Mô hình đào tạo

Sinh viên ĐHBK Hà Nội có nhiều lựa chọn về ngành học và hướng phát triển nghề nghiệp theo nguyện vọng và năng lực cá nhân. Mô hình đào tạo của Trường được đổi mới theo hướng tích hợp, linh hoạt và hội nhập quốc tế, hỗ trợ tốt nhất cho người học phát triển sự nghiệp của mình.

Sinh viên theo học chương trình Cử nhân có thể tốt nghiệp đại học trong thời gian 4 năm. Hầu hết sinh viên của Trường lựa chọn Chương trình tích hợp Cử nhân-Thạc sĩ (5,5 năm) 
hoặc Cử nhân-Kỹ sư (5 năm) với mong muốn có được các kiến thức chuyên môn sâu, năng lực chuyên môn vững chắc để trở thành các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý, doanh nhân, giảng viên đại học, nhà nghiên cứu...

Skip to main conte

Triết lý giáo dục

Các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế. Viện Điện tử Viễn thông cung cấp các chương trình đào tạo cử nhân/kỹ sư nằm trong nhóm ngành "Kỹ thuật Điện, Điện tử,
 Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, hệ thống thông tin".

 

 

 

 

Kiểm định đào tạo

Hai chương trình được kiểm định theo AUN-QA

  • - Chương trình tiên tiến Kỹ thuật y sinh (ET-E5)
  • - Chương trình chuẩn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (ET1)

 

 

 

Lý do chọn chúng tôi?

Viện Điện tử Viễn thông được đánh giá là đơn vị đào tạo số một Việt Nam trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông bởi tổ chức The World University Ranking.

Trang bị kiến thức và kĩ năng cho nghề nghiệp tương lai. Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp 4.0 rất lớn

Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, tận tâm

Đội ngũ cán bộ với năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển giải pháp

Môi trường học tập nghiên cứu hàng đầu gắn liền với thực tiễn công nghiệp