• Điều phối viên chương trình: PGS. TS. Nguyễn Đức Minh (Email: minh.nguyenduc1_at_hust.edu.vn)
  • Thông tin tuyển sinh: vào đây !
  • Thông tin chương trình: vào đây !
  • Hỏi đáp trên fanpage chương trình: vào đây !