Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Phan Kiên

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 411 - Nhà C9

Email:

TS. Nguyễn Phan Kiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử năm 1999 tại Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà nội. Năm 2002, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Điện tử Viễn thông tại Đại học Bách Khoa Hà nội và lấy bằng TS năm 2008 tại Viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản.

Các môn giảng dạy

- Cơ sở điện sinh học

- Kỹ thuật Điện tử

- Xử lý tín hiệu y sinh số

- Cơ sinh và ứng dụng (Chương trình Thạc sĩ)

- Thiết kế và phát triển thiết bị y tế (Chương trình dành cho NCS)

Hướng nghiên cứu

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực y tế bao gồm:

+ Các thiết bị y tế

+ Hệ thống quản lý bảo dưỡng trang thiết bị y tế

- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm bằng công nghệ điện tử

+ Phân tích chất lượng thịt dựa trên công nghệ phân tích phổ trở kháng

+ Phân tích chất lượng thực phẩm dựa trên công nghệ phân tích phổ dung kháng

+ Phân tích chất lượng thực phẩm dựa trên công nghệ phân tích quang phổ

Các công trình nghiên cứu

  1. Thien Nguyen, Kien Nguyen Phan, Jee-Bum Lee, Jae Gwan Kim,Met-myoglobin formation, accumulation, degradation, and myoglobin oxygenation monitoring based on multiwavelength attenuance measurement in porcine meat, Journal of Biomedical Optics ,Pages 057002-1-057002-9 , Issue 21 , (ISSN 1083-3668) .
  2. Tran Van Huy, Dao Tuan Minh, Nguyễn Phan Kiên, Trần Anh Vũ,Simple Robotic Hand in Motion Using Arduino Controlled Servos, International Journal of Science and Research ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 2319-7064) .
  3. Nguyen Phan Kien, Tran Anh Vu, Dang Thanh Trung, Trinh Anh Duong,A novel method to determine the bio-impedance, international Journal of Science and research (IJSR). Vol 6 (10), 2017, p.g 649-654. October 2017. ISSN: 2319-7064 , Issue 6 , (ISSN 2319-7064) .
  4. Trần Anh Vũ,Implementation of the Plagiarism Detection Software used in Universities, Journal of Science and Technology ,Pages 36-40 , Issue 128 , (ISSN 2354-1083) .
  5. Nguyễn Phan Kiên, Trần Anh Vũ,Cost Effective System using for Bioimpedance Measurement, Journal of Science and Technology ,Pages 33-38 , Issue 136 , (ISSN 2354-1083) .
  6. Hoàng Anh Dũng, Thái Thanh Tùng, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Phan Kiên,Rotating Sensor for Multi-Direction Light Intensity Measurement, International Conference on System Science and Engineering ,Pages 473-478 , (ISSN 978-1-7281-0524-6) .
  7. Nguyễn Phan Kiên, Trần Anh Vũ, Đặng Thành Trung,Modified model based on the impedance spectrum of meat in the frequency range 50Hz to 1Mhz, The 4th Conference on Research in Intelligent Computing in Engineering ,Pages 1055-1068 , (ISSN 978-981-15-2779-1/978-981-15-2780-7) .
  8. Nguyễn Phan Kiên, Đỗ Công Chính,Thiết kế chế tạo cân cân bằng ứng dụng trong sản xuất chế phẩm máu ứng dụng tại Viện Huyết học va truyền máu trung ương, Hội nghị lần thứ XXII về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin ,Pages 34-37 , (ISSN 987-604-80-4338-4) .
  9. Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Anh Dũng, Vũ Duy Thuận,Nghiên cứu cải tiến phương pháp điều chỉnh mức sáng dựa trên cắt mức năng lượng biên sau lên đối tượng đèn huỳnh quang và đèn compact, Tạp chí Khoa học và công nghệ năng lượng- Trường đại học Điện lực ,Pages 37-47 , Issue 22 , (ISSN 1859-4557) .
  10. Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Phan Kiên,Multi-Directional Light Sensing Using A Rotating Sensor, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal , Volume 0.14 ,Pages 221-227 , Issue 5 , (ISSN 2415-6698) .

Các sách đã xuất bản

- Mạch xử lý tín hiệu y sinh- Nhà xuất bản Bách Khoa

- Sách giáo khoa mở "Điện từ sinh học" lại thuvienkhoahoc.com

link: https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/S%C3%A1ch:%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AB_sinh_h%E1%BB%8Dc