Giới Thiệu

Họ và tên:Đỗ Trọng Tuấn

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 410 - Nhà C9

Email:

  

Các môn giảng dạy

  

Hướng nghiên cứu

  

Các công trình nghiên cứu

 1. Hán Trọng Thanh, Đỗ Trọng Tuấn, Vũ Văn Yêm, Phạm Trung Minh, Tống Hùng Sơn,Jitter Mitigation in Radio Direction Finding System, ICCE ,Pages NA , (ISSN 1859-1043) .
 2. Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn,Design of an Indoor Visible LightCommunication (VLC) Transceiver for Data Transmission using White LED, Journal on Information Technologies and Communications - Research, Development and Application on Information and Communication Technology ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 1859-3534) .
 3. Dương Hữu Ái, Đỗ Trọng Tuấn, Hà Duyên Trung,AF Relay-Assisted MIMO/FSO/QAM Systems in Gamma-Gamma Fading Channels, The 3rd NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS'16) , (ISSN 978-1-5090-2098-0) .
 4. Đỗ Trọng Tuấn, Hà Duyên Trung, Dương Hữu Ái,Ảnh hưởng của sự lệch tia đến hiệu năng của hệ thống FSO kết hợp các trạm khuếch đại và chuyển tiếp sử dụng tín hiệu SC-QAM qua kênh nhiễu loạn khí quyển Log-normal, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 1859-1531) .
 5. Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Thái Bình, Dương Minh Đức, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Phương Xuân Quang, Vũ Quốc Huy,Thiết kế công cụ mô phỏng khảo sát các thuật toán điều khiển phương tiện bay không người lái cánh bằng, KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA 2017 VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (REV - ECIT 2017 , Issue 14.12.2017 - 15.12.2017 , (ISSN 987-604-931253-3) .
 6. Nguyễn Chấn Hùng, Đào Văn Toàn, Đỗ Trọng Tuấn, Lê Bảo Sơn, Nguyễn Công Thành,Nghiên cứu phát triển Hệ thống hội thảo truyền hình trên nền tảng công nghệ WebRTC, Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV-2016 , (ISSN 987-604-931253-3) .
 7. Nguyễn Văn Khang, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Phương Xuân Quang, Nguyễn Thái Bình, Vũ Quốc Huy,Nghiên cứu phát triển công cụ mô phỏng khảo sát các thuật toán điều khiển phương tiện bay không người lái, Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV - 2016 , (ISSN 987-604-931253-3) .
 8. Dương Hữu Ái, Dương Tuấn Quang, Nguyễn Ngọc Nam, Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Xuân Dũng,Capacity analysis of amplify-and-forward free-space optical communication systems over atmospheric turbulence channels, The Seventh International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2017) , (ISSN 978-1-5090-5401-5/17) .
 9. Hà Duyên Trung, Nguyễn Tiến Hòa, Đỗ Trọng Tuấn,Phương pháp truyền dữ liệu giữa hai điện thoại thông minh qua môi trường ánh sáng nhìn thấy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng , Issue Số 7(116) , (ISSN 1859-1531) .
 10. Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Ngọc Trung - Viện Vật Lý Kỹ Thuật,Data Transmission Systems over Laboratory Visible Light Communication Channels, the Regional Conference on Electrical and Electronic Engineering (RCEEE), in conjunction with International Seminar on Intelligent Technology and Its Application (iSITIA) , Issue 28.08.2017 - 29.08.2017 , (ISSN 978-602-0917-86-3) .
 11. Hán Trọng Thanh, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Dương Minh Đức, Nguyễn Thái Bình,A real-time control algorithm for fixed-wing uavs in twin-boom inverted V-tail configuration, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng , Issue NO. 11(120).2017, VOL.4 , (ISSN 1859-1531) .
 12. Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh,A modified costas loop for frequency tracking in HF communication system, Tạp chí Khoa học Công nghê, Đại học Đà Nẵng , Issue NO. 11(120).2017, VOL. 4 , (ISSN 1859-1531) .
 13. Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Hữu Trung, Hán Trọng Thanh, Lương Tuấn Hải, Vũ Trung Dũng, Nguyễn Minh Đức, Hà Duyên Trung, Bùi Xuân Trường, Đặng Bá Hành, Phạm Ngọc Thành,Nghiên cứu thiết kế hệ thống thu phát sóng ngắn trên nền FPGA/DSP tích hợp công nghệ SDR, HỘI THẢO QUỐC GIA 2017 VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN , Issue 01.12.2017 - 01.12.2017 , (ISSN 978-604-67-1021-9) .
 14. Đỗ Trọng Tuấn, Hà Duyên Trung,Secured Data Transmission over Visible Light Communication Channels, AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer & Information Engineering (RCCIE2017) , Issue 30.11.2017-01.12.2017 , (ISSN NA) .
 15. Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh, Lương Tuấn Hải, Phạm Ngọc Thành, Cao Anh Hoàng, Lê Văn Mạnh, Phạm Tuấn Thành,Tạo tín hiệu điều chế biên độ SSB cho băng tần HF sử dụng kỹ thuật tổng hợp tần số trực tiếp trên nền FPGA SoC, Hội thảo Thông tin và Định vị trên biển (ComNaVi) , Issue 29.12.2017 - 29.12.2017 , (ISSN 000000) .
 16. Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh,Research and Implementation a Short-Wave Transceiver System using FPGA/DSP based on SDR Technology, International Journal of Computer Applications , Issue Volume 179 – No.13 , (ISSN 0975 – 8887) .
 17. Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn,Performance Analysis of Information Transmission Systems Over Indoor LED Lighting Based Visible Light Communication Channels, Advances in Intelligent Systems and Computing ,Pages 189-199 , Issue 672 , (ISSN 2194-5357) .
 18. Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn, và Nguyễn Hữu Trung,IoT Platform Review and Software Development for Air Quality Monitoring (AQM) Systems, The 11th AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering ,Pages 107-113 , (ISSN 978-1-5386-7508-3) .
 19. Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Thái Bình, và Hà Duyên Trung,Software In The Loop-Based Autonomous Guidance and Navigation Algorithms for Networked UAVs, The 11th AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering ,Pages 73-78 , (ISSN 978-1-5386-7508-3) .
 20. Đỗ Trọng Tuấn, Hà Duyên Trung,A Configurable High-Frequency SSB Signal Generation Method using SDR Approach Implemented on System-on-Chip FPGA, 2018 International Conference on Computer Engineering, Network and Intelligent Multimedia (CENIM) ,Pages 249-254 , (ISSN 978-1-5386-7508-3) .
 21. Đỗ Trọng Tuấn, Phạm Hồng Quân, Nguyễn Thái Bình,Một phương pháp kiểm thử cơ chế điều khiển tự động phương tiện bay Quadplane sử dụng kết hợp công cụ Matlab và X-Plane, Kỷ yếu hội nghị quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, REV-ECIT 2018 ,Pages 295-299 , (ISSN 978-604-80-3579-2) .
 22. Nguyễn Văn Cường, Đinh Trung Đức, Guanghao Sun, Hán Trọng Thanh, Đỗ Trọng Tuấn, Koichiro Ishibashi,A Non-Contact Cardiopulmonary Measuring System using Medical Radar and FPGA, Engineering in Medicine and Biology Conference ,Pages 118 .
 23. Nguyễn Văn Cường, Lê Quang Trường, Nguyễn Vũ Trung, Lê Thị Hội, Nguyễn Văn Kinh, Hán Trọng Thanh, Đỗ Trọng Tuấn, Guanghao Sun, Koichiro Ishibashi,A non-contact infection screening system using medical radar and Linuxembedded FPGA: implementation and preliminary validation, Informatics in Medicine Unlocked , Issue 16, 2019, 100225 , (ISSN 2352-9148) .
 24. Han Trong Thanh, Tran Duc Nam, Nguyen Van Dat, Tran Hai Quan, Do Trong Tuan,Quad – Copter Automatic Control System Based on AI Technique, The 1st ECTI UEC Workshop on AI and Applications ,Pages 13-14 , (ISSN N.A) .
 25. Tran Duc Nam, Tran Hai Quan, Nguyen Van Dat, Han Trong Thanh, Do Trong Tuan,An approach for UAV indoor obstacle avoidance based on AI technique with ensemble of ResNet8 and Res-DQN, The 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS'19) ,Pages 331-335 .
 26. Dương Hữu Ái, Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn,On the ASER Performance of Amplify-and-Forward Relaying MIMO/FSO Systems Using SC-QAM Signals over Log Normal and Gamma-Gamma Atmospheric Turbulence Channels and Pointing Error Impairments, Journal of Information and Telecommunication ,Pages N.A , Issue N.A , (ISSN Print ISSN: 2475-1839; Online ISSN: 2475-1847) .

Các sách đã xuất bản