Giới Thiệu

Họ và tên:Trần Thị Thanh Hải

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 406 - Nhà C9

Email:

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hải nhận bằng kỹ sư CNTT Trường ĐHBK Hà Nội năm 2001. Sau đó cô được Hiệp hội các trường đại học sử dụng từng phần hoặc toàn phần tiếng Pháp (AUPEL-UREF) tài trợ học bổng học thạc sỹ về Xử lý Ảnh, Thị giác máy và Robotics tại Trường ĐH Quốc gia Bách Khoa Grenoble (INPG), Cộng hòa Pháp và tốt nghiệp năm 2002. Từ năm 2002-2006, cô tiếp tục làm luận án nghiên cứu sinh cùng ngành tại Trường ĐH Quốc gia Bách Khoa Grenoble (INPG), Viện nghiên cứu quốc gia về Tin học và tự động hóa Rhone-Alpes, Cộng hòa Pháp. Từ năm 2006 đến 2009, cô làm nghiên cứu viên, nghiên cứu sau tiến sỹ tại Viện nghiên cứu quốc gia về Tin và các hệ thống ngẫu nhiên (IRISA-Rennes, Cộng hòa Pháp), Viện nghiên cứu về Năng lượng nguyên tử (CEA- Saclay Cộng Hòa Pháp). Năm 2009 cô là giảng viên tại Viện NCQT MICA, Trường ĐHBK Hà Nội. Năm 2012 cô được bổ nhiệm là phó trưởng phòng Thị giác máy tính tại Viện MICA. Năm 2018, cô được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận PGS và được bổ nhiệm giảng viên cao cấp tại Trường ĐHBK Hà Nội.  Từ tháng 03/2020, cô là giảng viên Viện Điện tử Viễn thông và cán bộ nghiên cứu kiêm nhiệm tại Viện MICA, trường ĐHBK Hà Nội. Hiện nay cô là thành viên của Hiệp hội về Nhận dạng mẫu và nhận dạng (VAPR) của Việt Nam. 

 • Định hướng phát triển

o    Thị giác máy tính: phát hiện và nhận dạng đối tượng, theo vết đối tượng, nhận dạng hoạt động, tìm kiếm người dựa trên ảnh và câu mô tả 

o    Học máy: Mạng neuron tích chập, các mạng không gian thời gian

o    Tương tác người máy dựa trên hình ảnh: nhận dạng cử chỉ động của bàn tay từ cảm biến mang và cảm biến môi trường

o    Triển khai các ứng dụng trong 

    Giáo dục: định danh người trong lớp học,phân tích hành vi sinh viên/giáo viên, 

    Y tế: phân tích ảnh nội soi đường tiêu hóa, đánh giá phục hồi của bệnh nhân 

    Công nghiệp: phát hiện lỗi sản phẩm công nghiệp

 • Các giải thưởng thành tích đạt được

o    Giải nhì ứng dụng di động chăm sóc sức khỏe – Vietel 

o    Top 5 nhân tài Đất Việt cho sản phẩm di động - 2015

o    Bài báo xuất sắc tại hôi nghị: RIVF’03, RIVF’04, ICT-PAM’2013, PR4MCA-KSE’2015, RCCIE’2018, MAPR’2018, MAPR’2019

-    Thông tin tuyển sinh thạc sỹ, NCS vào lab: dành cho các bạn có đam mê làm nghiên cứu về xử lý ảnh, thị giác máy, tương tác người máy :

o    Thạc sỹ: 

    Phát hiện vùng tổn thương trên ảnh nôi soi tiêu hóa trên sử dụng mạng học sâu tiên tiến 

    Tối ưu hóa mạng neuron tích chập cho bài toán nhận dạng cử chỉ tay từ cảm biến mang

    Nhận dạng hoạt động của sinh viên trong lớp học ứng dụng quản lý lớp học thông minh

    Nâng cao hiệu quả phát hiện người trong đám đông với che khuất lớn

o    NCS: 

    Ước lượng hình trạng 3D của bàn tay ứng dụng trong tương tác người máy 

    Nhận dạng cử chỉ tay sử dụng kết hợp cảm biến mang gia tốc và hình ảnh

Các môn giảng dạy

Bậc Đại học

 • -    Kỹ thuật lập trình 
 • -    Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
 • -    Games và các ứng dụng giải trí
 • -    Tương tác người máy 
 • -    Xử lý số tín hiệu và ứng dụng
 • -    Mạng neuron và ứng dụng trong xử lý số tín hiệu

Bậc Thạc sỹ

 • -    Games và các ứng dụng giải trí
 • -    Tương tác người máy thông qua thị giác
 • -    Xử lý số tín hiệu 
 • -    Thực tại tăng cường

Bậc Tiến Sỹ

 • -    Thị giác máy tính

Hướng nghiên cứu

 •     Thị giác máy tính: 
 • o    Phát hiện đối tượng sử dụng các mạng học sâu tiên tiến: các đối tượng có thể là mặt người, người (phục vụ cho ứng dụng định danh, tái định danh, theo dõi giám sát), xe cộ và các đối tượng trong giao thông (phục vụ cho bài toán giao thông thông minh và xe tự hành), các đối tượng trên ảnh y tế (vùng tổn thương, khối u).
 • o    Theo vết đối tượng: bám theo đối tượng chuyển động (người, bàn tay, xe cộ) để nâng cao hiệu quả của phát hiện cũng như thực hiện phân tích hành trình 
 • o    Nhận dạng hoạt động: phát triển các mạng neuron đa kênh (RGB, D, Optical Flow, gia tốc) đa chiều (không gian, thời gian) để nâng cao hiệu quả nhận dạng hoạt động 
 • Tương tác người máy dựa trên hình ảnh: 
  • o    Phát triển các mô hình ước lượng đối tượng (ước lượng khung xương của người, hình trạng bàn tay) 
  • o    Nhận dạng cử chỉ tay bền vững với sự thay của góc nhìn 
  • o    Phân tích tương quan của đa kênh thông tin để nâng cao hiệu quả nhận dạng cử chỉ
 • Học máy: 
  • o    Tối ưu hóa các mạng neuron nhằm triển khai trên các thiết bị biên
  • o    Thiết kế mạng neuron end-to-end cho các bài toán đa nhiệm

Các đề tài làm chủ nhiệm: 

 • -    2020-2022: “Edge Intelligence based Hand Gestures Recognition using Wearable Multimodal Sensors for Human Machine Interaction”, funded by Air Force Office of Scientific Research (AFORS), $60.000, Grant. No: FA2386-17-1-4053 (đang thực hiện)
 • -    2019-2020: “3Deye”, funded by GENISAMA company; $13.000 (Đã nghiệm thu)
 • -    2017-2019: “Robust dynamic hand gestures recognition for human machine interaction using multimodal features and manifold learning”, funded by Air Force Office of Scientific Research (AFORS), $40.000, Grant. No: FA2386-17-1-4056 (Đã nghiệm thu)
 • -    2012-2015: “Visually impaired people assistance multimodal technologies”, funded by VLIR-UOS $98.760, Grant. No: ZEIN2012RIP19 (đã nghiệm thu)
 • -    2013-2014: “Abnormal detection with Kinect device”, Funded by Ministry of Education and Training, $30.000, Grant. No. B2013.01.41 (Đã nghiệm thu)
 • -    2010-2011: Project investigator “SIATT- Automated fabric defect detection system”, Funded by Department of Science and Technology of Hanoi city, $30.000, Grant. No: 01C-02/01-2010-2 (đã nghiệm thu)
 • -    03 projects funded by HUST (T2012-13-NVĐB, T2015-095, T2014-100) (đã nghiệm thu)

Các đề tài tham gia: 

 • -    2020-2022: “Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh chẩn đoán tổn thương đường tiêu hóa trên bằng hình ảnh nội soi”, Đề tài KC.4.0 (đang thực hiện)
 • -    2020-2022: “Phân tích và hiểu tự động tương tác giữa tay và đồ vật dựa trên biểu diễn nhóm Lie”, tài trợ bởi quĩ Nafosted mã số: 102.01-2019.315 (đang thực hiện)
 • -    2020-2022: “Nghiên cứu phát triển hệ thống tự động đánh giá hoạt động học tập trong lớp học dựa trên công nghệ xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo”, Thuộc chương trình KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển các công nghệ lõi để xây dựng mô hình trường đại học theo định hướng cách mạng công nghiệp lần thứ 4” (đang thực hiện) 
 • -    2018-2021: “Nhận biết các hoạt động của người từ cảm biến ảnh mang sử dụng các kỹ thuật học sâu tiên tiến”, tài trợ bởi quĩ Nafosted mã số: 102.01-2017.315 (đang thực hiện)
 • -    2013-2015: “Phát triển một số phương pháp định vị đa phương thức với môi trường cảm thụ trong nhà”, tài trợ bởi quĩ Nafosted mã số: (đã nghiệm thu)
 • -    2013-2015 “Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa môi trường sử dụng các kỹ thuật hình học hỗ trợ người khiếm thị định vị và nhận biết môi trường”, Nafosted-FWO,mã số FWO.102.2013.08 (đã nghiệm thu)

Các công trình nghiên cứu

 1. Quoc Hung Nguyen, Hai Vu, Thanh Hai Tran, Quang Hoang Nguyen,Developing a Way-Finding System on Mobile Robot Assisting Visually Impaired People in An Indoor Environment, Multimedia Tools and Applications , Volume 1.994 ,Pages 2645-2669 , Issue 76 , (ISSN 1380-7501) .
 2. Thi Son Nguyen, Thanh Hai Tran, Hai Vu,Accurate object localization using RFID and Microsoft Kinect Sensor, Proceeding of The 1st International Workshop on Pattern Recognition for Multimedia Content Analysis (PR4MCA 2016) ,Pages NA .
 3. Huong-Giang Doan, Hai Vu, Thanh-Hai Tran,Phase Synchronization in a Manifold Space for Recognizing Dynamic Hand Gestures from Periodic Image Sequence, 2016 IEEE RIVF International Conference on Computing & Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-4134-3) .
 4. Trung-Kien Dao, Thanh-Hai Tran, Thi-Lan Le, Hai Vu, Viet-Tung Nguyen, Dang-Khoa Mac, Ngoc-Diep Do, Thanh-Thuy Pham,Indoor navigation assistance system for visually impaired people using multimodal technologies, The 14th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV) , (ISSN 978-1-5090-4757-4) .
 5. Van-Toi Nguyen, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran,An evaluation of Hand Pyramid structure for Hand Representation based on Kernels, International Conference on Advances in Information and Communication Technology ,Pages NA , (ISSN 978-3-319-49072-4) .
 6. Huong-Giang Doan, Hai Vu, Thanh-Hai Tran,Are cyclical hand gestures better than non-cyclical pattern ones, 2017 Fifteenth IAPR International Conference on Machine Vision Applications (MVA) ,Pages NA , (ISSN 978-4-9011-2216-0) .
 7. Trần Thị Thanh Hải, Lê Thị Lan, Van-Nam Hoang, Vũ Hải,Continuous detection of human fall using multimodal features from Kinect sensors in scalable environment, Journal of Computer Methods and and Programs in Biomedicine , Volume 3.632 ,Pages 151-165 , Issue 146 , (ISSN 0169-2607) .
 8. Thanh Binh Do, Huy Hoang Nguyen, Thi Thanh Nhan Nguyen, Vũ Hải, Trần Thị Thanh Hải, Lê Thị Lan,Plant identification using score-based fusion of multi-organ images, The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5386-3576-6) .
 9. Hai Vu, Van-Giap Nguyen, Anh Tuan Pham, Thanh-Hai Tran,Vision-based localization using a combination of shadows removal and regression techniques, The Eighth International Symposium on Information and Communication Technology ,Pages 393–400 , (ISSN 978-1-4503-5328-1) .
 10. Tuan-Dung Le, Thi-Oanh Nguyen, Thanh-Hai Tran,Improving multi-view human action recognition with spatial-temporal pooling and view shifting techniques, https://doi.org/10.1145/3155133.3155204 ,Pages 348–355 , (ISSN 978-1-4503-5328-1) .
 11. Van Hung Le, Vũ Hải, Thi Thuy Nguyen, Lê Thị Lan, Trần Thị Thanh Hải,Acquiring qualified samples for RANSAC using geometrical constraints, Pattern Recognition Letters , Volume 3.255 ,Pages 58-66 , Issue 102 , (ISSN 0167-8655) .
 12. Le Van Hung, Vu Hai, Nguyen Thi Thuy, Le Thi Lan, Tran Thi Thanh Hai,Fitting spherical Objects in 3-D Point Cloud Using the Geometrical constraints, Journal of Science and Technology, Le Quy Don University, ,Pages 5-17 , Issue 11 .
 13. Thi Thuy Nguyen, Van-Nam Hoang, Lê Thị Lan, Trần Thị Thanh Hải, Vũ Hải,A Vision Based Method for Automatic Evaluation of Germination Rate of Rice Seeds, 2018 1st International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5386-4180-4) .
 14. Van-Minh Khong, Thanh-Hai Tran,Improving human action recognition with two-stream 3D convolutional neural network, The first International Conference on Multimedia analysis and Pattern Recognition ,Pages NA , (ISSN 978-1-5386-4180-4) .
 15. Thanh-Hai Tran, Thi-Lan Le, Dinh-Tan Pham, Van-Nam Hoang, Van-Minh Khong, Quoc-Toan Tran, Thai-Son Nguyen, Van-Cuong Pham,A multi-modal multi-view dataset for human fall analysis and preliminary investigation on modality, 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5386-3787-6) .
 16. Dinh-Ha Nguyen, Trung-Hieu Le, Thi-Thanh-Hai Tran, Hai Vu, Thi-Lan Le and Huong-Giang Doan,Hand segmentation under different viewpoints by combination of Mask R-CNN with tracking, Proceeding of the 5th Asian Conference on Defense Technology (ACDT 2018) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5386-7679-0) .
 17. NGUYEN Tien-Nam, PHAM Dinh-Tan, LE Thi Lan, VU Hai, TRAN Thi Thanh Hai,Novel Skeleton-based Action Recognition Using Covariance Descriptors on Most Informative Joints,, 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) , (ISSN 978-1-5386-6113-0) .
 18. Thi Thanh Nhan Nguyen, Thi-Lan Le, Hai Vu, Van-Sam Hoang, Thanh-Hai Tran,Crowdsourcing for botanical data collection towards to automatic plant identification: A review, Computers and Electronics in Agriculture , Volume 3.858 ,Pages 412-425 , Issue 155 , (ISSN 0168-1699) .
 19. Nguyen Thi Thanh Nhan, Do Thanh Binh, Nguyen Huy Hoang, Vu Hai, Tran Thi Thanh Hai, Le Thi Lan,Score-based fusion schemes for plant identification from multi-organ images, VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering ,Pages 1-15 , Issue 34 , (ISSN 2615-9260) .
 20. Hai Vu, Van-Hung Le, Thi-Thuy Nguyen, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran,Fitting Cylindrical Objects in 3-D Point Cloud using Contextual and Geometrical Constraints, Journal of Information Science and Engineering ,Pages 41-60 , Issue 35 , (ISSN 1016-2364) .
 21. Hai Vu , Van-Nam Hoang, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran, Thi-Thuy Nguyen,A Projective Chirp Based Stair Representation and Detection from Monocular Images and Its Application for the Visually Impaired, Pattern Recognition Letter , Issue 1 , (ISSN 0167-8655) .
 22. Dang-Manh Truong, Huong-Giang Doan, Thanh-Hai Tran, Hai Vu, Thi-Lan Le,Robustness analysis of 3D convolutional neural network for human hand gesture recognition, International Journal of Machine Learning and Computing , Issue 9 , (ISSN 2010-3700) .
 23. HOANG Van-Nam, NGUYEN Van Toi, LE Thi Lan , Hai Vu, TRAN Thi Thanh Hai,3D skeleton-based action recognition with convolutional neural networks, Proceeding of the 2nd Int. Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR 2019) ,Pages NA , (ISSN 978-1-7281-1829-1) .
 24. NGUYEN Minh-Thang, SCHWEYER Anne-Valérie , LE Thi Lan, TRAN Thi Thanh Hai, Hai Vu,Preliminary Results on Ancient Cham Character Recognition from Cham Inscription Images, Proceeding of the 2nd Int. Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR 2019) ,Pages NA , (ISSN 978-1-7281-1829-1) .
 25. Trung-Hieu Le, Thanh-Hai Tran, Cuong Pham,The Internet-of-Things based hand gestures usingwearable sensors for human machine interaction, The 2nd Int. Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR) ,Pages NA , (ISSN 978-1-7281-1829-1) .
 26. Van-Hung Le, Hai Vu, Thi Thuy Nguyen, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran,GCSAC: Geometrical Constraint Sample Consensus for Primitive Shapes Estimation in 3-D Point Cloud, Journal of Computational Vision and Robotics ,Pages 387-411 , Issue 9 , (ISSN 1752-9131) .
 27. Minh-Thang Nguyen, Anne-Valérie Schweyer, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran, Hai Vu,Improving ancient Cham glyph recognition from Cham inscription images using data augmentation and transfer learning, 20th Int. Conf. on Image Analysis and Processing (ICIAP) ,Pages N.A , (ISSN ISSN 0302-9743 ISSN 1611-3349 (electronic)) .
 28. Thanh-Hai Tran, Hoang-Nhat Tran, Huong-Giang Doan,Dynamic hand gesture recognition from multi-modal streams using deep neural network, The 13th Multi-disciplinary Trends in Artificial Intelligence. MIWAI 2019 , (ISSN 978-3-030-33709-4) .
 29. Huong-Giang Doan, Thanh-Hai Tran, Hai Vu, Thi-Lan Le, Van-Toi Nguyen, Sang Viet Dinh, Thi-Oanh Nguyen, Thi-Thuy Nguyen, Duy-Cuong Nguyen,Multi-view discriminant analysis for dynamic hand gesture recognition, The 5th Asian Conference on Pattern Recognition ACPR 2019 ,Pages NA , (ISSN 978-981-15-3650-2) .
 30. Thanh-Hai Tran, Viet-Dung Bach, Huong-Giang Doan,vi-MoCoGAN: A variant of MoCoGAN for video generation of human hand gestures under different viewpoints, The 5th Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR) ,Pages NA , (ISSN 978-981-15-3651-9) .
 31. Cuong Pham, Son Nguyen-Thai, Huy Tran-Quang, Son Tran, Hai Vu, Thanh-Hai Tran, Thi-Lan Le,SensCapsNet: Deep Neural Network for Non-Obtrusive Sensing Based Human Activity Recognition, IEEE Access ,Pages 86934 - 86946 , Issue 8 , (ISSN 2169-3536) .
 32. Van-Tien Pham; Thi-Lan Le; Thanh-Hai Tran; Thanh Phuong Nguyen,Hand detection and segmentation using multimodal information from Kinect, 2020 International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR) , (ISSN 978-1-7281-6555-4) .
 33. Van-Hung Le, Van-Nam Hoang, Hai Vu, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran, Viet-Vu Vu,Hand PointNet-based 3D Hand Pose Estimation in Egocentric RGB-D Images, 2020 International Conference On Advanced Technologies For Communications (ATC 2020) , (ISSN 123) .

Các sách đã xuất bản

 • Books
  • Thanh-Hai Tran, Etude de lignes naturelles pour la representation d'objects, Edition Universitaires Europeennes, 2014, ISBN: 978-8417-4078-6
 • Book chapters
  • 1.    Van-Toi Nguyen, Hai Vu, Thanh-Hai Tran, An Efficient Combination of RGB and Depth for Background Subtraction. Book chapter In Some Current Advanced Researches on Information and Computer Science in Vietnam, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer (pp. 49–63), 2015
  • 2.    Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran, Real-time abnormal events detection combining motion templates and object localization. Book chapter In Some Current Advanced Researches on Information and Computer Science in Vietnam Advances in Intelligent Systems and Computing, Spinger (pp. 17–30), 2015