KQ phúc tra HK20201- L2


Các bạn sinh viên có nguyện vọng phúc tra điểm các môn học HK20201 đợt 2 có thể xem kết quả bằng cách tải về file bên dưới!

KQ phúc tra điểm kỳ 20201 (đợt 2)


Đăng bởi: Hán Trọng Thanh

2021-03-23 01:39:45


Tin tức mới nhất