Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Văn Khang

Chức vụ:Chủ tịch Hội đồng Viện

Địa chỉ nơi làm việc:Nhà C9 - Phòng 406

Email:

  

Các môn giảng dạy

  

Hướng nghiên cứu

  

Các công trình nghiên cứu

Các sách đã xuất bản