featured project

Chương trình “Học bổng Tài năng Samsung – STP 2021” dành cho Sinh viên tốt nghiệp 06/2022 và 12/2022

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU TẠI HÀN QUỐC

Xem thêm

featured project

HẠT GIỐNG TƯƠNG LAI - SEEDS FOR THE FUTURE

Xem thêm

featured project

HACKATHON GLOBAL - COLLABORATING WITH THE WORLD

Xem thêm

featured project

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT: TÌM KIẾM TÀI NĂNG JUNIOR-DEVELOPER

Xem thêm

featured project

SAMSUNG - SVMC TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN MẢNG NETWORK HARDWARE

Xem thêm

featured project

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến 2021

Xem thêm

featured project

Lựa chọn ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, bạn sẽ làm gì?

Xem thêm

Lựa chọn ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, bạn sẽ làm gì?

Xem thêm

featured project

Khoa Electrical Engineering- tuyển sinh chương trình Sau Đại Học

Xem thêm

featured project

Ngưỡng yêu cầu theo phương thức xét tuyển tài năng năm 2021 - Các ngành Điện tử Viễn thông

Xem thêm

featured project

Lịch các ngày tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2020-2021

Xem thêm

Tin tức nổi bật

Tin tức mới nhất