Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Hoàng Dũng

Chức vụ:Giám đốc trung tâm thực hành

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 406 - Nhà C9

Email:

TBD

Các môn giảng dạy

TBD

Hướng nghiên cứu

TBD

Các công trình nghiên cứu

 1. Đào Vũ Trường Sơn, Nguyễn Anh Quang, Nguyễn Hoàng Dũng, Takeharu Goji Etoh,Towards 10 Giga-Frame per Second: Evaluation of temporal resolution of the Multi-Collection-Gate Image Sensor Family, the Sixth International Conference on Communications and Electronics , (ISSN 978-604-93-8918-4) .
 2. Nguyễn Hoàng Dũng,Design an Event Detection System for 16-Mfps Extremely-High-Sensitivity Video Camera, the Sixth International Conference on Communications and Electronics , (ISSN 978-604-93-8918-4) .
 3. Đoàn Thị Quế, N.H. Long, Nguyễn Xuân Quyền, T. de Souza-Daw, Nguyễn Hoàng Dũng, Hoàng Mạnh Thắng,Multiple-Access Performance of Chaotic Bit Duration PN-DSSS Communication System, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2016) ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 978-1-5090-1931-1) .
 4. Nguyễn Việt Hưng, Le Chung Tran, Nguyễn Hoàng Dũng, Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Tiến Dũng,A traffic monitoring system for a mixed traffic flow via road estimation and analysis, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1931-1) .
 5. Tony de Souza-Daw, Robert Ross, Truong Duy Nhan, Le Anh Hung, Nguyen Duc Quoc Trung, Le Hai Chau, Hoang Minh Phuong, Le Hoang Ngoc, Bui Hai Phong, Nguyen Hoang Dung, Nguyen Tien Dung, Hoang Manh Thang,Low Cost In-Flow Traffic Monitor for South-East Asia, IEEE ICCE 2016 ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1931-1) .
 6. Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Dũng, Le Chung Tran, Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Tiến Dũng,Vehicle classification by estimation of the direction angle in a mixed traffic flow, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1931-1) .
 7. Nguyễn Hoàng Dũng, Tomoo Okinaka, Yasuhide Takano, Kohsei Takehara, Vu Truong Son Dao, Takeharu Goji Etoh,Imaging with an ultra-high-speed video camera operating at 20 Mfps for 300 kpixels, Mechanical engineering Journal ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 2187-9745) .
 8. Nguyễn Hoàng Dũng,CCD Technology and Its Application to Ultra-High Speed ISIS Camera, Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHBK HN ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 2354-1083) .
 9. Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Hoàng Dũng,Tế bào Nơron nhân tạo có độ chính xác và tốc độ cao, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học tự nhiên và công nghệ , Issue NA , (ISSN 0866-8612) .
 10. Nguyễn Hoàng Dũng,Noise Sources of a 16Mfps Video Camera, Tạp chí khoa học và công nghệ , Issue NA , (ISSN 2354-1083) .
 11. T. Goji Etoh, Kazuhiro Shimonomura, Nguyễn Anh Quang, Kosei Takehara, Yoshinari Kamakura, Paul Goetschalckx, Luc Haspeslagh, Piet De Moor, Vu Truong Son Dao, Nguyễn Hoàng Dũng, Naoki Hayashi, Hideo Inumaru, Yo Mitsui,A 100 Mfps image sensor for biological applications, SPIE Phtonics West 2018 , Issue 27.01.2018 - 01.02.2018 , (ISSN 2577-5421) .
 12. S. T. Thoroddsen, K. Takehara, Nguyễn Hoàng Dũng, T. G. Etoh,Singular jets during the collapse of drop-impact craters, Journal of Fluid Mechanics ,Pages NA , Issue 848 , (ISSN 0022-1120) .
 13. T. Goji Etoh, Kazuhiro Shimonomura, Anh Quang Nguyen, Kosei Takehara, Yoshinari Kamakura, Paul Goetschalckx, Luc Haspeslagh, Piet De Moor, Vu Truong Son Dao, Hoang Dung Nguyen, Naoki Hayashi, Yo Mitsui, Hideo Inumaru,100 Mfps image sensor for biological applications, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering , Issue Vol. 1050506 , (ISSN 0277786X) .
 14. Nguyễn Hoàng Dũng, Dương Thế Anh,Ứng dụng công nghệ Lora để xây dựng hệ thống giám sát trên các toa tàu đường sắt Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐHBK Hà nội ,Pages 015-021 , Issue 141 , (ISSN 2354-1083) .

Các sách đã xuất bản

TBD