BIOMEDICAL ENGINEERING WEBINAR BETWEEN HUST AND UCONN (US) TENTATIVE PROGRAM


 

BIOMEDICAL ENGINEERING WEBINAR BETWEEN HUST AND UCONN (US) TENTATIVE PROGRAM

Qua sự giới thiệu của Phòng Hợp tác Đối ngoại, Viện Điện tử Viễn thông và Bộ môn Kỹ thuật Y sinh - Đại học Connecticut, Mỹ sẽ tổ chức một buổi seminar giới thiệu các định hướng nghiên cứu; trao đổi về các cơ hội học tập Sau đại học, hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh cho các cán bộ và sinh viên có quan tâm. 

Thời gian: 19:30-21:45 thứ 5 ngày 14/10/2021.

Hình thức: online

Link webinar: https://uconn-cmr.webex.com/meet/tdn15101)

Xem thông tin chi tiết

Untitled-1


Đăng bởi: Nguyễn Quang Thịnh

2021-10-13 11:10:31


Tin tức mới nhất