Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện là ngành nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật thu thập, xử lý, tạo nội dung và truyền thông dữ liệu/ thông tin số đa phương tiện như văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, hoạt họa, hoạt hình, video. Đây là cầu nối quan trọng giữa công nghệ thông tin và điện tử nhằm tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu trọng tâm của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


  Mã xét tuyển: ET-E16   Tổ hợp xét tuyển: A00 A01  
  Mã xét tuyển: ET-E16x   Tổ hợp xét tuyển: BK1 BK3  
  Chỉ tiêu tuyển sinh 2021: 40   Điểm trúng tuyển 2019:  
  Học phí: 40-45 triệu/1 năm   Điểm trúng tuyển 2018:  
    Điểm trúng tuyển 2017: Xem thêm


Điều phối viên chương trình: PGS. TS. Trần Thị Thanh Hải (Email: hai.tranthithanh1_at_hust.edu.vn)

Thông tin tuyển sinh: vào đây !

Thông tin chương trình: vào đây !