KAIST EE Virtual CAMP (2021.11.05)


KAIST ELECTRICAL ENGINEERING VIRTUAL CAMP

KAIST EE CAMP 2021 được tổ chức dành cho sinh viên đại học với các trường đại học đối tác nổi tiếng. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị một chương với nội dung phong phú, bao gồm cả chương trình iURP dành cho sinh viên đại học tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các giáo sư KAIST EE.

  1. Ngày 5 tháng 11 năm 2021 @ 3: 00 CH (KST)
  2. Tìm hiểu mọi thứ về KAIST EE 
  • Giới thiệu về School of Electrical Engneering (Head of EE)
  • Tuyển sinh các chương trình sau đại học - Hỗ trợ tài chính hoàn toàn (Học phí và đóng phí)
  • iURP (Chương trình nghiên cứu đại học trực tuyến)
  • Cuộc sống của sinh viên quốc tế tại KAIST
  • Các chuyến thăm ảo trong khuôn viên KAIST toàn cầu và phòng thí nghiệm EE
  • Gặp gỡ trực tuyến với các giáo sư KAIST EE

100dpi_KAIST EE Virtual Camp 포스터-100dpi


Đăng bởi: Nguyễn Quang Thịnh

2021-10-09 06:50:48


Tin tức mới nhất