Mạng thế hệ mới

Mạng phân phối nội dung và dịch vụ mạng thế hệ mới: 
Chất lượng trải nghiệm (QoE) cho Multimedia, kiến trúc mạng thế hệ mới NGN ; điện toán biên và điện toán đám mây; an ninh mạng; kỹ thuật mạng xanh tiết kiệm năng lượng; Công nghệ và ứng dụng của Internet vạn vật: thiết bị IoT thông minh, mạng cảm biến không dây, AI và ứng dụng của AI trong nông nghiệp, thành phố thông minh, chính phủ điện tử, y tế cộng đồng .v.v.

 

Skip to main conte

Thông tin vô tuyến

Bao gồm các định hướng nghiên cứu về thiết bị di động, các kỹ thuật xử lý tín hiệu tiên tiến trong thông tin di động như OFDM/OFDMA, MIMO-OFDM; Massive MIMO; thiết kế và mô phỏng mạng thông tin di động ở dạng mô hình;
 nghiên cứu và thiết kế hệ thống thông tin dưới nước.

 

Skip to main conte

Điện tử hàng không vũ trụ

Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu: các thuật toán nâng cao độ chính xác trong các hệ thống GPS, Galileo; các bộ thu tín hiệu định vị vệ tinh dựa trên công nghệ mới; ứng dụng của hệ thống định vị vệ tinh: các dịch vụ dựa trên vị trí, trắc địa bản đồ .v.v.; các thiết bị điện tử trên máy bay; hệ thống điều khiển cho các thiết bị bay không người lái; 
truyền thông trong các hệ thống hàng không – vũ trụ...

Đa phương tiện

Xử lý và phân tích nội dung đa phương tiện tập trung vào việc xử lý và phân tích thông minh dữ liệu đa phương tiện và đa nguồn bao gồm văn bản, âm thanh, hình ảnh, video và chuỗi thời gian..

Chỉ số hóa và tim kiếm thông tin đa phương tiện: Hướng nghiên cứu này nhằm phát triển các phương pháp và kỹ thuật cho cho biểu diễn và xử lý câu truy vấn, chỉ số hóa, tìm kiếm đa phương thức và liên phương thức, cá nhân hóa tìm kiếm, giao diện và phản hồi với người sử dụng nhằm cung cấp các truy nhập dữ liệu đa phương tiện thông minh và hiệu quả.
Hệ thống và ứng dụng đa phương tiện: Tương tác người máy, ứng dụng y tế, an ninh, phân tích tài liệu, ứng dụng di động, truy xuất video và ảnh, ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường, quản lý giao thông thông minh.

Thiết kế vi mạch và tích hợp hệ thống

Các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế. Viện Điện tử Viễn thông cung cấp các chương trình đào tạo cử nhân/kỹ sư nằm trong nhóm ngành "Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, hệ thống thông tin".

 

Quang dẫn và siêu cao tần

Nghiên cứu, tính toán và thiết kế các mạch quang học có kích thước nano áp dụng trong thông tin quang, các phần tử tích cực, các thiết bị truyền dẫn năng lượng quang học kích thước nano;phân tích, thiết kế các loại antenna thế hệ mới: antenna đa băng, băng rộng kích thước nhỏ và hiệu suất bức xạ cao; phân tích và thiết kế các đường truyền sóng vô tuyến: phân tích và thiết kế đường truyền,
 phương thức truyền sóng thích hợp cho các hệ thống thông tin.

Kỹ thuật y sinh

Xử lý thông tin y tế; thiết kế chế tạo các thiết bị điện tử y sinh ứng dụng tại Việt Nam; xây dựng và phát triển hệ thống mạng thông tin ứng dụng trong y tế; nghiên cứu các ứng dụng sử dụng AI nhằm hỗ trợ chuẩn đoán bệnh.

Xử lý tín hiệu và thông tin

Xử lý tín hiệu trong viễn thông, đa phương tiện, trong y sinh như: lý thuyết xử lý tín hiệu phi tuyến và các ứng dụng trong viễn thông, bảo mật; 
thông tin hỗn loạn; laser hỗn loạn, mạch hỗn loạn và mã hoá biểu tượng; mạng thần kinh tế bào và các ứng dụng; xử lý ảnh và cácứng dụng của xử lý ảnh trong y tế, giao thông vận tải, bảo mật .v.v.