Khóa học chuyên đề: Phát triển giao thức mạng 4G, 5G


Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khối ngành Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin của Đại học Bách Khoa Hà Nội có cơ hội tiếp cận và hiểu về công việc nghiên cứu và phát triển (R&D) trong hệ thống mạng di động. Viettel High Technology (VHT) và Viện Điện Tử Viễn Thông (Viện ĐTVT) tổ chức 02 khoá học chuyên đề

  • Phát triển giao thức mạng 4G/5G
  • Phát triển lớp vật lý trong truyền tin vô tuyến.

Từ đó, sinh viên sẽ có thêm thông tin để lựa chọn môn học chuyên ngành ở năm cuối và chuẩn bị kiến thức, chuyên môn tốt hơn. Đáp ứng sẵn sang cho yêu cầu công việc (R&D) trong lĩnh vực viễn thông ở Việt Nam. Bên cạnh đó, khóa học được thiết kế để giúp học viên rèn luyện một số kỹ năng, kiến thức cần thiết.

Một số hình ảnh khóa học mùa hè.


Đăng bởi: Nguyễn Đức Minh

2020-09-21 21:04:07


Tin tức mới nhất