Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Hữu Trung

Chức vụ:Trưởng Bộ môn Điện tử Hàng không vũ trụ, Phó trưởng phòng Cớ sở vật chất

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 410 - Nhà C9

Email:

Nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực điện tử hàng không - vũ trụ và một số lĩnh vực liên quan.

Cơ hội tiếp nhận Th.S, NCS

Tiếp nhận nghiên cứu sinh và học viên cao học về các lĩnh vực lý thuyết và công nghệ liên quan đến hướng nghiên cứu của bản thân.

 

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

 • 1. Thông tin số 
 • 2. Mạng thông tin 
 • 3. Nhập môn điện tử - viễn thông 
 • 4. Đồ án I, III

Các môn giảng dạy bậc Thạc Sỹ

 • 1. Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng 
 • 2. Các hệ thống thời gian thực

Các môn giảng dạy bậc Tiến Sỹ

 • 1. Lý thuyết Wavelet và ứng dụng

Hướng nghiên cứu

Lý thuyết: 

 • - Biến đổi sóng con thế hệ mới, xử lý tín hiệu nhiều chiều; 
 • - Ứng dụng lý thuyết hệ thống vào các hệ thống massive MIMO, 5G/6G, beamforming, các hệ thống GNSS độ chính xác cao;
 • - Các hệ thống MC-CDMA áp dụng cho các hệ thống thông tin thế hệ tiếp theo;
 • Công nghệ: 
 • - Phần cứng FPGA, hệ thống nhúng;
 • - Nghiên cứu phát triển các thuật toán điều khiển vệ tinh và các hệ thống UAV, UAS;
 • - Xử lý ảnh, nhận dạng đối tượng bằng AI trên GPU nhúng;
 • - Nghiên cứu phát triển hệ thống định vị chính xác, tích hợp định vị dẫn đường và giám sát tàu thuyền trên khu vực biển xa;
 • - Công nghệ xử lý tín hiệu cho anten mảng pha trong các vệ tinh nhỏ, vệ tinh Internet, hệ thống Radar thế hệ mới;
 • - Công nghệ truyền dẫn Internet qua chùm vệ tinh nhỏ, công nghệ IoS (Internet of Satellite hay Internet of Space);
 • - Nghiên cứu phát triển các ứng dụng của IoS trong giám sát, truyền thông, thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh; 
 • - Nghiên cứu ứng dụng FPGA và các phần tử tái cấu hình cho các vệ tinh và các phương tiện bay không người lái;"

Các đề tài đã thực hiện

 • - ĐT "Nghiên cứu và tiếp nhận công nghệ về hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GNSS) - Xây dựng phòng thí nghiệm Galileo ở Trường Đại học Bách - Khoa Hà Nội”. 2010-2012 Nhiệm vụ Nghị định thư cấp Nhà nước Đã nghiệm thu, đạt kết quả: Đạt
 • - ĐT "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển, dẫn đường tự động cho thiết bị bay không người lái. 
 • - Mã số: ĐTĐL.CN-02/16”. 2016-2018 Đã nghiệm thu cấp NN, đạt kết quả: Đạt Đề tài độc lập cấp Nhà nước
 • - ĐT “Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm anten MIMO đa búp sóng cho hệ thống thông tin di động sau 4G”.
 • - Mã số: NĐT.32.ITA/17 2018-2020 Đã nghiệm thu cấp NN, đạt kết quả: Đạt Nhiệm vụ Nghị định thư cấp Nhà nước

Các công trình nghiên cứu

 1. Phạm Thành Công, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Minh Đức, Nguyen Minh Thi,Analysis and Design of a Low Cost Wideband Wilkinson Power Divider, 2016 IEEE SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS (ICCE) , Issue NA , (ISSN 978-1-5090-1800-0) .
 2. Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Minh Đức,Design of a Robust Multiple beamformer for GNSS Receiver based-on Minimax Criterion, 2016 IEEE SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS (ICCE) ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 978-1-5090-1800-0) .
 3. Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Thái Bình, Dương Minh Đức, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Phương Xuân Quang, Vũ Quốc Huy,Thiết kế công cụ mô phỏng khảo sát các thuật toán điều khiển phương tiện bay không người lái cánh bằng, KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA 2017 VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (REV - ECIT 2017 , Issue 14.12.2017 - 15.12.2017 , (ISSN 987-604-931253-3) .
 4. Nguyễn Văn Khang, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Phương Xuân Quang, Nguyễn Thái Bình, Vũ Quốc Huy,Nghiên cứu phát triển công cụ mô phỏng khảo sát các thuật toán điều khiển phương tiện bay không người lái, Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV - 2016 , (ISSN 987-604-931253-3) .
 5. Nguyen Huu Trung, Doan Thanh Binh, Nguyễn Thúy Anh, Nguyen Minh Duc, Le Trung Tan,System Theory Based Multiple-Beamforming, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam , Issue vol 55 , (ISSN 2525-2518) .
 6. Hán Trọng Thanh, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Dương Minh Đức, Nguyễn Thái Bình,A real-time control algorithm for fixed-wing uavs in twin-boom inverted V-tail configuration, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng , Issue NO. 11(120).2017, VOL.4 , (ISSN 1859-1531) .
 7. Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Hữu Trung, Hán Trọng Thanh, Lương Tuấn Hải, Vũ Trung Dũng, Nguyễn Minh Đức, Hà Duyên Trung, Bùi Xuân Trường, Đặng Bá Hành, Phạm Ngọc Thành,Nghiên cứu thiết kế hệ thống thu phát sóng ngắn trên nền FPGA/DSP tích hợp công nghệ SDR, HỘI THẢO QUỐC GIA 2017 VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN , Issue 01.12.2017 - 01.12.2017 , (ISSN 978-604-67-1021-9) .
 8. Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Minh Đức, Thái Trung Kiên,Robust Attitude determination using multiple antennas GNSS carrier-phase measurement method, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Công nghệ Quân sự , Issue 12-2017 , (ISSN 1859-1043) .
 9. Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Minh Đức, Thái Trung Kiên,A Hybrid beamforming approach to Anti-jamming for Multi-channel GNSS Receivers, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Công nghệ Quân sự , Issue Số đặc san 12-2017 , (ISSN 1859-1043) .
 10. Nguyễn Hữu Trung, Doãn Thanh Bình,Large-scale mimo MC-CDMA system using combined multiple beamforming and spatial multiplexing, Vietnam Journal of Science and Technology , Issue Volume 56, Number 1, 2018 , (ISSN 2525-2518) .
 11. Michelle Beccaria, Andrea Massacessi, Paola Pirinoli, Kiem Nguyen Khac, Nguyen Huu Trung, Linh Ho Manh,Innovative MIMO Antennas for 5G Communication Systems, 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5386-5185-8) .
 12. Le Trung Tan, Nguyen Huu Trung, Thai Trung Kien,Robust multiple beamforming massive MIMO system based on cylindrical antenna arrays, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự ,Pages 83 -95 , Issue Số đặc san , (ISSN 1859 - 1043) .
 13. Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn, và Nguyễn Hữu Trung,IoT Platform Review and Software Development for Air Quality Monitoring (AQM) Systems, The 11th AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering ,Pages 107-113 , (ISSN 978-1-5386-7508-3) .
 14. Hà Duyên Trung, Nguyễn Tiến Hòa, Nguyễn Hữu Trung, và Tomoaki Ohtsuki,A Closed-form Expression for Performance Optimization of Subcarrier Intensity QAM Signals-Based Relay-Added FSO Systems with APD, Physical Communication ,Pages 203-211 , Issue 31 , (ISSN 1874-4907) .
 15. Ha Duyen Trung, Nguyen Huu Trung, Thai Trung Kien, Doan Thanh Binh,Monitoring environment parameters using IoT and long-range data communications, application to smart cities, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự ,Pages 65-70 , Issue 04 - 2019 , (ISSN 1859 - 1043) .
 16. Michele Beccaria, Linh Ho Manh, Andrea Massaccesi, Nguyen Huu Trung, Nguyen Khac Kiem, Paola Pirinoli,5G Communication System Antenna Design, 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe) ,Pages NA , (ISSN 978-1-7281-0653-3) .
 17. Nguyễn Hữu Trung, Hà Duyên Trung, Nguyễn Thanh Bình,Mã hóa dữ liệu AES đường truyền kết nối ZigBee và IoT trong giám sát nước thải công nghiệp, Journal of Science and Technology on Information security ,Pages 49-56 , Issue 9 , (ISSN 2615-9570) .
 18. Ha Duyen Trung, Nguyen Huu Trung, and Nguyen Van Khang,A Low-Cost IoT Device using Cellular Wireless Connectivity for Monitoring Outdoor Air Quality, The 12th Regional Conference on Computer Information and Engineering (RCCIE2019) ,Pages 81-86 .
 19. Ha Duyen Trung, Nguyen Tai Hung, and Nguyen Huu Trung,Opensource Based IoT Platform and LoRa Communications with Edge Device Calibration for Real-Time Monitoring Systems, the 6th International Conference on Computer Science and Applied Mathematics and Applications (ICCSAMA) ,Pages 412-423 , (ISSN 978-3-030-38363-3) .
 20. Huu Trung Nguyen, Trung Tan Le, Trung Hien Nguyen,Capacity Improvement for DVB-NGH with Dual-Polarized MIMO Spatial Multiplexing and Hybrid Beamforming, International Journal of Digital Multimedia Broadcasting ,Pages 1-11 , Issue 2020 , (ISSN 1687-7586) .

Các sách đã xuất bản

 • 1. Nguyễn Hữu Trung, "Kỹ thuật trải phổ và truyền dẫn đa sóng mang", Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2010
 • 2. Nguyễn Hữu Trung (CB), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Khắc Kiểm, “Kỹ thuật số”, NXB Bách Khoa, 2012.
 • 3. Nguyễn Hữu Trung (CB), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Khắc Kiểm, “Thiết kế mạch điện tử”, NXB Bách Khoa, 2012.
 • 4. Nguyễn Hữu Trung (CB), Nguyễn Hoàng Giang, “Thông tin số”, NXB Bách Khoa, 2019.
 • 5. Book chapter: Andrea Massaccesi, Michele Beccaria, Ho Man Linh, Nguyen Huu Trung,
 • Nguyen Khac Kiem, Paola Pirinoli, "Innovative Antennas for next generation of communication systems in Vietnam", Trong tuyển tập: Innovations in Land, Water and Energy for Vietnam’s Sustainable Development, Series: UNIPA Springer Series, Editor: Mariano Anderle, Publisher: SPRINGER, ISBN 978-3-030-51260-6, Pages 249-265.
 • 6. Book chapter: Michele Beccaria, Ho Manh Linh, Andrea Massaccesi, Alessandro
 • Niccolai, Nguyen Huu Trung, Nguyen Khac Kiem, Riccardo Zich, Paola Pirinoli, "Optimization strategies for efficient antenna design"", Trong tuyển tập: Innovations in Land, Water and Energy for Vietnam’s Sustainable Development, Series: UNIPA Springer Series, Editor: Mariano Anderle, Publisher: SPRINGER, ISBN 978-3-030-51260-6, Pages 267-288