Giới Thiệu

Họ và tên:Phạm Mạnh Hùng

Chức vụ:Phó trưởng phòng Công tác sinh viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 411 - Nhà C9

Email:

Thầy Hùng là cán bộ giảng viên có hơn 15 năm kinh nghiệm hướng dẫn và giảng dạy sinh viên trong lĩnh vực Kỹ thuật y sinh, đã hỗ trợ đào tạo nhiều sinh viên có chuyên môn và thái độ làm việc tốt có được sự thành công trong cuộc sống. Thầy đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, và thiết kế sản phẩm phần cứng/phần mềm triển khai thực tế trong Y tế và Đào tạo. 
Bên cạnh công tác chuyên môn, thầy Hùng còn tham gia các hoạt động xã hôi - quản lý, có kinh nghiệm và sự yêu thích trong việc tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động rèn luyện cho sinh viên (thông tin thêm http://hungpm.simplesite.com/)

 

Các giải thưởng/thành tích đạt được

 

 • - Giải thưởng; Giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên – Quả cầu vàng năm 2015 của Bộ KHCN phối hợp với TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng;
 • - Bằng khen; Số 242/QĐ- TWĐTN ngày 07/8/2013 của Ban chấp hành Trung Ương Đoàn - TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho “Đã có thành tích trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh Niên”;
 • - Bằng khen; Số 6613/QĐ- BGDĐT ngày 29/12/2011 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tặng Bằng khen cho "Đã có thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”;
 • - Bằng khen; Số 9009/QĐ- BGDĐT ngày 29/12/2009 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tặng Bằng khen cho "Đã có thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất cấp bộ và VIFOTECH”.

 

Cơ hội tiếp nhận Th.S, NCS

 

Tiếp nhận các học viện có mong muốn nghiên cứu về các vấn đề: dữ liệu chăm sóc sức khỏe cá nhân, hiệu suất sử dụng trang thiết bị y tế, phân tích và xử lý tín hiệu điện sinh học,...

 

 

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

 

 • - Kỹ thuật Điện Tử
 • - An toàn Bức xạ và An toàn Điện trong Y tế
 • - Chuẩn đoán hình ảnh 1
 • - Cấu kiện điện tử.

 

Các môn giảng dạy bậc Thạc Sỹ

 

 • Quản lý trang thiết bị y tế.

 

Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu chính hiện nay là 

 • - Thiết kế giải pháp và thiết bi y sinh.
 • - Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, nhứ cơ sở y tế và công ty sản xuất/phân phối dược phẩm.
 • - Chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo, như hệ thống quản lý công tác sinh viên.

 

Các đề tài đã thực hiện

 • - Áp dụng sáng chế để thiết kế chế tạo hệ thống theo dõi bệnh nhân đa thong số trung tâm không dây theo Patent của Mỹ số US6544174B2 không được bảo hộ ở Việt Nam; Đề tài cấp NN CT68/TW34/14-15, 2014 – 2015. (tham gia)
 • - Nghiên cứu thiết kế máy đo cung lượng tim bằng phương pháp trở kháng ngực (ICG); Đề tài Nghị định thư phối hợp với ĐH ở Mỹ, 2014 – 2016. (tham gia)
 • - Nghiên cứu thiết kế thiết bị chống ngủ gật cho lái xe ô tô; Đề tài cấp Bộ, 2011 – 2012. (chủ trì)
 • - Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu và điều kiển tập trung cho các thiết bị y tế; Đề tài cấp Bộ, 2008 – 2009. (chủ trì)

 

Các công trình nghiên cứu

 1. Vũ Duy Hải, Phạm Mạnh Hùng, Lai Huu Phuong Trung, Đào Việt Hùng, Nguyễn Đức Thuận, Phan Dang Hung,Design of Software for Wireless Central Patient Monitoring System, KICS-IEEE International Conference on Information and Communications 2017 , (ISSN 978-89-950043-6-4) .
 2. Vũ Duy Hải, Lai Huu Phuong Trung, Phạm Mạnh Hùng, Đào Việt Hùng, Phạm Phúc Ngọc, Phan Dang Hung, Chu Quang Dan, Tran Quoc Vi,Design of Noninvasive Hemodynamic Monitoring Equipment using Impedance Cardiography, The 7th International Conference in Vietnam on the Development of Biomedical Engineering , Issue 27.06.2018 - 29.06.2018 , (ISSN NA) .

Các sách đã xuất bản

Sách "Chế tạo thiết bị chống ngủ gật cho lái xe ô tô", Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, xuất bản năm 2015.