Giới Thiệu

Họ và tên:Ngô Vũ Đức

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 406 - Nhà C9

Email:

Ph.D in KAIST, Member of IEEE 

Các môn giảng dạy

Bậc Đại học: Embedded System Design 

Bậc Thạc sỹ: Project 

Hướng nghiên cứu

 • Digital IC design and verification 

 • Wireless Communications: Spatial Modulation, Index Modulation, Massive MIMO detector 

 • Multimedia Codec 

Các công trình nghiên cứu

 1. Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Van Tu, Phạm Ngọc Nam, Le Anh Tuan, Tran Xuan Nam, Ngô Vũ Đức,High throughput modified MMSE hardware detector for high-rate spatial modulation systems, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1801-7) .
 2. Ngô Vũ Đức, Lê Doãn Thiện, Vũ Đức Hiệp, Lê Minh Tuấn, Trần Xuân Nam,FPGA design and implementation of the detector for the MIMO-SDM system using PNC, Communications and Electronics (ICCE), 2016 IEEE Sixth International Conference on , (ISSN 978-1-5090-1801-7) .
 3. Thanh Binh Nguyen, Tien Dong Nguyen, Minh Tuan Le, Ngô Vũ Đức,Efficiency zero-forcing detectors based on group detection for massive MIMO systems, 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) , Issue 18.10.2017 - 20.10.2017 , (ISSN 2162-1039) .
 4. Minh Tuan Le, Tien Dong Nguyen, Xuan Nam Tran, Ngô Vũ Đức,On the Combination of Double Space Time Transmit Diversity With Spatial Modulation, IEEE Transactions on Wireless Communications Impact Factor: 5.888 ,Pages 170 - 181 , Issue 17 , (ISSN 1536-1276) .
 5. Thanh-binh Nguyen, Minh-tuan Le, Ngô Vũ Đức, Tien-dong Nguyen, Hàn Huy Dũng,Efficient Detectors based on Group Detection for Massive MIMO systems, REV Journal on Electronics and Communications , Issue 7 , (ISSN NA) .
 6. Thanh-Binh Nguyen, Minh-Tuan Le, Vu-Duc Ngo, Van-Giao Nguyen,Parallel Group Detection Approach for Massive MIMO systems, 2018 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) ,Pages 94-99 , (ISSN 2162-1039) .
 7. Van-Khoi Dinh, Minh-Tuan Le, Vu-Duc Ngo, Chi-Hieu Ta,Transmit Antenna Selection by Group Combination Precoding In Massive MIMO System, 2018 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) ,Pages 276-281 , (ISSN 2162-1039) .
 8. Huyen Le Thi Thanh, Vu-Duc Ngo, Minh-Tuan Le, Xuan Nam Tran,Repeated Index Modulation with Coordinate Interleaved OFDM, 2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) ,Pages 114-118 , (ISSN 978-1-5386-7983-8) .
 9. Thien Van Luong, Youngwook Ko, Vu-Duc Ngo, Minh-Tuan Le, Huyen Thi Le Thanh, Xuan-Nam Tran,Enhanced Spread Spectrum OFDM-IM with Rotated Zadoff-Chu Sequences, 2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) ,Pages 189-193 , (ISSN 978-1-5386-7983-8) .
 10. Xuan Nam Tran, Xuan-Nghia Nguyen, Minh-Tuan Le, Vu-Duc Ngo,High-Rate Spatially Modulated Space Time Block Code, IEEE Communications Letters ,Pages 2595 - 2598 , Issue 22 , (ISSN 1089-7798) .
 11. Minh-Thuong Nguyen, Vu-Duc Ngo, Xuan-Nam Tran, Minh-Tuan Le,Design and Implementation of Signal Processing Unit for Two-Way Relay Node in MIMO-SDM-PNC System, 2019 26th International Conference on Telecommunications (ICT) ,Pages 142-148 , (ISSN 978-1-7281-0273-3) .
 12. Tien Dong Nguyen, Xuan Nam Tran, Vu-Duc Ngo, Minh-Tuan Le,Space-Time Block Coded Spatial Modulation Based on Golden Code, Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông (bộ thông tin và truyền thông) ,Pages 43-50 , Issue NA , (ISSN 1859-3534) .
 13. Thanh-Binh Nguyen, Minh-Tuan Le, Vu-Duc Ngo,Low Complexity Lattice Reduction Aided Detectors for High Load Massive MIMO Systems, Wireless Personal Communications , Volume 1.061 ,Pages 1805–1825 , Issue 109 , (ISSN 0929-6212 / 1572-834X) .
 14. Van Khoi Dinh, Minh Tuan Le, Vu-Duc Ngo , Xuan Nam Tran, Chi Hieu Ta,Transmit Antenna Selection Aided Linear Group Precoding for Massive MIMO Systems, EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems ,Pages 01-09 , Issue 6 , (ISSN 10.4108/eai.24-10-2019.160982) .
 15. Thanh-Binh Nguyen, Minh-Tuan Le, Vu-Duc Ngo,Signal Detection Based on Parallel Group Detection Algorithm for High-Load Massive MIMO Systems, Wireless Communications and Mobile Computing , Volume 1.819 ,Pages 1-12 , Issue 2019 , (ISSN 15308677) .
 16. Van-Khoi Dinh, Minh-Tuan Le, Vu-Duc Ngo, Chi-Hieu Ta,PCA-Aided Linear Precoding in Massive MIMO Systems with Imperfect CSI, Wireless Communications and Mobile Computing , Volume 1.819 , Issue 2020 , (ISSN 1530-8677) .
 17. Anh Ngoc Nguyen, Mohsen Radfar, Amir Ebrahimi, Vu-Duc Ngo, Aidin Bervan, Hoang Viet Le, Aniruddha Desai,Wideband Compact Triangle Slot Antenna with Out-Of-Band Rejection, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters , Volume 3.726 ,Pages 921 - 925 , Issue 19 , (ISSN 1536-1225) .

Các sách đã xuất bản