Giới Thiệu

Họ và tên:Trương Thu Hương

Chức vụ:Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật thông tin

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 412 - Nhà C9

Email:

 

PGS. Trương Thu Hương hiện nay đang là thành viên của Future Internet Lab, đang trực tiếp hướng dẫn hơn 20 sinh viên bậc cử nhân/kỹ sư thuộc các chương trình chuẩn, chương trình tài năng, chương trình tiên tiến, cũng như chương trình quốc tế. Ngoài ra, trong thành viên của nhóm còn có các học viên cao học, và nghiên cứu sinh đang thực hiện nghiên cứu các chủ đề chính hiện nay là về An ninh mạng cho mạng IoT và truyền dẫn video thực tế ảo (VR) và các chủ đề khác. 

Hiện tại, nhóm có mối quan hệ hợp tác nghiên cứu với nhóm nghiên cứu từ trường Đại học Aizu - Nhật bản, Đại học Liverpool - Anh Quốc, ENSAIT - Pháp. Ngoài ra, sinh viên có được hỗ trợ học chuyển tiếp ra các lab của đối tác quen biết khi giáo sư có nhu cầu tìm sinh viên sang học thạc sỹ, tiến sỹ tại các trường Đại học Middlesex University London, Belfast University, University of Aizu, Akron University...

 

Các giải thưởng thành tích đạt được:

 • Giải thưởng bài báo sinh viên xuất sắc nhất tại hội thảo IEEE ATC2014, tên bài báo “An Enhanced Deterministic Flow Marking Technique to Efficiently Support Detection of Network Spoofing Attacks”
 • Giải thưởng bài báo xuất sắc nhất tại Optical Symposium, Hội thảo  ICC 2007 - The IEEE International Conference on Communications 2007, Glasgow, Scotland, 24-28 June. Tên bài báo "Scalable Switching Testbed not "Stopping" the Serial Bit Stream

Cơ hội cho Thạc sỹ và Nghiên cứu sinh

 •  Cần tuyển 1 vị trí làm Nghiên cứu sinh (Ph.D) về lĩnh vực VR (Thực tế ảo), tối ưu video cong và ảnh cong tại đầu cuối người dùng, và đảm bảo truyền dẫn video cong với độ trễ thấp
 • Tuyển 2 thạc sỹ định hướng nghiên cứu về lĩnh vực An ninh mạng cho mạng IoT
 • Lợi ích: được đồng hướng dẫn bởi nhóm nghiên cứu tại nước ngoài, có cơ hội tham gia vào các dự án và được hỗ trợ dành các suất học bổng đi học trao đổi 3-6 tháng tại nước ngoài theo mối quan hệ liên lab cũng như học bổng Erasmus. Được đề tài hỗ trợ chi phí xuất bản khoa học.

Một số thành tích của nhóm sinh viên nghiên cứu tại Future Internet Lab:

 • Giải nhì SV Nghiên cứu khoa học trong tuần lễ SV NCKH năm 2020 tại cấp Viện Điện tử Viễn thông. Nhóm sinh viên năm cuối đạt được thành tích 3 bài báo khoa học xuất bản tại kỷ yếu hội thảo quốc tế về lĩnh vực Video streaming. (Link tham khảo: Bài 1, Bài 2)
 • Sinh viên tốt nghiệp với thành tích xuất bản bài báo Q1 trên tạp chí IEEE Access ( Link tham khảo)

Các môn giảng dạy

 • Bậc Cử nhân/Kỹ sư
  1. Cơ sở truyền số liệu
  2. Nhập môn kỹ thuật
  3. Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật
 •  
 • Bậc Thạc sỹ
  1. An ninh mạng
  2. Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng
  3. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 •  
 • Bậc Tiến sỹ
  1. Phương pháp viết báo tiếng Anh
  2. Kỹ thuật mạng quang

Hướng nghiên cứu

 

Hướng nghiên cứu của tôi rơi vào các lĩnh vực: An ninh mạng; truyền dẫn Video, Video 360 độ; đảm bảo QoE/QoS cho dịch vụ mạng; Kiến trúc Edge Cloud cho mạng IoT, ứng dụng IoT, Ứng dụng Thực tế  ảo; Kỹ thuật mạng xanh, Kỹ thuật mạng điều khiển bằng phần mềm (SDN), điều khiển lưu lượng trong các mạng thế hệ mới,  và NFV.

Các đề tài đang thực hiện:

 1. Đồng chủ nhiệm đề tài nghiên cứu được tài trợ bởi VINIF về chủ đề: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ QOS (QUALITY OF SERVICE) TỔNG THỂ ĐẦU CUỐI CHO PHÉP TRUYỀN TRỰC TIẾP VIDEO 360 ĐỘ HỖ TRỢ LỚP HỌC VÀ LỚP THÍ NGHIỆM ẢO. Mã số: VINIF.2020.DA03. Thời gian thực hiện: 1/11/2020-30/10/2022
 2. Chủ nhiệm dự án cấp trường trong khuôn khổ SAHEP "An ninh mạng trong các mạng Wi-Fi công cộng cho các thành phố thông minh” - mã số: T2020-SAHEP-010. Thời gian thực hiện: 1/9/2020-30/8/2021

Các đề tài đã thực hiện:

 1. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu tài trợ bởi Hải quân Mỹ: TOWARDS GREEN CLOUD COMPUTING IN HETEROGENEOUS NETWORK INFRASTRUCTURES. Mã số: N62909-17-1--2003. Thời gian thực hiện: 6/2016-11/2019. Đã nghiệm thu
 2. Thành viên điều phối dự án của Newton Fund: Establishing A Sustainable Research Structure in Internet of Things at the School of Electronics and Telecommunications Toward a Resilient Vietnamese Society and Future Cities. Mã số: REL339336667. Thời gian thực hiện: 12/2017-11/2018. Đã nghiệm thu
 3. Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Nghiên cứu công nghệ SDN và đề xuất thuật toán thích ứng chất lượng cho video có tốc độ bít biến đổi VBR qua giao thức HTTP. Mã số: T2018-PC-065. 1/3/2019-3/2020. Mã số: T2018-PC-065. Đã nghiệm thu.
 4. Thành viên chính thực hiện đề tài Độc lập cấp nhà nước: Nghiên cứu, phát triển hệ thống thiết bị giám sát lưu lượng và phát hiện tấn công từ chối dịch vụ dựa trên công nghệ mạng điều khiển bằng phần mềm Software-Defined Networking. Mã số: ĐTĐLCN.38/15. Thời gian thực hiện: 7/2016-8/2018. Đã nghiệm thu
 5. Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Nghiên cứu đặc tính nhằm giúp cải thiện chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Google Docs. Mã số: T2015-061. Thời gian thực hiện 6/2015-12/2015. Đã nghiệm thu
 6. Thành viên thực hiện đề tài Nghị Định Thư cấp nhà nước: "Nghiên cứu cải thiện mức tiêu hao năng lượng trong các trung tâm dữ liệu dựa trên bài toán lưu lượng - ECODANE". Hợp đồng: 06/10``/HĐ-NĐT. Thời gian thực hiện: 1/2011-12/2012. Đã nghiệm thu
 7. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ GD&ĐT trọng điểm. "Nghiên cứu đánh giá lưu lượng và chất lượng trải nghiệm trong các mạng nội dung số".  Mã số: B2011-01-01. Thời gian thực hiện: 2011-2013. Đã nghiệm thu
 8. Thành viên thực hiện dự án với Panasonic Singapore. Thời gian thực hiện 2010. Đã nghiệm thu
 9. Thành viên chính thực hiện dự án với công ty Vega, "Phát triển ứng dụng nhảy múa theo nhạc". Đã nghiệm thu

Các công trình nghiên cứu

 1. Phan Văn Trung, Trương Văn Toàn, Đặng Văn Tuyên, Trương Thu Hương, Nguyễn Hữu Thanh,OpenFlowSIA: An Optimized Protection Scheme for Software-Defined Networks from Flooding Attacks, IEEE International Conference on Communications and Electronics ICCE 2016 ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1800-0) .
 2. Tran Hong Hai, Bien Xuan Quy, Doan Van Duong, Phạm Ngọc Nam, Nguyễn Hữu Thanh,Hardware-efficient implementation of WFQ algorithm on NetFPGA-based OpenFlow switch, Advanced Technologies for Communications (ATC) , (ISSN 2162-1039) .
 3. Đặng Văn Tuyên, Trương Thu Hương,,A Multi-Criteria based Software Defined Networking System Architecture for DDoS-Attack Mitigation, REV Journal on Electronics and Communications ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 1859-378X) .
 4. Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Văn Đức,A performance comparison of the SCM and the Onering channel modeling method for MIMO-OFDMA systems, WIRELESS COMMUNICATIONS AND MOBILE COMPUTING, WILEY-HINDAWI ,Pages 3123-3138 , Issue 16 , (ISSN 1530-8677 (online) hoặc 1530-8669 (print)) .
 5. Tran Manh Nam, Nguyen Van Huynh, Nguyễn Hữu Thanh,Reducing Middle Nodes Mapping Algorithm for Energy Efficiency in Network Virtualization, International Conference on Advances in Information and Communication Technology , (ISSN 978-3-319-49072-4) .
 6. Đỗ Việt Hà, Nguyễn Văn Đức,Methods of Designing Shallow Underwater Acoustic Channel Simulators, Acoustics Australia / Australian Acoustical Society ,Pages 439–448 , Issue 44 , (ISSN 1839-2571(online)/0814-6039(print)) .
 7. Trương Thu Hương, Nguyễn Hữu Thanh,Software Defined Networking-based One-Packet DDoS Mitigation Architecture, ACM IMCOM 2017 , (ISSN 978-1-4503-4888-1) .
 8. Trương Thu Hương,Software-Defined Networking Security Framework against DNS Amplification and TCP SYN Flood, 10th AUN-SEEnet Regional Conference on Electrical and Electronic Engineering RCEEE2017 , Issue 28.08.2017 - 29.08.2017 , (ISSN ISBN: 9786020917863) .
 9. Tran Manh Nam, Nguyễn Hữu Thanh, Hoang Trung Hieu, Nguyen Tien Manh, Nguyen Van Huynh, Hoang Duong Tuan,Joint Network Embedding and Server Consolidation for Energy Efficient Dynamic Data Center Virtualization, Journal of Computer Networks (Elsevier)Impact Factor: 2.522 ,Pages 76-89 , Issue 125 , (ISSN 1389-1286) .
 10. Trung V Phan, Linh H Ngo, Trương Thu Hương, Nguyễn Hữu Thanh,AQA 2: An analytical QoS-assessment approach for service function chaining in cloud environment, 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), , Issue 18.10.2017 - 18.10.2018 , (ISSN Electronic ISSN: 2162-1039) .
 11. Kim Phuc Tran, Trương Thu Hương,Data driven hyperparameter optimization of one-class support vector machines for anomaly detection in wireless sensor networks, 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), , Issue 18.10.2017 - 20.10.2017 , (ISSN Electronic ISSN: 2162-1039) .
 12. Thinh Pham Hong, An Nguyen Duc, Nguyễn Thị Kim Thoa, Trương Thu Hương, Phạm Ngọc Nam,Adaptation method for streaming of CBR video over HTTP based on software defined networking, 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), , Issue 18.10.2017 - 20.10.2017 , (ISSN Electronic ISSN: 2162-1039) .
 13. Tran Manh Nam, Phan Hai Phong, Tran Dinh Khoa, Trương Thu Hương, Phạm Ngọc Nam, Nguyễn Hữu Thanh, Luong Xuan Thang, Pham Anh Tuan, Vu Duy Loi,Self-organizing map-based approaches in DDoS flooding detection using SDN, 2018 International Conference on Information Networking (ICOIN) , Issue 10.01.2018 - 12.01.2018 , (ISSN Electronic ISBN: 978-1-5386-2290-2) .
 14. Tran Manh Nam, Nguyen Tien Manh, Trương Thu Hương, Nguyễn Hữu Thanh,ONLINE USING TIME WINDOW EMBEDDING STRATEGY IN GREEN NETWORK VIRTUALIZATION, 2018 International Conference on Information and Communication Technology and Digital Convergence Business (ICIDB-2018) , Issue 19.01.2018 - 21.01.2018 , (ISSN NA) .
 15. Phùng Thị Kiều Hà, Hieu Tran, Quan Nguyen, Trương Thu Hương, Thanh Long Nguyen,Analysis and assessment of LoRaWAN, Sigtelcom 2018 , Issue 29.01.2018 - 31.01.2018 , (ISSN ISBN 978-1-5386-2976-5) .
 16. Phuong Hanh Tran, Kim Phuc Tran, Trương Thu Hương, Cédric Heuchenne, Thi Anh Dao Nguyen, Cong Ngon Do,A Variable Sampling Interval EWMA Distribution-Free Control Chart for Monitoring Services Quality, the 2018 International Conference on E-Business and Applications , Issue 23.02.2018 - 25.02.2018 , (ISSN ISBN: 978-1-4503-6368-6) .
 17. Phuong Hanh Tran, Kim Phuc Tran, Trương Thu Hương, Cédric Heuchenne, Phuong Hientran, Thi Minh Huong Le,Real Time Data-Driven Approaches for Credit Card Fraud Detection, The 2018 International Conference on E-Business and Applications , Issue 23.02.2018 - 25.02.2018 , (ISSN ISBN: 978-1-4503-6368-6) .
 18. Trương Thu Hương, Nguyễn Hữu Thanh, Nguyen Thi Van, Nguyen Tien Dat, Nguyen Van Long, Alan Marshall,Water and Energy-Efficient Irrigation based on Markov Decision Model for Precision Agriculture, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages 51-56 , (ISSN Print ISBN: 978-1-5386-3678-7) .
 19. Nguyen Quang Hieu, Nguyễn Hữu Thanh, Trương Thu Hương, Ngô Quỳnh Thu, Hoang Van Quang,Integrating Trickle Timing in Software Defined WSNs for Energy Efficiency, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages 76-80 , (ISSN Print ISBN: 978-1-5386-3678-7) .
 20. Quoc Thong Nguyen, Kim Phuc Tran, Philippe Castagliola, Truong Thu Huong, Minh Kha Nguyen, Salim Lardjane,Nested One-Class Support Vector Machines for Network Intrusion Detection, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages 7-12 , (ISSN Print ISBN: 978-1-5386-3678-7) .
 21. Tran Manh Nam, Nguyen Huu Thanh, Nguyen Tien Manh, Truong Thu Huong,USING ONLINE TIME WINDOW EMBEDDING STRATEGY IN GREEN NETWORK VIRTUALIZATION, JP Journal of Head and Mass Transfer ,Pages 413-418 , Issue Special Volume 2018 , (ISSN 0973-5763) .
 22. Kieu-Ha Phung, Truong Thu Huong, Dao Khanh Dung, Vu Xuan Tuong, Tien Pham, Thang Nguyen, Kris Steenhaut,A Scheduler for Time Slotted Channel Hopping Networks supporting QoS Differentiated Services, International Conference on Advanced Technologies for Communications, ATC 2018 ,Pages 232-236 , (ISSN Electronic ISSN: 2162-1039) .
 23. Van Tuyen Dang, Truong Thu Huong, Nguyen Huu Thanh, Pham Ngoc Nam, Nguyen Ngoc Thanh, Alan Marshall,SDN-Based SYN Proxy—A Solution to Enhance Performance of Attack Mitigation Under TCP SYN Flood, The Computer Journal - Oxford Journals ,Pages 518-534 , Issue 62 , (ISSN 0010-4620) .
 24. Thinh Pham Hong, Tan Tran Duc, Thinh Dang Truong, Truong Thu Huong, Nam Pham Ngoc,Dynamic Routing for HTTP Adaptive VBR Video Streaming Based on Software Defined Networking, Journal of Science and Technology (Tạp chí trường ĐHBK HN) ,Pages 69-75 , Issue 131 , (ISSN 0868 – 3980) .
 25. Đặng Văn Tuyên, Trương Thu Hương,SSG - A solution to prevent saturation attack on the data plane and control plane in SDN/Openflow network, Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông (tạp chí bưu chính viễn thông) ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 0866–7039) .
 26. Pham Hong Thinh, Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh, Alan Marshall, Truong Thu Huong,A Hybrid of Adaptation and Dynamic Routing based on SDN for Improving QoE in HTTP Adaptive VBR Video Streaming, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security ,Pages 51-64 , Issue 19 .
 27. Truong Thu Huong, Ta Phuong Bac, Quoc Thong Nguyen, Huu Du Nguyen, Kim Phuc Tran,A Data-Driven Approach for Network Intrusion Detection and Monitoring Based on Kernel-Null-Space, EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems ,Pages 1-8 , Issue 19 .
 28. Pham Hong Thinh, Nguyen Thanh Dat, Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh, Truong Thu Huong,QoE-Aware Video Streaming over HTTP and Software Defined Networking, Iniscom 2019 ,Pages 40-52 .
 29. Duc V. Nguyen, Hoang Van Trung, Hoang Le Dieu Huong, Truong Thu Huong, Nam Pham Ngoc, and Truong Cong Thang,Scalable 360 Video Streaming using HTTP/2, IEEE 21st International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP 2019) ,Pages NA .
 30. Nguyen Quang Hieu, Truong Thu Huong, Ngo Quynh Thu, Nguyen Tai Hung, and Nguyen Huu Thanh,A Low-Power, High Reliable Data Collection Scheme for Wireless Sensor Networks, ATC 2019 ,Pages 258-263 , (ISSN Electronic ISSN: 2162-1039) .
 31. Truong Thu Huong, Ngo Do Dang Khoa, Nguyen Xuan Dung, Nguyen Huu Thanh,A global multipath load-balanced routing algorithm based on Reinforcement Learning in SDN, ICTC 2019 ,Pages NA .
 32. Pham Hong Thinh, Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh,Truong Thu Huong,SDN - based Dynamic Bandwidth Allocation for Multiple Video-on-Demand Players over HTTP, Communication Networks and Future Internet Technologies ICTC 2019 ,Pages NA .
 33. Huyen TT Tran, Duc V Nguyen, Nam Pham Ngoc, Trang H Hoang, Truong Thu Huong, Truong Cong Thang,Impacts of Retina-Related Zones on Quality Perception of Omnidirectional Image, IEEE access , Volume 3.745 ,Pages 166997 - 167009 , Issue 7 , (ISSN 2169-3536) .
 34. Trung V Phan, TM Gias, Syed Tasnimul Islam, Truong Thu Huong, Nguyen Huu Thanh, Thomas Bauschert,Q-MIND: Defeating Stealthy DoS Attacks in SDN with a Machine-learning based Defense Framework, IEEE GLOBECOM conference 2019 ,Pages NA .
 35. Hoang Le Dieu Huong, Duc V. Nguyen, Pham Ngoc Nam, Truong Thu Huong, Truong Cong Thang,Smooth Viewport Bitrate Adaptation for 360 Video Streaming, the 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) ,Pages NA .
 36. Thi Hien Nguyen, Nguyen Du, Tran Duc, Huong Thu Truong, Kieu-Ha Phung, Nguyen Hoang, Le Thi Thanh Nga, Kim Phuc Tran,One-Sided Synthetic-RZ Control Charts: a New Method for Anomaly Detection, The 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) ,Pages NA .
 37. Pham Hong Thinh, Nguyen Thanh Dat, Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh, Nguyen Minh Hien, Truong Thu Huong,An Efficient QoE-Aware HTTP Adaptive Streaming over Software Dened Networking, Journal of Mobile Networks and Applications , Volume 2.76 ,Pages NA , Issue 2020 .
 38. Trung V Phan, Tri Gia Nguyen, Nhu-Ngoc Dao, Truong Thu Huong, Nguyen Huu Thanh, Thomas Bauschert,DeepGuard: Efficient Anomaly Detection in SDN with Fine-grained Traffic Flow Monitoring, IEEE Transactions on Network and Service Management , Volume 3.878 ,Pages N.A , Issue Early Access , (ISSN 1932-4537) .

Các sách đã xuất bản

 1. Lam Dinh-Xuan, Christian Schwartz, Matthias Hirth, Florian Wamser, Huong Truong Thu, Analyzing the impact of Delay and Packet Loss on Google Docs, Mobile Networks and Management, Springer. Download