Chương trình đào tạo tích hợp (Cử nhân + Thạc sỹ) mới cho Chương trình tiên tiến K62 và K63


Viện ĐTVT xin thông báo về 3 Chương trình đào tạo tích hợp mới, áp dụng cho sinh viên Chương trình tiên tiến  K62 và K63. Các em sinh viên K62 và K63 đọc kỹ chương trình đào tạo để nắm được các môn học nằm trong CTĐT và được tính CPA.

 

 


Đăng bởi: Supper Admin

2020-11-28 01:10:45


Tin tức mới nhất