Giới Thiệu

Họ và tên:Phùng Thị Kiều Hà

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 407 - Nhà C9

Email:

 • - Tốt nghiệp Đại học ngành Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2001.
 • - Tốt nghiệp Thạc sỹ, chương trình Mô hình hóa và Mô phỏng hệ thống phức hợp, ICTP&SISSA, Cộng hòa Ý, 2003.
 • - Tốt nghiệp Tiến sỹ, ngành Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Tự do Brussel (VUB), Bỉ, 2014.

 

Các giải thưởng/thành tích đạt được

 • PhD in Engineering Science, Highest Distinction, VUB, Brussels, Belgium, 2014

 

Cơ hội tiếp nhận Th.S, NCS

 • Tuyển học viên Cao học, Nghiên cứu sinh Tiến sỹ về định hướng nghiên cứu Internet of Things, Internet of Vehicles (Vehicle Networks), IoT interoperability, Fog/Edge computing.

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

 • - Điện tử tương tự 1
 • - Hệ thống viễn thông

Các môn giảng dạy bậc Thạc Sỹ

 • - Điện toán đám mây và điện toán biên

Hướng nghiên cứu

Internet of Things, Internet of Vehicles (Vehicle Networks), IoT interoperability, Fog/Edge computing – Modelling, design and implementation of platforms, smart services and applications.

 

Các đề tài đã thực hiện

Các đề tài liên quan đến IoT, low-power wireless communications, IoT interoperability (oneM2M standard), Smart on-street parking

Các công trình nghiên cứu

 1. Nguyễn Vũ Thắng, Phùng Thị Kiều Hà, Phạm Văn Tiến, Vu Nam Dinh, Hoang Anh Phuong, Duong Viet Duc,High Speed SAD Architecture for Variable Block Size Motion Estimation in HEVC Encoder, ICCE2016 ,Pages NA , (ISSN 987-1-5090-1931-1) .
 2. Mai Banh, Nam Thanh Nguyen, Phùng Thị Kiều Hà, Thanh Long Nguyen, Nguyễn Hữu Thanh, Kris Steenhaut,Energy Balancing RPL-based Routing for Internet of Things, the 6th IEEE International Conference on Communications and Electronics 2016 (IEEE ICCE 2016) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1800-0) .
 3. Phùng Thị Kiều Hà, Hieu Tran, Quan Nguyen, Trương Thu Hương, Thanh Long Nguyen,Analysis and assessment of LoRaWAN, Sigtelcom 2018 , Issue 29.01.2018 - 31.01.2018 , (ISSN ISBN 978-1-5386-2976-5) .
 4. Kieu-Ha Phung, Truong Thu Huong, Dao Khanh Dung, Vu Xuan Tuong, Tien Pham, Thang Nguyen, Kris Steenhaut,A Scheduler for Time Slotted Channel Hopping Networks supporting QoS Differentiated Services, International Conference on Advanced Technologies for Communications, ATC 2018 ,Pages 232-236 , (ISSN Electronic ISSN: 2162-1039) .
 5. Vinh Tran-Quang, Kieu-Ha Phung, Kien Hoang Trung, Dung Mai Van, Dao Quang Thuan,LoRa Communications in Wireless Sensor Network for Radioactive Sources Monitoring System, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học BKHN ,Pages 60-65 , Issue 136(2019) , (ISSN 0868-3980) .
 6. Thi Hien Nguyen, Nguyen Du, Tran Duc, Huong Thu Truong, Kieu-Ha Phung, Nguyen Hoang, Le Thi Thanh Nga, Kim Phuc Tran,One-Sided Synthetic-RZ Control Charts: a New Method for Anomaly Detection, The 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) ,Pages NA .
 7. Kieu-Ha Phung, Hieu Tran, Vinh Tran-Quang,Service Platform for Integration of various M2M/IoT systems, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học BKHN ,Pages 17-21 , Issue 144 , (ISSN 2345-1083) .

Các sách đã xuất bản