Giới Thiệu

Họ và tên:HÀ DUYÊN TRUNG

Chức vụ:Phó trưởng Bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 410 - Nhà C9

Email:

Telephone:+84 0903459480

Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử Hàng không - Vũ trụ, 414/nhà C9, Số 1 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

https://sites.google.com/view/haduyentrung/home

Các môn giảng dạy

Đại học (Undergraduate courses):

 • ET3310: Lý thuyết mật mã (Cryptography Theory)

 • ET3262: Tư duy Công nghệ và Thiết kế Kỹ thuật (Design thinking and Design process)

 • ET4330: Thông tin di động (Mobile Communications)

 • ET3180: Thông tin vô tuyến (Wireless Communications)

 • ET4140: Định vị và dẫn đường điện tử (Electronic Positioning and Navigation)

 • ET5290: Dẫn đường và quản lý không lưu (Navigation and Air Traffic Management)

 • ET4130: Truyền số liệu và chuyển tiếp điện văn (Data Communications and Message Switching)

 • ET3290: Đồ án thiết kế 1 (Project 1)

 • ET5020: Đồ án thiết kế 3 (Project 3).

Sau đại học (Graduate courses)

 • Các hệ thống phân tán (Distributed Systems)

Hướng nghiên cứu

 • Internet vạn vật (IoT): Electronics and communications technologies for design and implementation of IoT devices, gateway, protocols, and the fog/cloud platform.

 • Thông tin vô tuyến quang (Optical wireless communications - OWC): Free-space optics (FSO), Visible light communications (VLC): phân tích và đánh giá hiệu năng (performance evaluation and analysis); thiết kế và thi công kiến trúc bộ thu-phát (transceiver architecture design and implementation); Mô hình kênh truyền (channel modeling); các kỹ thuật điều chế, xử lý và ước lượng tín hiệu (modulation, signal processing and estimation techniques); và các ứng dụng liên quan (applications).

 • Thông tin vô tuyến và thông tin di động thế hệ sau (Wireless communications and next mobile communications): Kỹ thuật MIMO và OFDM; Cấp phát công suất phát tối ưu (Optimal power allocation); Kỹ thuật điều chế (Modulation schemes); Dung lượng kênh fading (Fading channel capacity); Đánh giá xác suất lỗi (Error probability performance).

 • Phát triển ứng dụng công nghệ định vị & dẫn đường cho thiết bị UAV/Drone/Radar, vệ tinh: UAV/Radar/Satellites based- positioning & navigation and its applications in location tracking and location-based services.

 • Xây dựng mobile applications: Camera/Laser/LED based VLC, architecture and design, iPhone/Android application development, mobile applications for vehicle tracking, mobiapps security, and Mobile Applications for the Internet of Things (IoT).

Các công trình nghiên cứu

 1. Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn,Design of an Indoor Visible LightCommunication (VLC) Transceiver for Data Transmission using White LED, Journal on Information Technologies and Communications - Research, Development and Application on Information and Communication Technology ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 1859-3534) .
 2. Dương Hữu Ái, Đỗ Trọng Tuấn, Hà Duyên Trung,AF Relay-Assisted MIMO/FSO/QAM Systems in Gamma-Gamma Fading Channels, The 3rd NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS'16) , (ISSN 978-1-5090-2098-0) .
 3. Đỗ Trọng Tuấn, Hà Duyên Trung, Dương Hữu Ái,Ảnh hưởng của sự lệch tia đến hiệu năng của hệ thống FSO kết hợp các trạm khuếch đại và chuyển tiếp sử dụng tín hiệu SC-QAM qua kênh nhiễu loạn khí quyển Log-normal, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 1859-1531) .
 4. Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Thái Bình, Dương Minh Đức, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Phương Xuân Quang, Vũ Quốc Huy,Thiết kế công cụ mô phỏng khảo sát các thuật toán điều khiển phương tiện bay không người lái cánh bằng, KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA 2017 VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (REV - ECIT 2017 , Issue 14.12.2017 - 15.12.2017 , (ISSN 987-604-931253-3) .
 5. Nguyễn Văn Khang, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Phương Xuân Quang, Nguyễn Thái Bình, Vũ Quốc Huy,Nghiên cứu phát triển công cụ mô phỏng khảo sát các thuật toán điều khiển phương tiện bay không người lái, Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV - 2016 , (ISSN 987-604-931253-3) .
 6. Hà Duyên Trung,Performance Analysis of Amplify-and-Forward Relaying FSO/SC-QAM Systems over Weak Turbulence Channels and Pointing Error Impairments, Journal of Optical Communications (JOC) ,Pages NA , Issue 39 , (ISSN 0173-4911) .
 7. Dương Hữu Ái, Dương Tuấn Quang, Nguyễn Ngọc Nam, Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Xuân Dũng,Capacity analysis of amplify-and-forward free-space optical communication systems over atmospheric turbulence channels, The Seventh International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2017) , (ISSN 978-1-5090-5401-5/17) .
 8. Hà Duyên Trung, Nguyễn Tiến Hòa, Đỗ Trọng Tuấn,Phương pháp truyền dữ liệu giữa hai điện thoại thông minh qua môi trường ánh sáng nhìn thấy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng , Issue Số 7(116) , (ISSN 1859-1531) .
 9. Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Ngọc Trung - Viện Vật Lý Kỹ Thuật,Data Transmission Systems over Laboratory Visible Light Communication Channels, the Regional Conference on Electrical and Electronic Engineering (RCEEE), in conjunction with International Seminar on Intelligent Technology and Its Application (iSITIA) , Issue 28.08.2017 - 29.08.2017 , (ISSN 978-602-0917-86-3) .
 10. Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Hữu Trung, Hán Trọng Thanh, Lương Tuấn Hải, Vũ Trung Dũng, Nguyễn Minh Đức, Hà Duyên Trung, Bùi Xuân Trường, Đặng Bá Hành, Phạm Ngọc Thành,Nghiên cứu thiết kế hệ thống thu phát sóng ngắn trên nền FPGA/DSP tích hợp công nghệ SDR, HỘI THẢO QUỐC GIA 2017 VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN , Issue 01.12.2017 - 01.12.2017 , (ISSN 978-604-67-1021-9) .
 11. Đỗ Trọng Tuấn, Hà Duyên Trung,Secured Data Transmission over Visible Light Communication Channels, AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer & Information Engineering (RCCIE2017) , Issue 30.11.2017-01.12.2017 , (ISSN NA) .
 12. Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn,Performance Analysis of Information Transmission Systems Over Indoor LED Lighting Based Visible Light Communication Channels, Advances in Intelligent Systems and Computing ,Pages 189-199 , Issue 672 , (ISSN 2194-5357) .
 13. Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn, và Nguyễn Hữu Trung,IoT Platform Review and Software Development for Air Quality Monitoring (AQM) Systems, The 11th AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering ,Pages 107-113 , (ISSN 978-1-5386-7508-3) .
 14. Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Thái Bình, và Hà Duyên Trung,Software In The Loop-Based Autonomous Guidance and Navigation Algorithms for Networked UAVs, The 11th AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering ,Pages 73-78 , (ISSN 978-1-5386-7508-3) .
 15. Đỗ Trọng Tuấn, Hà Duyên Trung,A Configurable High-Frequency SSB Signal Generation Method using SDR Approach Implemented on System-on-Chip FPGA, 2018 International Conference on Computer Engineering, Network and Intelligent Multimedia (CENIM) ,Pages 249-254 , (ISSN 978-1-5386-7508-3) .
 16. Hà Duyên Trung, Nguyễn Tiến Hòa, Nguyễn Hữu Trung, và Tomoaki Ohtsuki,A Closed-form Expression for Performance Optimization of Subcarrier Intensity QAM Signals-Based Relay-Added FSO Systems with APD, Physical Communication ,Pages 203-211 , Issue 31 , (ISSN 1874-4907) .
 17. Ha Duyen Trung, Nguyen Huu Trung, Thai Trung Kien, Doan Thanh Binh,Monitoring environment parameters using IoT and long-range data communications, application to smart cities, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự ,Pages 65-70 , Issue 04 - 2019 , (ISSN 1859 - 1043) .
 18. Hà Duyên Trung,Performance Analysis of FSO DF Relays with Log-Normal Fading Channel, Journal of Optical Communications ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 0173-4911 / 2191-6322) .
 19. Nguyễn Hữu Trung, Hà Duyên Trung, Nguyễn Thanh Bình,Mã hóa dữ liệu AES đường truyền kết nối ZigBee và IoT trong giám sát nước thải công nghiệp, Journal of Science and Technology on Information security ,Pages 49-56 , Issue 9 , (ISSN 2615-9570) .
 20. Ha Duyen Trung, Nguyen Huu Trung, and Nguyen Van Khang,A Low-Cost IoT Device using Cellular Wireless Connectivity for Monitoring Outdoor Air Quality, The 12th Regional Conference on Computer Information and Engineering (RCCIE2019) ,Pages 81-86 .
 21. N.D. Khanh, Ph.X. Quang, Ng.X. Dung, and H.D. Trung,An Opensource Platform for Monitoring Air/Water Environmental Data with Short-range IoT Devices, the 12th Regional Conference on Computer Information and Engineering (RCCIE2019) ,Pages 43-46 .
 22. Ha Duyen Trung, Nguyen Tai Hung, and Nguyen Huu Trung,Opensource Based IoT Platform and LoRa Communications with Edge Device Calibration for Real-Time Monitoring Systems, the 6th International Conference on Computer Science and Applied Mathematics and Applications (ICCSAMA) ,Pages 412-423 , (ISSN 978-3-030-38363-3) .
 23. Dương Hữu Ái, Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn,On the ASER Performance of Amplify-and-Forward Relaying MIMO/FSO Systems Using SC-QAM Signals over Log Normal and Gamma-Gamma Atmospheric Turbulence Channels and Pointing Error Impairments, Journal of Information and Telecommunication ,Pages N.A , Issue N.A , (ISSN Print ISSN: 2475-1839; Online ISSN: 2475-1847) .
 24. Phạm Văn Tiến, Phạm Văn Nguyện, Hà Duyên Trung,Self-Navigating UAVs for Supervising Moving Objects over Large-Scale Wireless Sensor Networks, International Journal of Aerospace Engineering , Volume 1.23 ,Pages 1-20 , Issue 2020 , (ISSN 1687-5966 (print); 1687-5974(online)) .

Các sách đã xuất bản

 1. Ha Duyen Trung, Watit Benjapolakul, Chương sách: Routing Protocols in Mobile Ad-hoc Networks (MANETs), Trong tuyển tập: Encyclopedia of Wireless and Mobile Communications. Editor: Borko Furht, ISBN: 978-1-4200-4326-6 (hardback) 978-1-4200-5562-7 (electronic), Publisher: CRC, Taylor & Francis Group,15 April 2008, pp.563-575.

 2. Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Phương Xuân Quang, Phạm Văn Tuân. Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh. Nxb Bách Khoa-Hà Nội, ISBN: 9786049111341, 2012, 180 trang.