HACKATHON GLOBAL - COLLABORATING WITH THE WORLD


HACKATHON GLOBAL - COLLABORATING WITH THE WORLD

Trường Cao học Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Hệ thống của Học viện Công nghệ Kyushu sẽ tổ chức một chương trình hackathon toàn cầu với các trường liên kết trao đổi quốc tế cho ba ngày từ 15 đến 17 tháng 11 như một phần của việc tạo cơ hội giao lưu ở nước ngoài. Đây là một chương trình mà bạn có thể tham gia hoàn toàn trực tuyến bằng cách sử dụng nền tảng Zoom hoặc Discord. Đây là cơ hội cũng như trải nghiệm dành cho các, chúng tôi luôn chờ đón lượt đăng ký tham gia từ các bạn.

Asset 1@4x-10


Đăng bởi: Nguyễn Quang Thịnh

2021-10-05 07:02:13


Tin tức mới nhất