Giới Thiệu

Họ và tên:Đặng Quang Hiếu

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 408 - Nhà C9

Email:

Sinh năm 1976. Tốt nghiệp ĐHBK HN khoá 39. Bắt đầu tham gia giảng dạy tại trường từ năm 1999 đến nay. Tốt nghiệp MSc (9/2003) và PhD (2/2008) ở trường TU Delft (Hà Lan).

 

Cơ hội tiếp nhận Th.S, NCS

Nhận các học viên Th.S và NCS về các hướng Xử lý tín hiệu, Thông tin số, và Machine Learning.

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

 • 1. Tín hiệu và hệ thống
 • 2. Xử lý tín hiệu số

 

Các môn giảng dạy bậc Thạc Sỹ

 • 1. Xử lý tín hiệu số nâng cao
 • 2. Hệ thống thông tin UWB
 • 3. Mô phỏng và mô hình hoá hệ thống thông tin

Hướng nghiên cứu

 • 1. Xử lý tín hiệu
 • 2. Xử lý tín hiệu trong thông tin vô tuyến
 • 3. Xử lý ảnh, tiếng nói
 • 4. Nhận dạng ảnh, tiếng nói, vân tay
 • 5. Học máy (Deep Learning, NLP, Recsys)

Các đề tài đã thực hiện

 • - Chủ nhiệm đề tài UWB cấp bộ năm 2012 (đã nghiệm thu).
 • - Tham gia nhiều đề tài khác.

Các công trình nghiên cứu

 1. Tuan N. Le, Binh V. Truong, Nguyễn Đức Minh, Hoàng Phương Chi, Đặng Quang Hiếu,Fixed-point Implementation and Validation of Multichannel Wiener Filter-based Noise Canceling Algorithm, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1802-4) .
 2. Đặng Quang Hiếu, Đỗ Anh Dân,An optimal minutiae-based combining method for multiple fingerprint templates, Advanced Technologies for Communications (ATC), 2016 International Conference on , (ISSN 2162-1039) .
 3. Trần Mạnh Hoàng, Dương Tấn Nghĩa, Nguyễn Đức Minh, Đặng Quang Hiếu,A local feature vector for an adaptive hybrid fingerprint matcher, Information and Communications (ICIC), 2017 International Conference on , Issue 26.08.2017 - 28.08.2017 , (ISSN 978-1-5386-0962-0) .
 4. Tan Nghia Duong, Viet Duc Than, Trong Hiep Tran, Quang Hieu Dang, Duc Minh Nguyen, Hung Manh Pham,An Effective Similarity Measure for Neighborhood-based Collaborative Filtering, 2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) ,Pages 250-254 , (ISSN 978-1-5386-7983-8) .
 5. Nghia Duong, Minh Nguyen, Hieu Quang, Hoang Manh Cuong,An Improved Fingerprint Matching Algorithm Using Low Discriminative Region, Proceedings of the Ninth International Symposium on Information and Communication Technology ,Pages 470-476 , (ISSN 978-1-4503-6539-0) .
 6. Tan Nghia Duong, Viet Duc Than, Tuan Anh Vuong, Trong Hiep Tran, Quang Hieu Dang, Duc Minh Nguyen, Hung Manh Pham,A Novel Hybrid Recommendation System Integrating Content-Based and Rating Information, The 22nd International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS-2019) ,Pages 325-337 , (ISSN 978-3-030-29028-3) .
 7. Viet Hoan Tran, Quang Hieu Dang, Tuan Anh Vu,Robust End-to-end Information Extraction System for Complex Identity Cards, 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) ,Pages N.A .
 8. Tan Nghia Duong, Tuan Anh Vuong, Duc Minh Nguyen, Quang Hieu Dang,Utilizing an Autoencoder-Generated Item Representation in Hybrid Recommendation System, IEEE Access , Volume 3.745 ,Pages 75094-75104 , Issue 8 , (ISSN 2169-3536) .

Các sách đã xuất bản