Giới Thiệu

Họ và tên:Phạm Phúc Ngọc

Chức vụ:Phó trưởng bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 411 - Nhà C9

Email:

tbd

Các môn giảng dạy

tbd

Hướng nghiên cứu

tbd

Các công trình nghiên cứu

  1. Vũ Duy Hải, Lai Huu Phuong Trung, Phạm Mạnh Hùng, Đào Việt Hùng, Phạm Phúc Ngọc, Phan Dang Hung, Chu Quang Dan, Tran Quoc Vi,Design of Noninvasive Hemodynamic Monitoring Equipment using Impedance Cardiography, The 7th International Conference in Vietnam on the Development of Biomedical Engineering , Issue 27.06.2018 - 29.06.2018 , (ISSN NA) .
  2. Ngoc Phuc Pham, Thanh Thi Tran, Ha Ngoc Phung, Thuan Duc Nguyen,English Alphabetic Characters Recognition Through P300 EEG Signal, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2018) ,Pages 483-487 , Issue NA , (ISSN 978-1-5386-3680-0) .
  3. Ngoc Phuc Pham, Hung Viet Dao, Ha Ngoc Phung, Huy Van Ta, Nam Hoang Nguyen, Tram Thi Hoang,Classification Different Types of Fall For Reducing False Alarm Using Single Accelerometer, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2018) ,Pages 316-321 , (ISSN 978-1-5386-3679-4) .

Các sách đã xuất bản

tbd