Giới Thiệu

Họ và tên:Trần Anh Vũ

Chức vụ:Phó trưởng bộ môn Công nghệ Điện tử & Kỹ thuật Y sinh

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 418 - Nhà C9

Email:

tbd

Các môn giảng dạy

 • Diagnostic imaging techniques 2 

 • Electronic Engineering 

 • Electronic components 

 • Ultrasound Engineering 

 • Medical equipment management 

Hướng nghiên cứu

tbd

Các công trình nghiên cứu

 1. Nguyễn Phan Kiên, Trần Anh Vũ, Đặng Thành Trung, Đỗ Chí Hiếu, Trần Đức Hưng,Electrical impedance measurement for assessment of the Pork aging: a Preliminary study, The third international conference on Biomedical Engineering 2016. BME-HUST 2016, IEEE Proceedings , (ISSN 978-1-5090-1099-8) .
 2. Đào Phương Nam, Trần Anh Vũ, Trần Đình Thiêm, Nguyễn Hữu Thiết,Optimal Control For Bilateral Teleoperation System With Variational Method, The third international conference on Biomedical Engineering 2016. BME-HUST 2016, IEEE Proceedings , (ISSN 978-1-5090-1099-8) .
 3. Trần Anh Vũ, Đào Phương Nam, Phạm Thị Việt Hương,Analysis and Control Design of Transformerless High Gain, High Efficient Buck-boost DC-DC Converters, 4th IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (IEEE ICSET 2016) , (ISSN 978-1-5090-5200-4) .
 4. Nguyễn Phan Kiên, Trần Anh Vũ, Nguyễn Tiến Nghĩa, Nguyễn Thị Ngọc Mai,Thiết kế chế tạo tủ lưu trữ máu và vắc xim sinh phẩm ứng dụng tại Việt nam, Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về cơ điện tử- VCM 2016 , (ISSN 987-604-913-503-3) .
 5. Tran Van Huy, Dao Tuan Minh, Nguyễn Phan Kiên, Trần Anh Vũ,Simple Robotic Hand in Motion Using Arduino Controlled Servos, International Journal of Science and Research ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 2319-7064) .
 6. Dao Phuong Nam, Trần Anh Vũ, Nguyen Van Quyen, Nguyen Thi Viet Huong, Pham Thi Viet Huong,Robust Control for Buck Converter based on Optimization, The 5th IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE) , Issue 21.07.2017-23.07.2017 , (ISSN 2325-0925) .
 7. Nguyen Phan Kien, Tran Anh Vu, Dang Thanh Trung, Trinh Anh Duong,A novel method to determine the bio-impedance, international Journal of Science and research (IJSR). Vol 6 (10), 2017, p.g 649-654. October 2017. ISSN: 2319-7064 , Issue 6 , (ISSN 2319-7064) .
 8. Nguyễn Việt Dũng, Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn Thái Hà, Trần Anh Vũ,Wrist Pulse Measurement for Pulse Diagnosis in Traditional Chinese Medicine, 2018 International Conference on Information and Communication Technology and Digital Convergence Business (ICIDB-2018) , Issue 19.01.2018 - 21.07.2018 , (ISSN NA) .
 9. Nguyễn Việt Dũng, Trần Anh Vũ,Electronic fingers for recording wrist pulse waveform applied in Traditional Chinese Medicine, The International Conference on Information, System and Convergence Applications (ICISCA 2018) , Issue 31.01.2018 - 01.02.2018 , (ISSN NA) .
 10. Trần Anh Vũ,Implementation of the Plagiarism Detection Software used in Universities, Journal of Science and Technology ,Pages 36-40 , Issue 128 , (ISSN 2354-1083) .
 11. Nguyễn Phan Kiên, Trần Anh Vũ,Cost Effective System using for Bioimpedance Measurement, Journal of Science and Technology ,Pages 33-38 , Issue 136 , (ISSN 2354-1083) .
 12. Nguyễn Phan Kiên, Trần Anh Vũ, Đặng Thành Trung,Modified model based on the impedance spectrum of meat in the frequency range 50Hz to 1Mhz, The 4th Conference on Research in Intelligent Computing in Engineering ,Pages 1055-1068 , (ISSN 978-981-15-2779-1/978-981-15-2780-7) .
 13. Dao Phuong Nam, Nguyen Hoang Ha, Tran Anh Vu, Do Duy Khanh, Nguyen Dinh Khue, Dang Van Trong,About model separation techniques and control problems of wheeled bobile robotic systems, The 4th International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering ,Pages 1119-1127 .
 14. Hoàng Quang Huy, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Khải Hưng, Đỗ Đồng Sơn, Đặng Thu Hương, Bùi Văn Dĩnh,A design of a Vestibular Disorder evaluation system, The 4th International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering ,Pages 1105-1117 , (ISSN 2194-5357) .
 15. Nguyen Trung Kien, Tran Anh Vu, Hoang Quang Huy,A Design on Center-of-Mass Measuring Device, International Journal of Science and Research (IJSR) ,Pages 1407-1411 , Issue 8 Issue , , (ISSN 2319-7064) .
 16. Tran Anh Vu, Hoang Quang Huy, Nguyen Anh Tu, Le Van Tuan, Le Viet Khanh, Pham Thi Viet Huong,The models of Relationship Between Center of Gravity of Human and Weight, Height and 3 Body’s Indicators (Chest, Waist and Hip), Journal of Science & Technology (tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật) ,Pages 57-61 , Issue 139 , (ISSN 2354-1083) .
 17. Pham Thi Viet Huong, Mac Khuong Duy, Tran Anh Vu, Dang Anh Viet, Minh-Trien Pham,Design and Simulation of a DC Stabilization System for Solar Energy System, VNU journal of Science: Computer Science and Communication Engineering ,Pages 24-31 , Issue 35 , (ISSN 2588-1086) .

Các sách đã xuất bản

 • Pham Viet Huong, Tran Anh Vu “Chapter 4. Recent Trends of IoT and Big Data in Research Solving Problems”, Privacy Vulnerabilities and Data Security Challenges in the IoT, Taylor & Francis Group by CRC Press, 2020
 • Nguyễn Đức Thuận, Vũ Duy Hải, Trần Anh Vũ, “Hệ thống thông tin y tế”, 2006, Nhà xuất bản Bách Khoa.
 • Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Vũ Sơn, Trần Anh Vũ, “Cơ sở Kỹ thuật Siêu âm”, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2003.