Giới Thiệu

Họ và tên:Hán Trọng Thanh

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 410 - Nhà C9

Email:

tbdTrợ 

Các môn giảng dạy

tbd

Hướng nghiên cứu

tbd

Các công trình nghiên cứu

 1. Hán Trọng Thanh, Đỗ Trọng Tuấn, Vũ Văn Yêm, Phạm Trung Minh, Tống Hùng Sơn,Jitter Mitigation in Radio Direction Finding System, ICCE ,Pages NA , (ISSN 1859-1043) .
 2. Hán Trọng Thanh, Phạm Thị Thương,Nghiên cứu ứng dụng hệ mật AES cho hệ thống thông tin liên lạc ACARS trong ngành hàng không dân dụng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 1859-1531) .
 3. Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Thái Bình, Dương Minh Đức, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Phương Xuân Quang, Vũ Quốc Huy,Thiết kế công cụ mô phỏng khảo sát các thuật toán điều khiển phương tiện bay không người lái cánh bằng, KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA 2017 VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (REV - ECIT 2017 , Issue 14.12.2017 - 15.12.2017 , (ISSN 987-604-931253-3) .
 4. Nguyễn Văn Khang, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Phương Xuân Quang, Nguyễn Thái Bình, Vũ Quốc Huy,Nghiên cứu phát triển công cụ mô phỏng khảo sát các thuật toán điều khiển phương tiện bay không người lái, Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV - 2016 , (ISSN 987-604-931253-3) .
 5. Hán Trọng Thanh, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Dương Minh Đức, Nguyễn Thái Bình,A real-time control algorithm for fixed-wing uavs in twin-boom inverted V-tail configuration, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng , Issue NO. 11(120).2017, VOL.4 , (ISSN 1859-1531) .
 6. Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh,A modified costas loop for frequency tracking in HF communication system, Tạp chí Khoa học Công nghê, Đại học Đà Nẵng , Issue NO. 11(120).2017, VOL. 4 , (ISSN 1859-1531) .
 7. Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Hữu Trung, Hán Trọng Thanh, Lương Tuấn Hải, Vũ Trung Dũng, Nguyễn Minh Đức, Hà Duyên Trung, Bùi Xuân Trường, Đặng Bá Hành, Phạm Ngọc Thành,Nghiên cứu thiết kế hệ thống thu phát sóng ngắn trên nền FPGA/DSP tích hợp công nghệ SDR, HỘI THẢO QUỐC GIA 2017 VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN , Issue 01.12.2017 - 01.12.2017 , (ISSN 978-604-67-1021-9) .
 8. Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh, Lương Tuấn Hải, Phạm Ngọc Thành, Cao Anh Hoàng, Lê Văn Mạnh, Phạm Tuấn Thành,Tạo tín hiệu điều chế biên độ SSB cho băng tần HF sử dụng kỹ thuật tổng hợp tần số trực tiếp trên nền FPGA SoC, Hội thảo Thông tin và Định vị trên biển (ComNaVi) , Issue 29.12.2017 - 29.12.2017 , (ISSN 000000) .
 9. Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh,Research and Implementation a Short-Wave Transceiver System using FPGA/DSP based on SDR Technology, International Journal of Computer Applications , Issue Volume 179 – No.13 , (ISSN 0975 – 8887) .
 10. Han Trong Thanh, Nguyen Duc Moi, Vu Van Yem,Robust Radio Direction Finding System Using Nested Antenna Array Based on Total Forward – Backward Matrix Pencil Algorithm, Tạp chí Khoa học Công nghệ trường ĐHBK HN ,Pages 26-31 , Issue No 128C , (ISSN 2354-1083) .
 11. Hán Trọng Thanh, An Trung Hưng, Nguyên Thị Lệ Quyên, Phạm Văn Hiếu, Đỗ Trình Sa,One Snapshot DOA Estimation Method using Two Elements Antenna Array, International Journal of Computer Applications ,Pages 38-41 , Issue Volume 181 , (ISSN 0975 – 8887) .
 12. Hán Trọng Thanh,DOA Estimation Method for Wideband Signal using Nested Antenna Array Based on Matrix Pencil Algorithm, Tạp chí KHCN ĐH BKHN ,Pages 39-43 , Issue 136 , (ISSN 2354-1083) .
 13. Nguyễn Văn Cường, Đinh Trung Đức, Guanghao Sun, Hán Trọng Thanh, Đỗ Trọng Tuấn, Koichiro Ishibashi,A Non-Contact Cardiopulmonary Measuring System using Medical Radar and FPGA, Engineering in Medicine and Biology Conference ,Pages 118 .
 14. Nguyễn Văn Cường, Lê Quang Trường, Nguyễn Vũ Trung, Lê Thị Hội, Nguyễn Văn Kinh, Hán Trọng Thanh, Đỗ Trọng Tuấn, Guanghao Sun, Koichiro Ishibashi,A non-contact infection screening system using medical radar and Linuxembedded FPGA: implementation and preliminary validation, Informatics in Medicine Unlocked , Issue 16, 2019, 100225 , (ISSN 2352-9148) .
 15. Han Trong Thanh, Tran Duc Nam, Nguyen Van Dat, Tran Hai Quan, Do Trong Tuan,Quad – Copter Automatic Control System Based on AI Technique, The 1st ECTI UEC Workshop on AI and Applications ,Pages 13-14 , (ISSN N.A) .
 16. Hán Trọng Thanh, Nguyễn Thành Chuyên, Nguyễn Xuân Quyền,DOA Estimation Method for CHAOS Radar System, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ,Pages 35-41 , Issue VOL. 17 , (ISSN 1859-1531) .
 17. Tran Duc Nam, Tran Hai Quan, Nguyen Van Dat, Han Trong Thanh, Do Trong Tuan,An approach for UAV indoor obstacle avoidance based on AI technique with ensemble of ResNet8 and Res-DQN, The 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS'19) ,Pages 331-335 .

Các sách đã xuất bản

tbd