Giới Thiệu

Họ và tên:Phạm Văn Tiến

Chức vụ:Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật thông tin

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 412 - Nhà C9

Email:

TS Phạm Văn Tiến tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành vô tuyến điện năm 1997 và được tiếp nhận làm giảng viên khoa Điện tử - Viễn thông kể từ đó. Ông nhận bằng thạc sĩ hệ thống máy tính và kỹ thuật mạng tại đại học Waseda, Nhật Bản năm 2003, và được Đại học Paderborn, CHLB Đức cấp bằng tiến sĩ khoa học máy tính năm 2007. Về nước, ông tiếp tục công tác tại Bộ môn Kỹ thuật Thông tin, Viện Điện tử - Viễn thông. Hiện tại ông dẫn dắt nhóm nghiên cứu Mạng Nhúng (Embedded Networking), thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ liên quan đến hệ thống IoT hỗn hợp mặt đất – trên không, phân tích dữ liệu nhằm kiểm soát rủi ro công nghiệp, và xử lý dữ liệu đa phương tiện trong đô thị thông minh (Smart City).

Các môn giảng dạy

Bậc Đại học:
-    Hệ thống nhúng và thiết kế giao tiếp nhúng (Embedded Systems and Interface Design)
-    Kỹ thuật lập trình nội dung số (Digital Media Production and Presentation Engineering)
-    Hệ điều hành (Operating Systems)
-    Mạng thông tin (Digital Communication Networks)

 

Bậc Thạc sỹ:
-    Hệ thống thông tin đa phương tiện (Multimedia Information Systems)
-    Hệ thống thời gian thực (Real-Time Systems)

Bậc Tiến Sỹ:
-    Ad hoc and sensor networks
-    Wireless Multimedia

Hướng nghiên cứu

TS Phạm Văn Tiến và nhóm nghiên cứu Mạng Nhúng (Embedded Networking) đang tiến hành các hoạt động nghiên cứu sau:

 • Hệ thống IoT hỗn hợp mặt đất – trên không - dưới nước: truyền thông, phân tích dữ liệu và xử lý sự kiện (Mixed Aerial – Ground IoT: Communication, Data Analysis and Event Handling);
 • Phân tích dữ liệu hỗ trợ đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong sản xuất công nghiệp (Data Analysis for Assessing and Preventing Industrial Risks);
 • Xử lý dữ liệu đa phương tiện nhằm tự động hóa các dịch vụ công cộng trong đô thị thông minh (Video Content Analysis for Automating Urban Service Operations in Smart City).  

Các đề tài và dự án đã và đang thực hiện:

 1. Nghiên cứu, xây dựng giải pháp trực tuyến đánh giá và quản lý rủi ro phục vụ công tác kiểm định công nghiệp, mã số KC01.15/16-20 (thành viên).
 2. Xây dựng mạng cảm biến tích cực không dây nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ tài nguyên rừng,    09/2011/HĐ – NĐT, Đề tài Nghị định thư cấp nhà nước, 2011 – 2013 (chủ nhiệm). 
 3. Nghiên cứu giải pháp phân phối nội dung đa phương tiện trên mạng di động lưới hỗn hợp sử dụng lý thuyết mã mạng và truyền thông cơ hội,    B2013.01.43, Đề tài NCKH cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo), 2013 – 2015 (chủ nhiệm).
 4. Xây dựng hệ thống thông tin không dây nhằm hỗ trợ các hoạt động hiện trường phục vụ các tình huống khẩn cấp, B2008-01-179, Đề tài NCKH cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo),    2008 – 2010 (chủ nhiệm).
 5. Hệ thống quản lý chuỗi bán hàng thông minh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông,    ĐL/06-2010-2, Đề tài NCKH cấp Sở (Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội), 2010 – 2012 (chủ nhiệm).
 6. Group Multimedia Communication over Wi-Fi Direct and Ad hoc Connections of Samsung Mobile Devices, Dự án Samsung,    2012 – 2013 (chủ nhiệm).
 7. Toward manipulating mobile devices by thoughts  (subprojects  “EEG-touch correlation for extending BMI capability” and “On accelerating multi-modal EEG-controlled soft keyboard”), Dự án Samsung,    2013 -2015 (chủ nhiệm).
 8. Interactive Screen Sharing among Samsung Mobile Devices Used in Meeting and Collaborative Events, Dự án Samsung, 2012 – 2013 (chủ nhiệm).
 9. NFC-based Visitor Guide, Dự án Samsung, 2011 – 2013 (chủ nhiệm).
 10. Intelligent Memory Management in Embedded Devices, Dự án Samsung, 2010 – 2011 (chủ nhiệm).

Các công trình nghiên cứu

 1. Nguyễn Vũ Thắng, Phùng Thị Kiều Hà, Phạm Văn Tiến, Vu Nam Dinh, Hoang Anh Phuong, Duong Viet Duc,High Speed SAD Architecture for Variable Block Size Motion Estimation in HEVC Encoder, ICCE2016 ,Pages NA , (ISSN 987-1-5090-1931-1) .
 2. Kieu-Ha Phung, Truong Thu Huong, Dao Khanh Dung, Vu Xuan Tuong, Tien Pham, Thang Nguyen, Kris Steenhaut,A Scheduler for Time Slotted Channel Hopping Networks supporting QoS Differentiated Services, International Conference on Advanced Technologies for Communications, ATC 2018 ,Pages 232-236 , (ISSN Electronic ISSN: 2162-1039) .
 3. Phạm Văn Tiến, Phạm Văn Nguyện, Hà Duyên Trung,Self-Navigating UAVs for Supervising Moving Objects over Large-Scale Wireless Sensor Networks, International Journal of Aerospace Engineering , Volume 1.23 ,Pages 1-20 , Issue 2020 , (ISSN 1687-5966 (print); 1687-5974(online)) .

Các sách đã xuất bản