Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Hữu Phát

Chức vụ:Phó trưởng bộ môn Mạch và xử lý tín hiệu

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 408 - Nhà C9

Email:

Nguyễn Hữu Phát nhận bằng kỹ sư (2003), thạc sỹ (2005) ngành Điện tử và Viễn thông tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST), Việt Nam và bằng tiến sĩ (2012) về Khoa học Máy tính tại Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản. Hiện tại, ông đang là giảng viên tại Viện Điện tử Viễn thông, HUST, Việt Nam. Các nghiên cứu gồm xử lý hình ảnh và video, mạng không dây, big data, hệ thống giao thông thông minh (ITS), và internet vạn vật (IoT). Ông đã nhận được giải thưởng bài báo hội nghị tốt nhất trong SoftCOM (2011), giải thưởng tài trợ sinh viên tốt nhất trong APNOMS (2011), giải thưởng danh dự của Viện Công nghệ Shibaura (SIT).

-    Định hướng phát triển 

 • Xử lý ảnh và video
 • Mạng cảm biến không dây
 • Mạng M2M (Machine to Machine)
 • Internet of Thing
 • AI trong xử lý tín hiệu đa phương tiện

-    Các giải thưởng thành tích đạt được

 • Giải thưởng bài báo hội nghị tốt nhất trong SoftCOM (2011), Croatia
 • Giải thưởng tài trợ sinh viên tốt nhất trong APNOMS (2011), Đài Loan
 • Giải thưởng danh dự của Viện Công nghệ Shibaura (SIT), Nhật Bản

-    Thông tin tuyển sinh thạc sỹ, NCS vào lab

 • Cần tuyển thạc sỹ nghiên cứu sinh vào lab theo hướng AI trong xử lý tín hiệu đa phương tiện

Các môn giảng dạy

Bậc Đại học

 • Toán kỹ thuật 
 • Lý thuyết mạch 
 • Lý thuyết thông tin (Cơ sở truyền tin) 
 • Project 1 
 • Project 2 
 • Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật

 

Bậc Thạc sỹ

 • Xử lý ảnh số
 • Truyền thông đa phương tiện (Hệ thống thông tin đa phương tiện)
 • Đồ họa máy tính
 • Thực tại ảo và thực tại tăng cường
 • Kỹ thuật lập trình nội dung số

Hướng nghiên cứu

Xử lý ảnh và video

 • Mạng cảm biến không dây
 • Mạng M2M (Machine to Machine)
 • Internet of Thing
 • AI trong xử lý tín hiệu đa phương tiện

Điền thông tin về các đề tài đã và đang thực hiện

 • “Nén ảnh và video sử dụng Wavelet”: Đề tài cấp bộ (2003).
 • “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thí nghiệm điện tử trên cơ sở ứng dụng công nghệ đa phương tiện”: Đề tài cấp bộ (2005)
 • “Hệ thống giám sát sát thông minh độc lập”: Đề tài cấp trường (2009)  
 • Duyệt và viết bài cho các tạp chí và hội thảo ICCE, IEICE, tạp chí bưu chính viễn thông (Vietnam) 
 • “Thiết kế hệ thống giám sát cho mạng cảm biến không dây dưới nước”: Đề tài cấp trường (2012)
 • “Hệ thống phát hiện và theo dõi đa mục tiêu thời gian thực sử dụng mạng cảm biến không dây”: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (2013)
 • “Nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý và giám sát từ xa các nguồn phóng xạ theo thời gian thực” Đề tài cấp nhà nước (2014)
 • “Nghiên cứu mô hình mạng cảm biến không dây giám sát môi trường nước phục vụ phát triển nuôi tôm chân trắng tại Quảng Ninh”, Đề tài cấp sở (2015)
 • “Thiết kế hệ thống đo độ kiềm ứng dụng giám sát môi trường nước trong nuôi tôm chân trắng”, Đề tài cấp sở (2017)
 • “Nghiên cứu phát triển hệ thống nhận dạng cử chỉ, hành động ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà thông minh”, Đề tài cấp Bộ (2020)

Các công trình nghiên cứu

 1. Nguyễn Hữu Phát, Trần Quang Vinh,Extending RS Encoding Scheme for ImageTransmission Using Multi-Source Nodes on WSNs, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics , Issue NA , (ISSN 978-1-5090-1800-0) .
 2. Thế Nguyễn Mạnh - Sv, Nguyễn Hữu Phát, Võ Lê Cường,Tracking Object Considering Energy Balance on Wireless Sensor Networks, IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia) , (ISSN 978-1-5090-2743-9) .
 3. Nguyễn Hữu Phát,Đề xuất mô hình mạng cảm biến không dây giám sát môi trường nước phục vụ phát triển nuôi tôm chân trắng, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Đà Nẵng) ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 1859-1531) .
 4. Đào Thị Dinh, Nguyễn Hữu Phát, Trần Hoàng Vũ,PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ VIÊM KHỚP SỬ DỤNG K-MEANS KẾT HỢP CẢI THIỆN ĐỘ TƯƠNG PHẢN DỰA TRÊN KỸ THUẬT AIHT VÀ CLAE, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Đà Nẵng) ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 1859-1531) .
 5. Nguyễn Hữu Phát, Dương Văn Hoàn, Hà Khánh Hợp,MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN CÁC THAM SỐ VÀ KỊCH BẢN RA QUYẾT ĐỊNH TRONG NGÔI NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON KẾT HỢP THUẬT TOÁN ACTIVE LEZI, Tạp chí KHCN ĐHĐN , Issue NA , (ISSN 1859-1531) .
 6. Nguyễn Hữu Phát, Hà Văn Hướng,Nghiên cứu và thiết kế máy tự động đo độ kiềm của nước, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Đà Nẵng) , Issue 11(120) , (ISSN 1859-1531) .
 7. Nguyễn Hữu Phát, Trần Quang Vinh, Phạm Ngọc Hiếu, Trương Minh Thông,Xây dựng giải pháp công nghệ thông tin phát triển và tối ưu hoá cơ sở dữ liệu sáng chế, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Đà Nẵng) , Issue 11(120) , (ISSN 1859-1531) .
 8. Nguyễn Hữu Phát, Lê Thị Hải Thanh, và Nguyễn Trọng Các,Bảo mật cho mạng cảm biến không dây bằng thuật toán DES, Tạp chí nghiên cứu khoa học (Đại học Sao đỏ) ,Pages 5-9 , Issue 61 , (ISSN 1859 - 4190) .
 9. Đỗ Tuấn Linh, Nguyễn Trọng Các, Nguyễn Hữu Phát,Đề xuất phương pháp xác định rau bị sâu bệnh bằng hình ảnh dựa trên các dấu hiệu trên bề mặt lá, Tạp chí Nghiên cứu khoa học ( Đại học Sao đỏ) ,Pages 1-6 , Issue 61 , (ISSN 1859 - 4190.) .
 10. P. Nguyen Huu and H. Lai The,Low-complexity image processing algorithm for estimating distance and actual size of subject, 7th Int’l Conf. Commun. Electron. (ICCE 2018) ,Pages 463-468 , Issue 1 , (ISSN 978-1-5090-1800-0) .
 11. Nguyễn Hữu Phát, Trần Quang Vinh, Phạm Ngọc Hiếu, Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Đắc Trung,Giải mã sáng chế về mạng cảm biến không dây ứng dụng IOT trong nuôi tôm nước lợ ở Việt Nam, Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Đà Nẵng) ,Pages 54-58 , Issue 132 , (ISSN 1859-1531) .
 12. Cao Tho Phan, Duy Duong Pham, Hoang Vu Tran, Trung Viet Tran, Phat Nguyen Huu,Applying the IoT platform and green wave theory to control intelligent traffic lights system for urban areas in Vietnam, KSII Transactions on Internet and Information Systems ,Pages 34-51 , Issue 13 , (ISSN 1976-7277) .
 13. Phat Nguyen Huu, Hoang Lai The,Proposing Recognition Algorithms For Hand Gestures Based On Machine Learning Model, 2019 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) ,Pages 496-501 .
 14. Nguyễn Hữu Phát, Phạm Việt Hưng, Nguyễn Trọng Các, Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn Phú Mạnh,ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI BẰNG ANTEN MẢNG PHA, Hội thảo khoa học quốc gia ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 5 (ATiGB2019) ,Pages 28-39 , (ISSN 978-604-80-4202-8) .
 15. Phat Nguyen Huu, Quang Tran Minh, Hieu Nguyen Trong,Low-complexity Encryption Algorithm Considering Energy Balance on Wireless Sensor Networks, 2019 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP) ,Pages 112-118 , (ISSN 978-1-7281-4723-9) .
 16. Quang Tran Minh, Phat Nguyen Huu, Takeshi Tsuchiya, Michel Toulouse,Openness in Fog Computing for the Internet of Things, Lecture Notes in Computer Science ,Pages 343-357 , Issue 11814 , (ISSN 0302-9743/ 978-3-030-35652-1) .
 17. Nguyễn Hữu Phát, và Nguyễn Thị Mai Thương,Đề xuất thuật toán nhận dạng chữ số viết tay sử dụng mạng CNN, KỶ YẾU HỘI NGHỊ QUỐC GIA LẦN THỨ XXII VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN REV - ECIT 2019 ,Pages 188-193 , (ISSN 978-604-80-4338-4) .
 18. Nguyễn Hữu Phát,Đề xuất giải pháp chống tấn công Blackhole xem xét cân bằng năng lượng cho mạng WSNs, HỘI NGHỊ QUỐC GIA LẦN THỨ XXII VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN REV - ECIT 2019 ,Pages 90-94 , (ISSN 978-604-80-4338-4) .
 19. Phat Nguyen Huu, Tinh Tran Van, and Nguyet Giap Thi,Proposing distortion compensation algorithm for determining distance using two cameras, 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) ,Pages 172-177 .
 20. Phat Nguyen Huu, and Huong Nguyen Thi Thu,Proposal Gesture Recognition Algorithm Combining CNN for Health Monitoring, 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) ,Pages 209-213 .
 21. Phat Nguyen Huu, and Duy Tran Huu,Designing electrical system using artificial neural networks for load balancing in smart-grid, 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) .
 22. Phat Nguyen Huu, Huong Nguyen Thi Thu, Hoang Tran Manh, Thao Dao Le Thu,Proposing Classification Algorithms for Human Activities Using AI Technology, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ,Pages 48-54 , Issue 17 , (ISSN 1859-1531) .
 23. Phat Huu Nguyen, Tien Ngoc Luong,Two-stream convolutional network for dynamic hand gesture recognition using convolutional long term memory networks, Vietnam Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ,Pages 1-11 , Issue 58 , (ISSN 2525-2518) .
 24. Phat Nguyen Huu, Loc Hoang Bao, and Hoang Lai The,Proposing an Image Enhancement Algorithm Using CNN for Applications of Face Recognition System, Journal of Advances in Mathematics and Computer Science ,Pages 1-14 , Issue 34 , (ISSN 2456-9968 (past: 2231-0851)) .
 25. Phat Nguyen Huu,Low-Complexity Security Algorithm Again Black-hole Attacking Node Considering Energy Balance for WSNs, Tạp chí khoa học và công nghệ, trường ĐHBK Đà Nẵng ,Pages 26-31 , Issue 18 , (ISSN 1859-1531) .
 26. Nguyen Tuan, Duc-Hoang Chu, Nguyen Huu Phat,Applied Convolutional Neural Network Algorithm in Handwritten Recognition for Digital Transformation, International Journal of Science and Research (IJSR) ,Pages 678 - 682 , Issue 9 , (ISSN 2319-7064) .
 27. Phat Nguyen Huu, Quang Tran Minh, and Hoang Lai The,An ANN-based gesture recognition algorithm for smart-home applications, KSII Transactions on Internet and Information Systems , Volume 0.648 ,Pages 1967-1983 , Issue 14 , (ISSN 1976-7277) .
 28. Phat Nguyen Huu, Khanh Tong Van,PROPOSING MODEL OF HANDLING LANGUAGE FOR SMART HOME SYSTEM CONTROLLED BY VOICE, Vietnam Journal of Science and Technology ,Pages 344-354 , Issue 58 , (ISSN 2525-2518) .
 29. Quang Minh Tran, Phat Huu Nguyen, Takeshi Tsuchiya, Michel Toulouse,Designed features for improving openness, scalability and programmability in the fog computing based IoT systems, SN Computer Science (Springer Nature) ,Pages 1-12 , Issue 1 , (ISSN 2661-8907) .
 30. Phat Huu Nguyen, Tien Ngoc Luong,Two-stream convolutional network for dynamic hand gesture recognition using convolutional long short-term memory networks, Vietnam Journal of Science and Technology ,Pages 514-523 , Issue 58 , (ISSN 2525-2518) .
 31. Nguyễn Hữu Phát, Nguyễn Thị Thu Hương,Đề xuất hệ thống trong nhận dạng cử chỉ, hành động ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà thông minh, Journal of Science and Technology on Information and Communications ,Pages 9-14 , Issue 1 , (ISSN 2525-2224) .
 32. Nguyen Huu Phat, Nguyen Thi Minh Anh,Classification Algorithm of Vietnamese Text using Long Short Term Memory and Word2vec, Informatics and Automation (SPIIRAS Proceedings) , Volume 0.717 ,Pages 969-994 , Issue 19 , (ISSN 2078-9181/2078-9599) .

Các sách đã xuất bản

1.    Tô Bá Đức, Đào Lê Thu Thảo, và Nguyễn  Hữu Phát, Toán kỹ thuật, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Việt nam (2009)  

2.    Phạm Văn Bình, Đào Lê Thu Thảo, và Nguyễn  Hữu Phát, Lý thuyết mạch, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Việt nam (2013).