Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 406 - Nhà C9

Email:

Research and work experience in the past: 
- Research Assistant in Centre for Health Technologies Sydney, Australia 
- Data Analyst in StorytimePOD Ltd, Australia

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

  • 1. Kỹ thuật Vi xử lý
  • 2. Điện tử số

Hướng nghiên cứu

  • - AI and Computer Vision
  • - Advanced control and Its application

Các đề tài đã thực hiện

  • - 2019 - Dự án hợp tác Cty VNPT Technology - Hoàn thành
  • - 2020 - Dự án hợp tác Cty MCNEX Ltd Viet Nam - Hoàn thành
  • - 2021 - Dự án hợp tác Cty F19 - Đang thực hiện

Các công trình nghiên cứu

Các sách đã xuất bản