🚙 Thiết kế các giải pháp khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo như: nhận dạng hình ảnh cho các ứng dụng ngôi nhà, thành phố, y tế thông minh, biến đổi chữ viết ra âm thanh và từ âm thanh thành chữ viết.
🚙Thiết kế, kiểm tra, phân tích phần cứng máy tính trong thiết bị điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp, hàng không, giao thông, thiết bị y tế, quân sự, thiết bị viễn thông (4G, 5G, vệ tinh, GPS, chuyển mạch trong mạng lõi viễn thông)
🚙Thiết kế mạch điện tử cho các thiết bị điện tử dân dụng, quân sự, công nghiệp, y tế
🚙Thiết kế vi mạch
🚙Lập trình, gỡ lỗi phần mềm cho thiết bị phần cứng, thiết bị viễn thông
🚙Giám sát quá trình sản xuất phần cứng, mạng viễn thông, hệ thống dẫn đường hàng không, hệ thống thiết bị y tế
🚙 Thiết kế các giải pháp truyền thông đa phương tiện: Video thường, Video Thực tế ảo (Virtual Reality)

 🚙 Thiết kế các giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng Internet: sử dụng kỹ thuật điện toán biên (edge computing), điện toán đám mây (cloud computing)

Chi tiết hình ảnh