KAIST EE Virtual CAMP (2021.11.05)

Xem thêm

featured project

HẠT GIỐNG TƯƠNG LAI - SEEDS FOR THE FUTURE

Xem thêm

featured project

HACKATHON GLOBAL - COLLABORATING WITH THE WORLD

Xem thêm

featured project

Danh sách Hội đồng đồ án tốt nghiệp kỳ 20203

Xem thêm

featured project

KIỂM TRA THÔNG TIN LÀM BẰNG CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP KỲ 20202B

Xem thêm

featured project

Danh sách Hội đồng đồ án tốt nghiệp kỳ 20202 đợt 2

Danh sách hội đồng ĐATN Đợt 2

Xem thêm

featured project

Quyết định khen thưởng tuần lễ Sinh Viên Nghiên cứu Khoa học 2021

Quyết định của Hiệu trưởng Huỳnh Quyết Thắng về danh sách giải Nhất Nhì Ba cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2021

Xem thêm

featured project

Danh sách Hội đồng đồ án tốt nghiệp kỳ 20202 đợt 1

HĐ Chấm đồ án tốt nghiệp

Xem thêm

Khẩn - Đăng ký xếp lớp thí nghiệm cho sinh viên hiện tại đang ở địa bàn Hà nội

Xem thêm

Thông báo đẩy lùi ngày bảo vệ ĐATN năm 2021

Thông báo đẩy lùi kế hoạch bảo vệ ĐATN

Xem thêm

featured project

KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG VÀ HỒ SƠ TỐT NGHIỆP KỲ 2020 1

Xem thêm

featured project

Kế hoạch tổ chức tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 38 năm 2021

Xem thêm

Tin tức nổi bật

Tin tức mới nhất