Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Thu Vân

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 411 - Nhà C9

Email:

tbd

Các môn giảng dạy

tbd

Hướng nghiên cứu

tbd

Các công trình nghiên cứu

  1. Van T. Nguyen, Suyinn Chong, Quang M. Tieng, Karine Mardon, Graham J. Galloway, Nyoman D. Kurniawan,Radiological studies of fetal alcohol spectrum disorders in humans and animal models: An updated comprehensive review, Magnetic Resonance Imaging ,Pages 10-26 , Issue 43 .
  2. Nguyen Thai Ha, Duong Trong Luong, Nguyen Thanh Trung, Nguyen Thu Van,PET Image Quality Evaluation at Upper and Lower Threshold of 18F-FDG dose: A Pilot Study in Vietnamese Patients, Journal of Science & Technology 128 (2018) 032-035 ,Pages 032-035 , Issue 128C , (ISSN 2354 - 1083) .
  3. Van T.Nguyen, Quang M.Tieng, Karine Mardon, Christine Zhang, Suyinn Chong, Graham J.Galloway, Nyoman D.Kurniawan,Magnetic resonance imaging and micro-computed tomography reveal brain morphological abnormalities in a mouse model of early moderate prenatal ethanol exposure, Neurotoxicology and Teratology , Volume 2.902 ,Pages NA , Issue 77 , (ISSN 0892-0362) .
  4. Van Nguyen, Rajiv Bhalla, Gary Cowin, Damion Stimson, Xin Song, Suyinn Chong, Alexander Jackson, William Trigg, Quang Tieng, Karine Mardon, Graham Galloway, Nyoman Kurniawan,GABAa receptor density alterations revealed in a mouse model of early moderate prenatal ethanol exposure using [18F]AH114726, Nuclear Medicine and Biology , Volume 2.396 ,Pages 44-51 , Issue 88-89 , (ISSN 0969-8051) .

Các sách đã xuất bản

tbd