Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Xuân Quyền

Chức vụ:Phó VT phụ trách đào tạo

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 405 - Nhà C9

Email:

Nguyen Xuan Quyen received the Diploma of Engineer, Master and PhD degrees in Electronics and Telecommunications in 2006, 2008 and 2013, respectively. From 2007 to current, he has been serving as senior lecturer at School of Electronics and Telecommunications (SET), Hanoi University of Science and Technology (HUST), Vietnam. He was sandwich PhD student at the Institute for Smart System Technologies, Alpen-Adria Klagenfurt University, Austria during 2011-2012. During 2014-2015, he has worked as a postdoctoral researcher at Department of Computer Architecture, Polytechnic University of Catalonia (UPC BarcelonaTech), Barcelona, Spain. He was also the academic visitor at the Department of Electronic and Computer Engineering, University of Limerick, Ireland in 2015, at School of Electronics, Electrical Engineering and Computer Science, Queen’s University Belfast, United Kingdom in 2016, and at Department of Computer and Network Engineering, The University of Electro-Communications, Tokyo-Japan in 2017. He has been qualified with the title of associate professor at SET-HUST since 2018. His main research interests are microwave engineering, chaos-based digital communications and physical layer security, and wireless communications.

 

Cơ hội tiếp nhận Th.S, NCS

Tuyển Thạc sĩ và nghiên cứu sinh hàng năm nghiên cứu về các hướng:

 • - RF/microwave design and implementation
 • - Physical layer security
 • - Chaos-based communications
 • - Wireless communications

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

 • 1. Nhập môn Điện tử - Viễn thông
 • 2. Điện tử tương tự 1
 • 3. Điện tử tương tự 2
 • 4. Đồ án môn học 1, 2, 3

Các môn giảng dạy bậc Thạc Sỹ

 • 1. Nguyên lý và thiết kế mạch siêu cao tần
 • 2. Chuyên đề nghiên cứu 1, 2

Hướng nghiên cứu

 • 1. RF/microwave design and implementation
 • 2. Physical layer security
 • 3. Chaos-based communications
 • 4. Wireless communications

 

Các đề tài đã thực hiện

 • 1. Đề tài cấp Bộ, "Đề xuất, thiết kế, chế tạo khối điều chế và giải điều chế sử dụng kỹ thuật hỗn loạn nhằm nâng cao hiệu băng thông trong hệ thống thông tin băng rộng ", Mã số: B2010-01-373, Hoàn thành năm 2011.
 • 2. Đề tài cấp nhà nước, “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ điều chế/giải điều chế tín hiệu băng siêu rộng sử dụng kỹ thuật hỗn loạn (Chaotic UWB)”, Mã số: ĐTĐL2009G/44, Hoàn thành năm 2012.
 • 3. Đề tài cấp cơ sở trọng điểm, "Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm module trải phổ và giải trải phổ hỗn loạn ở băng tần cơ sở cho hệ thống thông tin đa truy cập phân chia theo mã sử dụng kỹ thuật hỗn loạn (Chaotic CDMA)", Mã số: T2013.CT-12, Hoàn thành năm 2013.
 • 4. Đề tài cấp cơ sở liên ngành, “Nghiên cứu các phương pháp truyền thông vô tuyến bảo mật sử dụng kỹ thuật hỗn loạn,” Mã số: T2016-LN-10, Hoàn thành năm 2017.
 • 5. Đề tài cấp nhà nước, "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ Duplexer, bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất cao cho hệ thống RRU (Remote Radio Unit)", 2016-2018.
 • 6. Đề tài cấp nhà nước, "Thiết kế chế tạo trạm mặt đất sử dụng công nghệ vô tuyến định nghĩa phần mềm trong hệ thống thông tin vệ tinh”, Mã số: KHCN-VT/12-15, 2014-2016, Hoàn thành năm 2016.
 • 7. Đề tài nghiên cứu cơ bản Nafosted, "Nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều chế thời gian xung hỗn loạn trong thông tin số”, Mã số: 102.02-2012.34, Hoàn thành năm 2016.
 • 8. Đề tài nghiên cứu cơ bản Nafosted, "Đồng bộ các hệ thống hồi tiếp đa trễ và ứng dụng trong truyền thông", Mã số: 102.99-2010.17, Hoàn thành năm 2012.
 • 9. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ lọc điều hưởng khả trình ứng dụng trong vô tuyến nhận thức sử dụng hỗn loạn”, Mã số: B2018-BKA-69, 2018-2020.

Các công trình nghiên cứu

 1. Vũ Văn Yêm, Nguyễn Xuân Quyền, Le Huy Hoang,Design and Implementation of An UHF Tunable Bandpass Filter Using Varactor-based Series Resonators, Journal of Science and Technology-Technical universities ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 0866-3980) .
 2. Nguyễn Xuân Quyền, Trung Q. Duong, Arumugam Nallanathan,Modelling, analysis and performance comparison of two direct sampling DCSK receivers under frequency non-selective fading channels, IET Communications ,Pages 1263 – 1272 , Issue 10 , (ISSN 1751-8628) .
 3. Nguyễn Thành Chuyên, Phan Xuân Vũ, Hoàng Mạnh Thắng, Pham Tuan Anh, Nguyễn Xuân Quyền,Performance Evaluation of Missing-Tag Algorithms in CDMA-based RFID Systems, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2016) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1931-1) .
 4. Nguyễn Xuân Quyền, Trương Cao Dũng, Phạm Việt Hưng, Trần Hoàng Vũ,A Broadband Second-Order Mode Synthesizer Based on an 3×1 Multimode Interference Coupler and Phase Shifters Using Silicon Waveguides, 6th International Conference on Communications and Electronics (ICCE’16) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1802-4) .
 5. Nguyễn Xuân Quyền, Nguyễn Thành Chuyên, Pere Barlet-ros, Reiner Dojen,A Novel Approach to Security Enhancement of Chaotic DSSS Systems, The 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2016) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1931-1) .
 6. Nguyễn Hữu Long, Nguyễn Xuân Quyền, Tô Thị Thảo, Vũ Văn Yêm,Improved Multi-Carrier Differential Chaos-Shift Keying System: Design and Analysis, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công nghệ quân sự ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 1859-1043) .
 7. Nguyễn Xuân Quyền,Correlation-delay- shift-keying system for low-rate wireless communications, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 1859-1531) .
 8. Nguyễn Xuân Quyền,On the performance of low-rate wireless correlation-delay-shift-keying system, AEU - International Journal of Electronics and Communications ,Pages 37-44 , Issue 71 , (ISSN 1434-8411) .
 9. Nguyen Xuan Quyen; Trung Q. Duong; Nguyen-Son Vo; Qingqing Xie; Lei Shu,Chaotic Direct-Sequence Spread-Spectrum with Variable Symbol Period: A Technique for Enhancing Physical Layer Security, Computer Networks ,Pages 04-12 , Issue 109 , (ISSN 13891286) .
 10. Nguyễn Hữu Long, Nguyễn Xuân Quyền, Vũ Văn Yêm,Design of An Improved Multi-carrier DCSK System for Digital Communications, International Conference on Signal Processing, Telecommunications and Computing (SigTelCom2017) , (ISSN 978-1-5090-2292-2) .
 11. Nguyễn Xuân Quyền, Nguyễn Tùng Lâm, Đỗ Huy Duy, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Võ Sơn,Chaos-based spread-spectrum using M-ary PSK and OFDM-MIMO, International Conference on Signal Processing, Telecommunications and Computing (SigTelCom2017) , (ISSN 978-1-5090-2292-2) .
 12. Nguyễn Xuân Quyền,On the design of a multi-carrier correlation delay-shift keying system, Physical Communication ,Pages 49-57 , Issue 22 , (ISSN 1874-4907) .
 13. Nguyễn Xuân Quyền, Pere Barlet-ros,Performance of Direct-Oversampling Correlator-Type Receivers in Chaos-Based DS-CDMA Systems Over Frequency Non-selective Fading Channels, Wireless Personal Communications ,Pages 4357–4379 , Issue 95 , (ISSN 0929-6212) .
 14. Nguyễn Xuân Quyền,Bit-error-rate evaluation of high-efficiency differential-chaos-shift-keying system over wireless channels, Journal of Circuits, Systems and Computers ,Pages NA , Issue 27 , (ISSN 0218-1266) .
 15. Đoàn Thị Quế, Nguyễn Xuân Quyền, Hoàng Mạnh Thắng,Discrete-time Modeling and Numerical Evaluation of BER Performance for A BPSK-based DCSK-Walsh Coding Communication System over Multipath Rayleigh Fading Channels, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học , Issue NA , (ISSN 0866-3980) .
 16. Nguyễn Xuân Quyền,On the study of a quadrature DCSK modulation scheme for cognitive radio, International Journal of Bifurcation and ChaosImpact Factor: 1.501 ,Pages NA , Issue Vol.27, no.09 , (ISSN 0218-1274) .
 17. Nguyễn Xuân Quyền, Công-kha Phạm,Quadrature multi-carrier DCSK: A high-efficiency scheme for radio communications, 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'17) , Issue 18.10.2017 - 20.10.2017 , (ISSN 2162-1039) .
 18. Đoàn Thị Quế, Nguyen Trong Thai, Nguyễn Xuân Quyền, Hoàng Mạnh Thắng,Evaluation of bit-error-rate performance for DCSK system over land mobile satellite channel, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà nẵng , Issue 4 , (ISSN 1859-1531) .
 19. Trần Thị Thu Hường, Nguyễn Xuân Quyền, Vũ Văn Yêm,MODELING AND DESIGN OF A VACUUM RESONATOR FILTER FOR LTE-A TRANSCEIVER WITH TWO CROSS COUPLINGS, Tạp chí KHCN Đà Nẵng , Issue 4 , (ISSN 1859-1531) .
 20. Nguyễn Xuân Quyền,Multi-Carrier Differential Chaos-Shift Keying With Repeated Spreading Sequence, Journal of Communications and Networks , Volume 1.52 ,Pages 299 - 308 , Issue 20 , (ISSN 1229-2370) .
 21. Tran Thi Thu Huong, Nguyen Xuan Quyen and Vu Van Yem,MODEL AND DESIGN OF A DUPLEXER FOR LTE-A TRANSCEIVER WITH HEXAGON CYLINDER CAVITIES, JP Journal of Heat and Mass Transfer ,Pages 381 - 386 , Issue Special vol. 2018 , (ISSN 0973-5763) .
 22. Doan Thi Que, Nguyen Trong Thai, Nguyen Xuan Quyen, Thang Manh Hoang,Performance of An Improved-DCSK Scheme Using 2x2 MIMO Over Fading Channels, 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) ,Pages 375-379 , Issue NA , (ISSN 978-1-7281-2392-9) .
 23. Lê Thị Cẩm Hà, Nguyễn Xuân Quyền, Nguyễn Khắc Kiểm, Đào Ngọc Chiến, Tạ Sơn Xuất,Design of patch antenna loaded with mushroom-structure for millimeter-wave 5G applications, 2019 Korea-Vietnam International Joint Workshop on Communications and Information Sciences (KICS) .
 24. Hán Trọng Thanh, Nguyễn Thành Chuyên, Nguyễn Xuân Quyền,DOA Estimation Method for CHAOS Radar System, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ,Pages 35-41 , Issue VOL. 17 , (ISSN 1859-1531) .
 25. Nguyễn Xuân Quyền, Vũ Đăng Quang,An 550-650 MHz Digitally-Tunable Bandpass Filter: Design and Implementation, Tạp chí KHCN, Đại học Đà Nẵng ,Pages 13-19 , Issue 17 , (ISSN 1859‐1531) .
 26. Nguyễn Xuân Quyền,Quadrature MC-DCSK Scheme for Chaos-Based Cognitive Radio, International Journal of Bifurcation and Chaos , Volume 2.145 ,Pages 1950177 , Issue 29 , (ISSN 0218-1274) .

Các sách đã xuất bản

 • B1. Book chapter: Nguyen Xuan Quyen and Kyandoghere Kyamakya, “Chaos-based digital communication systems with low data-rate wireless applications,” in book: Recent advances in nonlinear dynamics and synchronization: with selected applications in electrical engineering, neurocomputing, and transportation, 1st ed., vol. 109, Springer, pp. 239-269, 2017, ISBN: 978-3-319-58995-4.
 •  
 • B2. Book chapter: Nguyen Xuan Quyen and Christos Volos, Non-coherent Chaos-based Spread-Spectrum Systems Using Multi-carrier For Wireless Communications. Book title: "Nonlinear Systems: Design, Applications and Analysis", pp. 367-394, Nova Science Publishers, USA, 2017, ISBN: 978-1-53612-316-6.