Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Thu Nga

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 412 - Nhà C9

Email:

TS. Nguyễn Thu Nga hiện đang là Giảng viên Viện Điện tử - Viễn thông, đã hoàn thành luận án Tiến sỹ chuyên ngành kỹ thuật Viễn thông tại trường Đại học Bách Khoa Hà nội năm 2016. Hướng nghiên cứu chính là mạng 4G/5G/6G và truyền thông dưới nước.

 • Định hướng phát triển:  

MIMO-OFDMA system, 5G and Beyond 5G system, Underwater Communications, AI/ML in Wireless Communications 

 

 • Thông tin tuyển sinh thạc sỹ, NCS vào lab 

⭐️ Phòng nghiên cứu thông tin vô tuyến (WicomLab) là cơ sở nghiên, thiết kế và thử nghiệm các thiết bị truyền thông không dây, các mạch điện tử tương tự, mạch số, vi điều khiển và hệ thống thông tin vô tuyến. 

⭐️ Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Văn Đức, TS. Nguyễn Quốc Khương, TS. Nguyễn Thu Nga 

⭐️ Các dự án 

 • - Nghiên cứu về hệ di động thế hệ mới 4G/5G/6G 

 • - Hệ thống giao thông thông minh ITS 

 • - Hệ thống truyền thông tin dưới nước 

 • - Hệ thống quét và nhận diện vật thể dưới nước dùng công nghệ sóng siêu âm SONAR 

 • - Hệ thống báo cháy tự động. 

 

Các môn giảng dạy

Bậc Đại học 

 • - ET 3250: Thông tin số  (Digital Communications) 
 • - ET 3180: Thông tin vô tuyến  (Radio Communications ) 
 • - ET 4330: Thông tin di động (Mobile Communications) 
 • - ET 2022: Technical Writing and Presentation 

Bậc Thạc sỹ 

 • -ET 6061: Xử lý tín hiệu không gian - thời gian (Temporal - Spatial Signal Processing) 

Hướng nghiên cứu

 Các hướng nghiên cứu đang quan tâm 

5G and beyond 5G system, Underwater Communications, AI/ML in Wireless Communications 

 

Các đề tài đã và đang thực hiện 

1. Study on Energy- and Spectral Efficiency Enhancement for D2D overlay HetNet, NAFOSTED, 1/1/2019-1/1/2021 

2.Non-stationary Channel Modelling for Intermittent Communications between Underwater Devices, NAFOSTED, 1/2019-1/2021 

3. Phân bổ tài nguyên vô tuyến cho mạng di động 5G sử dụng đa truy cập phi trực giao nhiều Ăng-ten trên các mô hình kênh hình học địa lý với nền tảng bản đồ số, MOET, 1/2019-1/2021 

4. Cross layer optimization for Adhoc and Multihop networks,KHTN-2011, 2011-2012 

5. Research and build sound wave transmission characteristics in the design of communication underwater systems, MOET, 2011-2012 

6. Channel modelling for underwater acoustic communication, NAFOSTED, 2012-2013 

7. Researching solutions of distributing multimedia content on mixed mobile network using network code theory and opportunity communication, MOET, 2013-2014 

8. Proposing channel modelling methods for wideband mobile communication 4G and 5G, HUST, 2016-2017 

9. Dynamic channel allocation for wide band mobile networks used MIMO - OFDMA technology, HUST, 4/2010-12/2010 

10. Chanel Modelling for multi output antenna and multi input antenna MIMO - OFDM, HUST, 4/2011-12/2011 

11. Channel allocation for Adhoc Network using multi input multi output, HUST, 4/2012-12/2012 

Các công trình nghiên cứu

 1. Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Văn Đức,A performance comparison of the SCM and the Onering channel modeling method for MIMO-OFDMA systems, WIRELESS COMMUNICATIONS AND MOBILE COMPUTING, WILEY-HINDAWI ,Pages 3123-3138 , Issue 16 , (ISSN 1530-8677 (online) hoặc 1530-8669 (print)) .
 2. Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Văn Đức, Byeungwoo Jeon, Nguyen Quy Sy,An Investigation of the Spatial Correlation Influence on Coded MIMO-OFDMA System Performance, the 12th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication , Issue 05.01.2018 - 07.01.2018 , (ISSN ISBN: 978-1-4503-6385-3) .
 3. Nguyễn Thu Nga, Nguyễn Văn Đức,A combination of interpolation and spatial correlation technique to estimate the channel in wideband MIMO-OFDM system, Tạp chí KHCN ĐH BKHN ,Pages 26-33 , Issue 136 , (ISSN 2354-1083) .
 4. Nguyen Thu Nga, Van Duc Nguyen, Phuong Nam Ta, Tran Quoc Toan,A Coded MIMO-OFDM System’s Performance Comparison of the Spatial Channel Model and the Onering Channel Model Based on Interpolation Techniques, Tạp chí khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật (HUST) ,Pages 31-36 , Issue 139 , (ISSN ISSN 2354-1083) .
 5. Nguyen Thu Nga*, Nguyen Tien Hoa, Ta Phuong Nam,The Study of Spatial-Time-Frequency Correlation Properties of 5G Channel Modeling of MIMO-OFDM System, Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường ĐHBK HN ,Pages 11-16 , Issue 144 , (ISSN 2354-1083) .
 6. Nguyen Thu Nga*, Nguyen Thi Ha, Nguyen Anh Bang, Nguyen Van Duc, Nguyen Tien Hoa,An Analysis of the Coded MIMO-OFDMA System Performance by Using the Spatial Wideband GBSM Channel Modeling Methods, ATC 2020, International Conference on Advanced Technologies for Communications ,Pages 95-100 , (ISSN 2020) .

Các sách đã xuất bản