Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Minh Đức

Chức vụ:PGĐ Trung tâm đào tạo thực hành Điện tử Viễn thông

Địa chỉ nơi làm việc:Trung tâm thực hành

Email:

Ông Nguyễn Minh Đức là PGĐ Trung tâm đào tạo thực hành Điện tử Viễn thông.

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

  • 1. Thực tập cơ bản
  • 2. Đồ án 1
  • 3. Đồ án 2

Hướng nghiên cứu

Embedded Application, IOT, PCB Design

Các đề tài đã thực hiện

  • 1. Nghiên cứu chế tạo thiết bị đeo thông minh ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cá nhân - Đề tài cấp trường - 2016 - Chủ nhiệm đề tài - Đã nghiệm thu
  • 2. Nghiên cứu phát triển máy thu định vị toàn cầu GNSS đa kênh dựa trên kỹ thuật đổi tần trực tiếp và hệ thống anten thông minh - Nhiệm vụ KH và CN theo NĐT - 2017 - Thành viên - Đã nghiệm thu
  • 3. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển, dẫn đường tự động cho thiết bị bay không người lái - ĐTĐL.CN-02/16 - Thành viên - Đã nghiệm thu

Các công trình nghiên cứu

Các sách đã xuất bản