Chương trình đào tạo áp dụng cho K62, K63, K64


CTĐT ngành KT Điện tử - Viễn thông ET1 áp dụng cho K62, K63, K64

(Cho CTĐT Cử nhân, Cử nhân – Kỹ sư, Cử nhân – Thạc sĩ)

 

Sinh viên K62, K63, K64 của CTĐT ET1 sẽ có 03 sự lựa chọn:

 • Lựa chọn 1: Học CTĐT Cử nhân 4 năm – Tổng 131TC (K62, K63), 132TC (K64). Tốt nghiệp nhận bằng Cử nhân ngành KT ĐTVT.

Chú ý:

 • Cử nhân K63, K64 như nhau, cử nhân K62 khác một số môn.

 • Khối Lý Luận chính trị và Pháp luật đại cương: K62, K63 học 12TC, K64 học 13TC

 • Lưa chọn 2: Học CTĐT Cử nhân 4 năm (Không làm ĐATN cử nhân), sau đó học thêm CTĐT bậc kỹ sư 1 năm – 36TC. CTĐT bậc Kỹ sư 1 năm của K62, K63, K64 là như nhau. Tốt nghiệp nhận bằng Kỹ sư ngành KT ĐTVT.

 • Lựa chọn 3: Học CTĐT Cử nhân 4 năm và tốt nghiệp nhận bằng cử nhân KT ĐTVT, sau đó học thêm CTĐT bậc Thạc sĩ 1,5 năm – 48TC. CTĐT bậc Thạc sĩ 1,5 năm của K62, K63, K64 là như nhau. Sinh viên có thể chọn 1 trong 3 ngành sau để học bậc thạc sĩ:

  • KT Điện tử

  • KT Viễn thông

  • KT Y sinh

 

Tổng CTĐT Cử nhân – Thạc sĩ 4+1,5 năm là 179TC (K62, K63) và 180TC (K64). Tốt nghiệp nhận bằng Thạc sĩ Khoa học theo 1 trong 3 ngành đã chọn ở trên.

 

Thông tin chi tiết về chương trình, Tải về tại đây !


Đăng bởi: Supper Admin

2020-09-06 11:52:53


Tin tức mới nhất