Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Leibniz Hannover cung cấp cơ hội du học lấy bằng thạc sĩ của Đại học Leibniz hoặc lấy bằng kỹ sư chính quy của Đai học Bách Khoa
  Mã xét tuyển: ET-LUH   Tổ hợp xét tuyển: A00 A01 D26  
  Mã xét tuyển: ET-LUHx   Tổ hợp xét tuyển: BK1  
  Chỉ tiêu tuyển sinh 2020: 40   Điểm trúng tuyển 2019: 20.30  
  Học phí: 55-65 triệu/1 năm   Điểm trúng tuyển 2018:  
    Điểm trúng tuyển 2017: Xem thêm