Chương trình đào tạo Kỹ sư chuẩn ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông


Thông báo về đề cương chương trình đào tạo Kỹ sư chuẩn 161 tín chỉ ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông được đưa vào áp dụng từ K62 trở đi.

Tải file chương trình đào tạo bên dưới !

CTĐT Kỹ sư 161TC ngành KTĐTVT


Đăng bởi: Supper Admin

2020-12-29 23:51:22


Tin tức mới nhất