Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Nam Phong

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 407 - Nhà C9

Email:

TS. Nguyễn Nam Phong bảo vệ thành công luận văn Tiến sĩ tại đại học Queen’s Belfast (QUB), vương quốc Anh năm 2018. Từ 2018-2020, TS. Nguyễn Nam Phong tham gia nghiên cứu sau tiến sĩ tại trường đại học Memorial, Canada. Hiện tại, TS. Nguyễn Nam Phong đang giảng dạy tại bộ môn Hệ thống Viễn thông, Viện Điện tử Viễn thông, ĐHBK Hà Nội, thành viên nhóm nghiên cứu CTARG, và là thành viên ban biên tập của tạp chí IEEE Communications Letters.

 

Các giải thưởng/thành tích đạt được
Năm 2019, TS. Nguyễn Nam Phong cùng các đồng tác giả vinh dự nhận giải bài báo khoa học xuất sắc nhất tại hội nghị IEEE ICC 2019.

 

Cơ hội tiếp nhận Th.S, NCS​​​​​​​

TS. Nguyễn Nam Phong luôn chào đón các bạn sinh viên từ năm thứ 3, học viên ThS và NCS quan tâm đến các hướng nghiên cứu Massive MIMO, Physical Layer Security, NOMA, Computer Vision, AI, Machine Learning tham gia vào lab nghiên cứu. Các bạn quan tâm có thể liên lạc qua địa chỉ email hoặc gặp trực tiếp tại CTARG lab – 416 C9.

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

 • - Hệ thống Viễn thông
 • - Điện tử tương tự 2

Hướng nghiên cứu

 • - Physical Layer Security
 • - Massive MIMO
 • - Computer Vision
 • - Machine Learning

Các công trình nghiên cứu

 1. Thang Nguyen, Phong Nguyen, Phap Nguyen, Canh Dinh,A novel search pattern for motion estimation in high efficiency video coding, 2016 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI) ,Pages NA , (ISSN 978-1-4673-6680-9) .
 2. N.-P. Nguyen, C. Kundu, H. Q. Ngo, T. Q. Duong, and B. Canberk,Secure Full-Duplex Small-Cell Networks in a Spectrum Sharing Environment, IEEE access ,Pages 3087 - 3099 , Issue 4 , (ISSN 2169-3536) .
 3. Nam-Phong Nguyen ; Yuzhen Huang ; Trung Q. Duong ; Zoran Hadzi-Velkov ; Berk Canberk,Secure wireless communications with relay selection and wireless powered transfer, 2016 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO) ,Pages 803-807 , (ISSN 2076-1465) .
 4. Nam-Phong Nguyen ; Chinmoy Kundu ; Van-Dinh Nguyen ; Trung Q. Duong ; Lisheng Fan,Secure Full-Duplex Cognitive Relay Networks with Optimal Relay Selection Scheme, 2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2016) ,Pages 1-6 , (ISSN 978-1-5090-1328-9) .
 5. Jinghua Zhang ; Nam-Phong Nguyen ; Junqing Zhang ; Emiliano Garcia-Palacios ; Ngoc Phuc Le,Impact of primary networks on the performance of energy harvesting cognitive radio networks, IET Communications ,Pages 2559 - 2566 , Issue 10 , (ISSN 1751-8636) .
 6. Toan Nguyen, Cuong Pham, Canh Dinh, Phong Nguyen, Thang Nguyen,An Optimal Mobile Hardware Design for Inter Motion Estimation in HEVC, Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering ,Pages 27-31 , Issue 8 , (ISSN 2180 – 1843) .
 7. Xuan-Toan Doan, Nam-Phong Nguyen, Cheng Yin, Daniel B. da Costa & Trung Q. Duong,Cognitive full-duplex relay networks under the peak interference power constraint of multiple primary users, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking ,Pages 1-1 , Issue 8 , (ISSN 1687-1499) .
 8. Nguyễn Xuân Quyền, Nguyễn Tùng Lâm, Đỗ Huy Duy, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Võ Sơn,Chaos-based spread-spectrum using M-ary PSK and OFDM-MIMO, International Conference on Signal Processing, Telecommunications and Computing (SigTelCom2017) , (ISSN 978-1-5090-2292-2) .
 9. Cheng Yin ; Toan X. Doan ; Nam-Phong Nguyen ; Trang Mai ; Long D. Nguyen,Outage probability of full-duplex cognitive relay networks with partial relay selection, 2017 International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom2017) ,Pages 1-1 , (ISSN 978-1-5090-2291-5) .
 10. Muhamad Ayub bin Azaman ; Nam-Phong Nguyen ; Dac-Binh Ha ; Tien-Vu Truong,Secrecy outage probability of full-duplex networks with cognitive radio environment and partial relay selection, 2017 International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom2017) ,Pages 1-1 , (ISSN 978-1-5090-2291-5) .
 11. Minh-Nghia Nguyen ; Nam-Phong Nguyen ; Daniel B. Da Costa ; Huu-Khuong Nguyen ; Rafael Timóteo De Sousa,Secure Cooperative Half-Duplex Cognitive Radio Networks With k-th Best Relay Selection, IEEE Access ,Pages 6678 - 6687 , Issue 5 , (ISSN 2169-3536) .
 12. Nam-Phong Nguyen, Hien Quoc Ngo, Trung Q. Duong, Hoang Duong Tuan, Daniel Benevides da Costa,Full-Duplex Cyber-Weapon With Massive Arrays, IEEE Transactions on Communications ,Pages 5544 - 5558 , Issue 65 , (ISSN 1558-0857) .
 13. Nam-Phong Nguyen, Hien Quoc Ngo, Trung Q. Duong, Hoang Duong Tuan, Kamel Tourki,Secure Massive MIMO with the Artificial Noise-Aided Downlink Training, IEEE Journal on Selected Areas in Communications ,Pages 802 - 816 , Issue 36 , (ISSN 0733-8716 / 1558-0008) .
 14. Mohammed Nasser Altawaim, Nam-Phong Nguyen, Wiliam G. Scanlon,Performance Analysis of Time-Switching Energy Harvesting Device-to-Device Link Underlying Small-Cell-Networks, 3rd EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCOM 2017) ,Pages 91-99 , (ISSN 978-3-319-74176-5) .
 15. Cheng Yin, Xiangyu He, Nam-Phong Nguyen, Emiliano Garcia-Palacios,Secure Energy Harvesting Communications with Partial Relay Selection over Nakagami-m Fading Channels, 3rd EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCOM 2017) ,Pages 100-110 , (ISSN 978-3-319-74176-5) .
 16. Mohammed Nasser Altawaim, Nam-Phong Nguyen, William G. Scanlon, Sang Quang Nguyen,Outage Performance Analysis for Device-to-Device Communication Underlying Small Cell Networks with Wireless Power Transfer, Mobile Networks and Applications ,Pages 1597–1606 , Issue 23 , (ISSN 1572-8153) .
 17. Nam-Phong Nguyen, Tu Lam Thanh, Trung Q. Duong, A.Nallanathan,Secure Communications in Cognitive Underlay Networks over Nakagami-m Channel, Physical Communication ,Pages 610-618 , Issue 25 , (ISSN 1874-4907) .
 18. Ziwei Xu ; Nam-Phong Nguyen,Securing full-duplex cognitive relay networks over Nakagami-m fading channels with partial relay selection, 2018 2nd International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom2018) ,Pages 182-186 , (ISSN 978-1-5386-2976-5) .
 19. Jinghua Zhang ; Chinmoy Kundu ; Nam-Phong Nguyen ; Emiliano Garcia-Palacios ; Sang Quang Nguyen,Cognitive wireless powered communication networks with secondary user selection and primary QoS constraint, IET Communications ,Pages 1873 - 1879 , Issue 12 , (ISSN 1751-8636) .
 20. Cheng Yin, Nam-Phong Nguyen, Emiliano Garcia-Palacios, Xuan Nam Tran, Thuong Le-Tien,Secure Energy Harvesting Communications with Relay Selection over Nakagami-m Fading Channels, Mobile Networks and Applications ,Pages 1555–1562 , Issue 23 , (ISSN 1572-8153) .
 21. Nam-Phong Nguyen, Octavia A. Dobre, Long Dinh Nguyen, Chuyen T. Nguyen, and H. Vincent Poor,Secure Downlink Massive MIMO NOMA Network in the Presence of a Multiple-Antenna Eavesdropper, the 2019 IEEE International Conference on Communications (ICC) , (ISSN 978-1-5386-8088-9) .
 22. Hong T. Nguyen, Nam-Phong Nguyen, Anh T. Pham, Chuyen T. Nguyen,Performance Analysis of Ergodic Secrecy Rates in Massive MIMO-NOMA Networks with Zero-Forcing Precoding, 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications , (ISSN 978-1-7281-2392-9) .

Các sách đã xuất bản

Không có