Giới Thiệu

Họ và tên:Vũ Duy Hải

Chức vụ:Phó trưởng phòng tuyển sinh

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 411 - C9

Email:

PGS. Vũ Duy Hải hiện là giảng viên, Giám đốc Trung tâm Điện tử y sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhận bằng tiến sỹ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2013 và được công nhận PGS năm 2016. Đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu các cấp và công bố trên 50 công trình khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh. Các hướng nghiên cứu chính của PGS bao gồm: Xử lý tín hiệu y sinh và ứng dụng; Công nghệ và thiết bị y sinh; AI for Health.

Các giải thưởng/thành tích đạt được

 • 1. Giải Nhì cuộc thi "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam năm 2014" của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho giảng viên.
 • 2. Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên "Quả cầu Vàng" năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • 3. Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2012.
 • 4. Giải Nhất cuộc thi Robocon Techshow năm 2012 của Đài Truyền hình Việt Nam.
 • 5. Giải Nhất cuộc thi "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam năm 2011" của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho giáo viên hướng dẫn.

Cơ hội tiếp nhận Th.S, NCS

 • - Hướng dẫn ThS và NCS tập trung vào các hướng nghiên cứu: Công nghệ và thiết bị y sinh không xâm lấn, AI for Health

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

 • - Mạch xử lý tín hiệu y sinh
 • - Thiết bị điện tử y sinh I
 • - Biomedical Instrumentation
 • - BME Design
 • - Health Information Systems

Các môn giảng dạy bậc Th.S

 • - Thiết bị điện tử y sinh II

Các môn giảng dạy bậc TS

 • - Thiết kế thiết bị y sinh

Hướng nghiên cứu

Công nghệ và thiết bị y sinh (Medical Devices and Technology);
Y tế số (Digital Health): AI for Health, Bệnh án điện tử đa phương tiện (I-EMR), Bệnh viện điện tử (eHospital), Y tế từ xa (Telemedicine)

Các đề tài đã thực hiện

 • 1. Nghiên cứu chế tạo máy thở không xâm lấn ứng dụng trong hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Covid-19), 2020, trọng điểm cấp Trường
 • 2. Nghiên cứu xây dựng phần mềm điều khiển và hiển thị dùng cho hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm không dây, 2017, cấp Trường
 • 3. Nghiên cứu thiết kế máy đo cung lượng tim bằng phương pháp trở kháng ngực, 2014-2016, cấp Nhà nước - Nghị định thư.
 • 4. Áp dụng sáng chế để thiết kế chế tạo hệ thống theo dõi bệnh nhân đa thông số trung tâm không dây theo Patent của Mỹ số US6544174B2 không được bảo hộ tại Việt Nam, 2014-2015, cấp Nhà nước.
 • 5. Nghiên cứu chế tạo thiết bị pha dịch lọc tự động dùng cho máy thận nhân tạo, 2012-2013, cấp Nhà nước 
 • 6. Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh DICOM trực tuyến, 2012, cấp Trường
 • 7. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị rửa quả lọc và dây dẫn máu để tái sử dụng trong điều trị thận nhân tạo, 2010-2011 cấp Thành Phố
 • 8. Xây dựng hệ thống thu nhận và xử lý dữ liệu từ máy siêu âm chẩn đoán phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và quản lý trên máy tính,2 007-2008, cấp Bộ

 

Các công trình nghiên cứu

 1. Vũ Duy Hải, Phạm Mạnh Hùng, Lai Huu Phuong Trung, Đào Việt Hùng, Nguyễn Đức Thuận, Phan Dang Hung,Design of Software for Wireless Central Patient Monitoring System, KICS-IEEE International Conference on Information and Communications 2017 , (ISSN 978-89-950043-6-4) .
 2. Vũ Duy Hải, Lai Huu Phuong Trung, Phạm Mạnh Hùng, Đào Việt Hùng, Phạm Phúc Ngọc, Phan Dang Hung, Chu Quang Dan, Tran Quoc Vi,Design of Noninvasive Hemodynamic Monitoring Equipment using Impedance Cardiography, The 7th International Conference in Vietnam on the Development of Biomedical Engineering , Issue 27.06.2018 - 29.06.2018 , (ISSN NA) .
 3. Nguyen T. Thuy, Tran T. Luyen, Tran T. T. Huyen, Chu T. Xuan, Chu V. Tuan, Vu Duy Hai, Mai A. Tuan,Fabrication of Back Gate CNTFET Toward the DNA Sensor Application, International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam ,Pages 375-379 , Issue 63 , (ISSN 1680-0737) .
 4. Lai Huu Phuong Trung, Phan Dang Hung, Vu Duy Hai, Dao Viet Hung, Chu Quang Dan, Dinh Thi Nhung,A Review of Techniques to Remove the Respiratory Noise for Cardiac Output Measurement Using Impedance Cardiography, The 7th International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages 505-510 , Issue NA , (ISSN 978-1-5386-3680-0) .
 5. Lai Huu Phuong Trung, Vu Duy Hai, Phan Dang Hung, Dao Viet Hung, Dao Quang Huan, Chu Quang Dan,A Design of Rheoencephalography Acquisition System Based on Bioimpedance Measurement as the Basis for Assessment of Cerebral Circulation, Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Trường ĐHBK HN) ,Pages 87-93 , Issue 131 , (ISSN 2354-1083) .
 6. Dao Viet Hung, Phan Dang Hung, Dinh Thi Nhung, Vu Duy Hai, Chu Quang Dan,A New Method of Measuring Impedance Cardiography for Cardiac Output Estimation by Directly Digitizing the High Frequency Modulated Signal at Lower Sampling Rate, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ,Pages 94-99 , Issue 131 , (ISSN 2354-1083) .
 7. Vu Duy Hai*, Nguyen Anh Duc, Vuong Ngoc Tan, Truong Xuan Thanh,Development a NIBP holter system from NIBP device combined with smartphone, 2019 KICS Korea-Vietnam International Joint Workshop on Communications and Information Sciences ,Pages 09-13 , (ISSN 978-89-950043-7-1) .
 8. Phan Dang Hung, Lai Huu Phuong Trung, Chu Quang Dan, Vu Duy Hai*,A method of determining the respiratory noise signal in the ICG measurement components, 2019 KICS Korea-Vietnam International Joint Workshop on Communications and Information Sciences ,Pages 61-65 , (ISSN 978-89-950043-7-1) .

Các sách đã xuất bản

 • 1. Vu Duy Hai. Chapter 10: Technique of Receiving Data from Medical Devices to Create Electronic Medical Records Database. Soft Computing Applications and Techniques in Healthcare (2021). Boca Raton: CRC Press, https://doi.org/10.1201/9781003003496
 • 2. GS.TS. Nguyễn Đức Thuận, PGS.TS. Vũ Duy Hải, TS. Nguyễn Phan Kiên. Mạch xử lý tín hiệu y sinh. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2016.
 • 3. GS.TS. Nguyễn Đức Thuận, PGS.TS. Vũ Duy Hải, TS. Trần Anh Vũ. Hệ thống thông tin y tế. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2006.