Giới Thiệu

Họ và tên:Hoàng Phương Chi

Chức vụ:Phó trưởng bộ môn Hệ thống Viễn thông

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 406 - Nhà C9

Email:

Telephone:+0934275 550

Nghiên cứu và giảng dạy

 • Nghiên cứu: Phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch và tích hợp hệ thống
  • Nghiên cứu thiết kế các bộ lọc quang sử dụng cấu trúc quang nano
 • Giảng dạy: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Điện tử Viễn thông
  • Môn học: Trường Điện từ, Technical Writing and Presentation, Thông tin quang

Các môn giảng dạy

 • Thông tin quang
 • Trường điện từ
 • Technical writing and presentation
 • Mạng quang thế hệ mới

Hướng nghiên cứu

 • Cấu trúc quang nano

Các công trình nghiên cứu

 1. Tuan N. Le, Binh V. Truong, Nguyễn Đức Minh, Hoàng Phương Chi, Đặng Quang Hiếu,Fixed-point Implementation and Validation of Multichannel Wiener Filter-based Noise Canceling Algorithm, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1802-4) .
 2. Hoàng Phương Chi, T. Ngoc Nguyen, Quyet Nguyen, Toan Bui, Van Nguyen, Nguyễn Đức Minh, Phạm Nguyễn Thanh Loan,Dynamic error correction technique for wide-band 0.4 – 4 GHz direct receiver, 2017 2nd Workshop on Recent Trends in Telecommunications Research (RTTR) , (ISSN 978-1-5090-5542-5) .
 3. Hoàng Phương Chi, Nguyễn Thu Ngọc, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Đức Minh, Phạm Nguyễn Thanh Loan,Clock Generator for Wide-band Delta-Sigma ADCs, Journal of Science and Technology , Issue 120 , (ISSN 0868-3980) .
 4. Pham Son Lam, Nguyen Dinh Son, Hoang Phuong Chi, Nguyen Thi Phuoc Van, Nguyen Duc Minh,Novel Algorithm to Classify Sleep Stages, The 13th International Conference on Sensing Technology (ICST 2019) ,Pages N.A , (ISSN 978-1-7281-4808-3) .

Các sách đã xuất bản