CƠ HỘI HỌC TRAO ĐỔI 1 HỌC KỲ SANG ĐỨC, CÓ HỌC BỔNG HỖ TRỢ CHO 5 SINH VIÊN

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU TẠI HÀN QUỐC

Xem thêm

featured project

Mô hình học chuyển tiếp (4+1+1) nhận bằng Thạc sỹ của CNAM - Pháp

Cơ hội học chuyển tiếp (4+1+1) được cấp bằng Thạc sỹ của CNAM - Pháp !

Xem thêm

featured project

Danh sách Hội đồng đồ án tốt nghiệp kỳ 20203

Xem thêm

Mở rộng lớp kì 20211 Viện Điện tử - Viễn thông

Xem thêm

featured project

Chúc mừng các tân sinh viên Điện tử Viễn thông năm học 2020-2021

Xem thêm

featured project

KIỂM TRA THÔNG TIN LÀM BẰNG CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP KỲ 20202B

Xem thêm

featured project

Khoa Electrical Engineering- tuyển sinh chương trình Sau Đại Học

Xem thêm

featured project

Danh sách Hội đồng đồ án tốt nghiệp kỳ 20202 đợt 2

Danh sách hội đồng ĐATN Đợt 2

Xem thêm

featured project

Phân công hướng dẫn đồ án môn học, thực tập cuối khóa và đồ án tốt nghiệp

Xem thêm

featured project

Danh sách Hội đồng đồ án tốt nghiệp kỳ 20202 đợt 1

HĐ Chấm đồ án tốt nghiệp

Xem thêm

Thông báo đẩy lùi ngày bảo vệ ĐATN năm 2021

Thông báo đẩy lùi kế hoạch bảo vệ ĐATN

Xem thêm

Tin tức nổi bật

Tin tức mới nhất