Giới Thiệu

Họ và tên:Đào Lê Thu Thảo

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 408 - Nhà C9

Email:

Tốt nghiệp Kỹ sư ngành Điện tử - Viễn thông tại ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2000. Tốt nghiệp Thạc Sỹ ngành Viễn thông tại Học viện công nghệ Châu Á AIT năm 2002

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

Lý thuyết mạch, Tin hiệu và Hệ thống, Kỹ thuật Điện tử

Hướng nghiên cứu

   

Các công trình nghiên cứu

  1. Nguyễn Việt Dũng, Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn Thái Hà, Trần Anh Vũ,Wrist Pulse Measurement for Pulse Diagnosis in Traditional Chinese Medicine, 2018 International Conference on Information and Communication Technology and Digital Convergence Business (ICIDB-2018) , Issue 19.01.2018 - 21.07.2018 , (ISSN NA) .
  2. Nguyễn Hữu Phát, Phạm Việt Hưng, Nguyễn Trọng Các, Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn Phú Mạnh,ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI BẰNG ANTEN MẢNG PHA, Hội thảo khoa học quốc gia ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 5 (ATiGB2019) ,Pages 28-39 , (ISSN 978-604-80-4202-8) .
  3. Phat Nguyen Huu, Huong Nguyen Thi Thu, Hoang Tran Manh, Thao Dao Le Thu,Proposing Classification Algorithms for Human Activities Using AI Technology, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ,Pages 48-54 , Issue 17 , (ISSN 1859-1531) .
  4. Viet Dung Nguyen, Thanh Hien Truong, Ha Anh Pho, Le Thu Thao Dao,Block Difference of Inverse Probabilities Features for Chromoendoscopy Image Classification, Studies in Computational Intelligence , Issue to be announced , (ISSN 1860-949X) .

Các sách đã xuất bản

LÝ THUYÊT MẠCH NXB KHKT