Phim ngắn giới thiệu các mã tuyển sinh của Viện Điện tử Viễn thông


Năm 2020, Viện Điện tử Viễn thông tuyển sinh 5 mã ngành là

  • ET1: Chương trình chuẩn Điện tử Viễn thông
  • ET-E4: Chương trình tiên tiến Điện tử Viễn thông
  • ET-E5: Chương trình tiên tiến Điện tử Y sinh
  • ET-E9: Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT
  • ET-LUH: Chương trình liên kết quốc tế với ĐH Hannover CHLB Đức.

Ngoài ra, sau khi trúng tuyển ĐH Bách Khoa, các bạn có thể thi tuyển vào lớp Tài năng Điện tử thông minh và IoT. Chi tiết môi trường học tập, cơ hội việc làm và các chương trình tuyển sinh của Viện được minh họa trong đoạn phim ngắn dưới đây.

 


Đăng bởi: Nguyễn Đức Minh

2020-09-21 11:05:15


Tin tức mới nhất