dạy môn học trên nền web, Đề tài cấp trường, Chủ trì đề tài, 2009. 
 • 5. Quản lý chất lượng đào tạo thông qua hệ thống hỗ trợ xây dựng thông tin phản hồi, Đề tài cấp Bộ, Chủ trì đề tài, 2010-2011.
 • 6. Nghiên cứu và thiết kế bộ điều chế/giải điều chế tín hiệu băng thông siêu rộng sử dụng kỹ thuật hỗn loạn (chaotic UWB), Đề tài độc lập cấp Nhà nước, Thành viên tham gia, 2010-2011.  

 • 7. Nghiên cứu mô phỏng hệ thống hỗ trợ giám sát và quản lý phương tiện vi phạm trật tự an
 • toàn giao thông, Cấp cơ sở: Mã số T2018-PC-218. Chủ trì đề tài. Đang thực hiện. 
 • 8. Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot hỗ trợ phòng cháy chữa cháy trong các tòa nhà thấp và trung tầng, Cấp Bộ: Mã số: B2020-BKA-07. Chủ trì đề tài. Đang thực hiện.
 • 9. Nghiên cứu phát triển hệ thống phân tích và nhận dạng hành vi sử dụng camera toàn hướng phục vụ chăm sóc người cao tuổi, Cấp Bộ: Mã số: 02/2018HĐ-SP. Thành viên tham gia. Đang thực hiện.

Các công trình nghiên cứu

 1. Nguyễn Việt Hưng, Le Chung Tran, Nguyễn Hoàng Dũng, Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Tiến Dũng,A traffic monitoring system for a mixed traffic flow via road estimation and analysis, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1931-1) .
 2. Tony de Souza-Daw, Robert Ross, Truong Duy Nhan, Le Anh Hung, Nguyen Duc Quoc Trung, Le Hai Chau, Hoang Minh Phuong, Le Hoang Ngoc, Bui Hai Phong, Nguyen Hoang Dung, Nguyen Tien Dung, Hoang Manh Thang,Low Cost In-Flow Traffic Monitor for South-East Asia, IEEE ICCE 2016 ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1931-1) .
 3. Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Dũng, Le Chung Tran, Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Tiến Dũng,Vehicle classification by estimation of the direction angle in a mixed traffic flow, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1931-1) .
 4. Đặng Khánh Hòa, Bạch Ngọc Minh, Nguyễn Tiến Dũng,Effective Method For Detecting Multi Planes From Depth Maps, Tạp chí khoa học - Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội , Issue NA , (ISSN 0866-8612) .
 5. Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phan Thanh Vinh, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Tiến Dũng,An Utilization of Edge Detection in a Modified Bicubic Interpolation Used for Frame Enhancement in a Camera-based Traffic Monitoring, ICIC , (ISSN 978-89-950043-6-4) .
 6. Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Tiến Dũng,A Traffic Monitoring Based on Vehicle Density Estimation and Analysis for a Mixed Traffic Flow in a Transport Cross-road, TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT , Issue Na , (ISSN 2354-1083) .
 7. Đặng Khánh Hòa, Phạm Thế Cường, Nguyễn Tiến Dũng,An Effective Ground Plane Extraction Using Depth Map Estimation From A Kinect Device, Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật , Issue 123 , (ISSN 2354-1083) .
 8. Dang Khanh Hoa, Than Viet Duc, Vu Minh Hoang, Vu Song Tung, Nguyen Tien Dzung,An effective depth map navigation for mobile robot in indoor environments, JP Journal of Heat and Mass Transfer ,Pages 221-237 , Issue Special Volume, Advances in Mechanical System and ICT-convergence , (ISSN 0973-5763) .
 9. Dang Khanh Hoa, Than Viet Duc, Do Trong Anh, Vu Song Tung, Le Dzung, Nguyen Tien Dzung,An Improved Navigation Method for Robot in Indoor Dynamic Environment Based on Ground Extraction, Tạp chí khoa học và công nghệ ( Trường ĐHBK HN) ,Pages 062-068 , Issue 131 , (ISSN 2354-1083) .
 10. Đặng Khánh Hòa, Nguyễn Văn Sơn, Đỗ Trọng Anh, Nguyễn Tiến Dũng,An Effective Randomized Hough Transform Method to Extract Ground Plane from Kinect Point Cloud, 2019 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC) ,Pages 1053-1058 , (ISSN 2162-1233/978-1-7281-0893-3) .

Các sách đã xuất bản

Fundamentals of electro-electronic circuits, Bach khoa Publishing House, 2010