Giới Thiệu

Họ và tên:Trần Quang Vinh

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 412 - Nhà C9

Email:

PGS.TS. Trần Quang Vinh nhận bằng Đại học và Thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhận học vị Tiến sĩ tại Nhật Bản, và được phong chức danh Phó giáo sư năm 2020. Hiện nay PGS. Trần Quang Vinh là giảng viên Viện Điện tử - Viễn thông, đảm nhận giảng dạy một số môn học về mạng, phụ trách một nhóm nghiên cứu về Hệ thống mạng và các ứng dụng thông minh (SANSLAB) có địa chỉ tại phòng 618, thư viện Tạ Quang Bửu, website: https://sanslab.vn/

 

Các giải thưởng/thành tích đạt được

 • 1. English Session Award for an excellent paper of ICM committee at IEICE General and Society conferences, 2011.
 • 2. Osamu Omoto International Students Scholarship for outstanding student, 2009.
 • 3. IEEE Section Prize Student Paper Award, 2008.

 

Cơ hội tiếp nhận Th.S, NCS

 • Tiếp nhận NCS, Th.S theo các hướng nghiên cứu sau:
 • 1. Nghiên cứu phát triển các giao thức truyền thông tiết kiệm năng lượng, tin cậy, bảo mật cho các hệ thống IoT/IoE và ứng dụng.
 • 2. Nghiên cứu phát triển các thuật toán định vị chính xác, phát hiện và giảm thiểu giả mạo GPS và ứng dụng.
 • 3. Nghiên cứu phát triển các hệ thống và thiết bị thông minh ứng dụng trong Smart City.

 

 

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

 • 1. Mạng máy tính (Computer Network)
 • 2. Kỹ thuật mạng nâng cao (Advanced Computer Network)
 • 3. Thông tin di động (Mobile Communication)

 

Các môn giảng dạy bậc Thạc Sỹ

 • 1. An ninh mạng (Network Security)
 • 2. Mạng băng rộng (Broadband Network)

 

Các môn giảng dạy bậc TS

 • 1. Mạng tùy biến và mạng cảm biến không dây (Ad-hoc and Wireless Sensor Network)

 

Hướng nghiên cứu

 • 1. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị kết nối đa nền tảng sử dụng công nghệ LoRaWAN, WISUN, Zigbee, Sigfox; Thiết kế phát triển các giao thức xử lý dữ liệu, truyền thông vô tuyến tiết kiệm năng lượng và bảo mật cho các ứng dụng IoT.
 • 2. Thiết kế chế tạo hệ thiết bị cảm biến quan trắc, kiểm soát môi trường; Thiết kế chế tạo hệ thiết bị kiểm tra phóng xạ, chất nổ, khí độc và các tác nhân khủng bố sinh – hóa; Nghiên cứu phát triển phần mềm quản lý và các quy trình nghiệp vụ xử lý sự cố, thảm họa, thiên tai, khủng bố phát tán phóng xạ, chất độc và các tác nhân sinh - hóa khác.
 • 3. Nghiên cứu phát triển các thiết bị IoT thông minh: hệ thống bãi đỗ xe thông minh, hệ thống giao thông thông minh, du lịch thông minh, thành phố thông minh.
 • 4. Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong đảm bảo an ninh mạng.
 • 5. Nghiên cứu phát triển các thuật toán định vị, định vị indoor, định vị quán tính, định vị trong các điều kiện thách thức, phát hiện và giảm thiểu giả mạo GPS.

 

Các đề tài đã thực hiện

 • 1. Chủ nhiệm đề tài: "Nghiên cứu và triển khai hệ thống bám mục tiêu sử dụng cảm biến tích hợp trên điện thoại thông minh," Đề tài cấp cơ sở, Mã số: T2012.CT-20, 2012, Nghiện thu 2012.
 • 2. Chủ nhiệm đề tài: "Hệ thống phát hiện và theo dõi đa mục tiêu thời gian thực sử dụng mạng cảm biến không dây," Quỹ Nafosted, Mã số: 102.04-2012.06, Nghiện thu 2018.
 • 3. Chủ nhiệm đề tài: "Nghiên cứu và phát triển hệ thống giám sát từ xa các nguồn phóng xạ theo thời gian thực," Đề tài độc lập cấp Nhà nước, Mã số: ĐTĐLCN.01/14, Nghiệm thu 2016.
 • 4. Chủ nhiệm đề tài: "Nghiên cứu và triển khai hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu và website tương tác phục vụ hướng dẫn du lịch thông minh tại tỉnh Tuyên Quang," Đề tài cấp tỉnh, Mã số: 15/2017/HĐ-KHCN-ĐT. Nghiệm thu 2018.
 • 5. Chủ nhiệm đề tài: "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng hệ thống quan trắc tự động và cảnh báo môi trường nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông tỉnh Phú Yên," Đề tài cấp Quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.25/19, Đang thực hiện.
 • 6. Đồng chủ nhiệm đề tài: "Smart on-street parking management system," Đề tài VINIF-DA16, Đang thực hiện.

Các công trình nghiên cứu

 1. Nguyễn Hữu Phát, Trần Quang Vinh,Extending RS Encoding Scheme for ImageTransmission Using Multi-Source Nodes on WSNs, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics , Issue NA , (ISSN 978-1-5090-1800-0) .
 2. Trần Quang Vinh, Thu Ngo-quynh, Minho Jo,Lateration-localizing Algorithm for Energy-efficient Target Tracking in Wireless Sensor Networks, Ad Hoc and Sensor Wireless Networks ,Pages 1-39 , Issue 34 , (ISSN 1551-9899) .
 3. Nguyễn Hữu Phát, Trần Quang Vinh, Phạm Ngọc Hiếu, Trương Minh Thông,Xây dựng giải pháp công nghệ thông tin phát triển và tối ưu hoá cơ sở dữ liệu sáng chế, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Đà Nẵng) , Issue 11(120) , (ISSN 1859-1531) .
 4. Trần Quang Vinh, Phùng Đình Phúc,A Sensor-based Indoor Positioning Algorithm for Smart-Tour Applications, Journal of Science & Technology ,Pages 14-19 , Issue 128 (2018) , (ISSN 2354-1083) .
 5. Nguyễn Hữu Phát, Trần Quang Vinh, Phạm Ngọc Hiếu, Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Đắc Trung,Giải mã sáng chế về mạng cảm biến không dây ứng dụng IOT trong nuôi tôm nước lợ ở Việt Nam, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Đà Nẵng) ,Pages 54-58 , Issue 132 , (ISSN 1859-1531) .
 6. Vinh Tran-Quang, Kieu-Ha Phung, Kien Hoang Trung, Dung Mai Van, Dao Quang Thuan,LoRa Communications in Wireless Sensor Network for Radioactive Sources Monitoring System, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học BKHN ,Pages 60-65 , Issue 136(2019) , (ISSN 0868-3980) .
 7. Kieu-Ha Phung, Hieu Tran, Vinh Tran-Quang,Service Platform for Integration of various M2M/IoT systems, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học BKHN ,Pages 17-21 , Issue 144 , (ISSN 2345-1083) .

Các sách đã xuất bản

 • 1. Giáo trình Thông tin di động, Nguyễn Văn Đức, Trần Quang Vinh, Đỗ Trọng Tuấn, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2020.