Tư vấn chuyên sâu về ngành Kỹ thuật Y sinh


Thời gian gần đây, đặc biệt sau dịch COVID-19, kĩ sư ngành Điện tử Kĩ thuật Y sinh (Mã tuyển sinh : ET-E5) được chào đón ở nhiều công ty, tổ chức. Các kĩ sư Kĩ thuật Y sinh làm việc trong các bệnh viện, công ty để vận hành, nghiên cứu phát triển ra các thiết bị phục vụ ngành y tế: Thiết bị chiếu chụp, nội soi, thiết bị phân tích bệnh phẩm, thiết bị trợ thở, ...

Ngày 9/5/2020, Viện Điện tử Viễn thông đã tổ chức Tọa đàm "Kĩ thuật Y sinh: Cơ hội và vị trí việc làm" phỏng vấn các giám đốc công ty cung cấp thiết bị Y tế Saigomed và GE Việt Nam.

 

 
Tọa đàm "Kĩ thuật Y sinh: Cơ hội và vị trí việc làm".

Tọa đàm "Kĩ thuật Y sinh: Cơ hội và vị trí việc làm". Viện Điện tử Viễn thông. Phỏng vấn các giám đốc công ty cung cấp thiết bị Y tế Saigomed và GE Việt Nam. #tư_vấn_nghề_nghiệp #et #ete5 #et1 #set #đtvt

Posted by Viện Điện tử Viễn thông, Bách Khoa Hà Nội on Saturday, May 9, 2020

Đăng bởi: Trương Thu Hương

2020-07-11 13:01:52


Tin tức mới nhất